Različite Teme

Gdje žive Jedžudž i Medžudž?

Ko su Jedžudž i Medžudž

Ljudi pitaju o Jedžudžu i Medžudž, gdje oni žive?

Nesumnjivo, ovako nešto ne možemo dokučiti našim čulima, nego to saznajemo iz pouzdanih obavijesti. Spomenute su u Kur’anu u suri El-Kehf u kazivanju o Zul-Karnejnu. Uzvišeni Allah kaže:

“O Zul-Karnejne – rekoše oni – ‘Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi.’

‘Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao’ – reče on. ‘Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa!’

I kad on izravna dvije strane brda, reče: ‘Pušite!’ A kad ga usija, reče: ‘Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem,’ i tako oni nisu mogli ni da ga pređu niti su mogli da ga prokopaju. ‘Ovo je blagodat Gospodara moga!’ – reče on. ‘A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, On će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja će se Gospodara moga sigurno ispuniti’.”1

Oni su, dakle, odvojeni od ljudi ovim zidom uz koji se ne mogu popeti niti ga mogu prokopati. Ajet upućuje, a hadis potvrđuje, da oni neće moći izaći, osim neposredno pred Kijametski dan i da je njihov izlazak jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah kaže: “…i kado se otvore Je’džudž i Me’džudž i kada se budu niz sve strmine žurno spuštali. I približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti: ‘Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni biti, mi smo sami sebi nepravdu učinili’!“2

Njihov je izlazak pred Kijametski dan nesumnjiv, pa su sva mišljenja koja se suprotstavljaju ovome neispravna. Neki su na to pokušali odgovoriti netačnim odgovorima, koje ćemo navesti:

– da su izašli prije mnogo vremena i da su to Tatari i Mongoli koji su po Zemlji nered činili. Ovo je netačno, jer će njihov izlazak biti, kao što je u vjerodostojnim hadisima, nakon pojave Mehdija, Dedždžala i dolaska Is’aa sina Merjeminog, a.s., nakon velike bitke sa Židovima, čišćenja Palestine od njih, a sve se ovo još nije desilo.

– kaže se da su to Kinezi, njihov broj je vrlo velik, a da je zid, veliki Kineski zid. Ovo je netačno, jer se opisi zida koji je izgradio Zul-Karnejn ne poklapaju sa opisom Kineskog zida. Zid Je’džudža i Me’džudža je od željeza i mjedi, a Kineski je od kamena, on je propao te ga je moguće preći i prokopati.

– neki vežu Je’džudž i Medžudž sa onim što prenose vijesti desetljećima, što se dešava u Bermudskom trouglu, o iznenadnim nestancima lađa i aviona, i nesposobnosti stručnjaka da to objasne na logičan i prihvatljiv način.

U svakom slučaju, nas zanima da vjerujemo u ono s čime je došao Kur’an i hadis. Kako će se to desiti? Gdje su oni sad? To nas mnogo ne interesira, a sve što se o ovom kaže i tumači, smatra se ljudskim mišljenjem. Može biti ispravno, a može i ne biti. Nemojmo se opterećivati bezvrijednim.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., navodi dva primjera ovog naroda u odnosu na druge narode.

Prvi – kao bijela dlaka na koži crnog vola, što upućuje na dvoje:

1. Malobrojnost muslimana u odnosu na kafire. Uzvišeni Allah kaže: “A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici.”3

2. Isticanje vjernika uprkos njihovoj malobrojnosti. Zbog toga kaže: “Kao bijela dlaka na koži crnog vola.” Nije rekao kao dlaka naspram kože crnog vola. Islamski ummet, koji se pridržava islama, je ummet koji se odlikuje svojim vjerovanjem i ponašanjem, ibadetima i ophođenjem. Ističe se u svojim ciljevima i sredstvima, propisima i zakonima. Kufr (kafiri, op, M) je jedinstven narod, u osnovi sličan, makar se nešto i razlikovao u ograncima i formi. Tako je iskren musliman izuzetan u svemu što smo spomenuli, jer se on u potpunosti drži islama.

Drugi – Ili kao pjega na natkoljenici magarca. Pjega je krug u veličine dinara i nalazi se na natkoljenici magarca, bez dlaka, a bojom se ne razlikuje od magareće dlake. Ovo upućuje na dvoje:

1. Malobrojnost muslimana u odnosu na kafire, kao u prethodnom primjeru, iako je odnos dlake prema volovskoj koži mnogo manji nego pjega prema magarećoj natkoljenici. To znači da je odnos muslimana prema kafirima uvijek malen. Ali i pored toga, varira s vremena na vrijeme, shodno ovom malom procentu. Danas broj (deklarativnih) muslimana iznosi oko dvadeset posto svjetskog stanovništva. U doba Poslanika, s.a.v.s., i početku doba hulefair-rašidina bio je oko pet posto, a možda i manje.

Mjerilo kvalitete nije u mnoštvu nego u vrsti. Bijela dlaka je manje veličine nego pjega, ali se više ističe. U Poslanikovo, s.a.v.s., doba broj je muslimana bio manji, ali su njihove kvalitete bile veće i uticaj na svijet veći. Danas je (deklarativnih) muslimana milijarda i po, ali gdje je njihov kvalitet, gdje je njihov uticaj na svijet?! Židovi, kojih je manje od dvadeset miliona, imaju mnogostruko veći uticaj na svijet od muslimana. Ovo nas obavezuje da se više posvetimo kvaliteti nego broju. Obavezuje nas da ponovo izgrađujemo muslimanske ličnosti ideološko, vjerski, odgojno i moralno. Kada se u njihovim srcima učvrsti istinski vjerski duh, stvari će se promijeniti, uz Allahovu, dž.š., pomoć, nabolje. Uzvišeni Allah kaže: “Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.”4

Neko će se začuditi ovim primjerima koje je naveo Poslanik, s.a.v.s., i reći zar nije mogao naći druge, bolje od ovih? Odgovorit ćemo: primjer je radi toga da se značenje približi toliko da se shvati. Primjer je sredstvo, a ne svrha, što je god primjer bliži ljudi ga bolje shvaćaju i razumijevaju, a govornik biva rječitiji i razumljiviji, jer je uspio prenijeti značenje u potpunosti bez ikakvog nedostatka. Kada bi govornik u pustinjskoj sredini navodio primjer iz građanske sredine, komplicirao bi to i iskrivio značenje. Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., navodio primjere iz sredine i stvarnosti u kojoj su živjeli tadašnji muslimani.

Iz knjige Vjerovjesnikova uputa
Autor: Šeref el-Kudah

Bilješke:

1 Prijevod značenja sure El-Kehf.
2 Prijevod značenja sure El-Enbija’, 96-97.
3 Prijevod značenja sure Jusuf, 103.
4 Prijevod značenja sure Er-Ra’d, 11.

Islamski Forum
Back to top button