Sura & Zikrovi

Želiš li džennet

1. Ko se susretne sa Allahom dželle še’nuhu, a ne bude prethodno obožavao nekog drugog mimo Njega (tj, ne bude činio širk), ući će u Džennet. (Buhari)

2. Ko bude vjerovao u Allaha dželle še’nuhu, i u Njegova Poslanika Allah ga blagoslovio i mir mu podario, i bude obavljao (propisani) namaz, i postio mjesec Ramazan, zaslužuje od Allaha dželle še’nuhu, (kao nagradu), da ga uvede u Džennet. (Buhari)

3. Ko bude sagradio mesdžid (džamiju), želeći time samo Allahovo dželle še’nuhu, lice i zadovoljstvo, Allah će njemu sagraditi istu takvu u Džennetu. (Buhari)

4. Ko bude klanjao ‘burdejn’ (sabah i ikindija namaz), ući će u Džennet. (Buhari)

5. Ko bude neprestano odlazio u mesdžid, Allah dželle še’nuhu, će mu pripravljati njegovo mjesto u Džennetu, kad god on bude odlazio tamo. (Buhari)

6. Ko mi bude garantovao za ono što mu se nalazi među usnama (jezik), i za ono što mu se nalazi među nogama (polni organ), ja mu garantujem Džennet. (Buhari)

7. Ko bude klanjao dvanaest rekata u toku jednog dana i noći (dva rekata sabahskog sunneta, četiri rekata sunneta prije farza podnevskog, i dva poslije, dva rekata sunneta poslije akšamskog farza, te dva rekata poslije jacijskog farza), zbog njih će mu biti sagradjena kuća u Džennetu. (Muslim)

8. Ko krene na put sticanja znanja, Allah dželle še’nuhu, će mu zbog toga olakšati njegov put ka Džennetu. (Muslim)

9. Ko bude, punim srcem, ponavljao riječi, koje muezzin izgovara, (naravno, prilikom ezana), ući će u Džennet. (Ebu-Davud)

10. Nema osobe koja se bude lijepo po propisu abdestila, a potom klanjala dva rekata, maksimalno i dušom i tijelom njima predata, a da mu Džennet ne bude obavezan. (Ebu-Davud)

11. Ko bude izgovorio: zadovoljan sam Allahom dželle še’nuhu, kao Gospodarem, a islamom kako vjerom, a Muhammedom, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, kao poslanikom – njemu je Džennet obavezan. (Ebu-Davud)

12. Čije posljednje riječi budu – LA ILAHE ILLELAH (nema istinskog božanstva mimo Allaha dželle še’nuhu), ući će u Džennet. (Ebu-Davud)

13. Ko bude rekao ‘SUBHANELLAHIL -‘AZIMI WE BI HAMDIHI’ (Neka je slavljen Allah, Veličanstveni, i neka Mu je hvala), biti će mu zasađena jedna palma u Džennetu. (Tirmizi)

14. Ko bude umro, a već se prethodno pazio tri stvari: oholosti (kibur), varanja (gulul), i duga, ući će u Džennet. (Tirmizi)

15. Ko bude odgojio dvije kćerke (islamskim odgojem), i ja, i on, ćemo ući u Džennet. (Tirmizi)

16. Ko bude tri puta zamolio Allaha dželle še’nuhu, da ga uvede u Džennet, Džennet će reći: Gospodaru moj, uvedi ga u Džennet. (Tirmizi)

17. Ko bude posjetio bolesna, i obišao svoga brata po vjeri u ime Allaha dželle še’nuhu, biće mu rečeno: dobar li si, i dobra li je staza kojom si hodio, a u Džennetu ti je već pripremljeno boravište. (Tirmizi)

18. Doista iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo Džennetu. (Buhari)

19. Allah dželle še’nuhu, se obavezao uvesti u Džennet, onoga koji se bude borio na Njegovom putu; koji nije pošao u borbu ni zbog čega drugog osim zbog džihada, i svoga čvrstog vjerovanja u Allahove dželle še’nuhu, riječi. (Buhari)

20. O ljudi, širite selam, dijelite hranu, klanjajte dok ostali svijet spava, ući ćete mirno u Džennet. (Tirmizi)

21. ‘Umra do ‘Umre, je kefaret (otkup), za ono što je urađeno grijeha između njih, a za primljen Hadždž nema druge nagrade osim Dženneta. (Buhari)

22. Allah dželle še’nuhu, ima devedeset i devet imena, sto osim jednog, ko ih bude obuhvatio, ući će u Džennet. (Buhari)

23. Vidio sam jednog čovjeka kako uživa u Džennetu, i to zbog toga što je otklonio granu s puta, koja je ometala svijet. (Muslim)

24. Bože moj, Ti si moj Gospodar, i nema drugog Boga osim Tebe. Stvorio si me, i ja sam Tvoj rob, i ispunjavam svoj dogovor, i svoje obećanje, prema Tebi, koliko sam to u mogućnosti. Utječem Ti se od zla kojeg sam počinio; priznajem Tvoju blagodat prema meni, i priznajem Ti svoj grijeh, s toga mi oprosti, jer niko osim Tebe ne može grijehe oprostiti – ko bude izgovorio ove riječi tokom dana, čvrsto ubjeđen u njih, pa istoga dana bude umro, on je jedan od stanovnika Dženneta, a ko bude ove riječi izgovorio noću, čvrsto ubjeđen u njih, pa bude umro prije nego li osvane, on je jedan od stanovnika Dženneta. (Buhari)

ZELIS LI ?

– Zelis li da budes u Allahovoj blizini?
Najblize je rob svome Gospodaru kada je na sedzdi, pa cinite tada dovu. (hadis)

– Zelis li da imas nagradu hadzdza?
Umra obavljena u mjesecu ramazanu vrijedi koliko hadz. (hadis)

– Zelis li kucu u dzennetu?
Ko sagradi dzamiju Allah ce mu dati istu u dzennetu. (hadis)

– Zelis li da dobijes Allahovo zadovoljstvo?
Allah je zadovoljan svojim robom koji kad nesto pojede ili popije zahvali se Njemu na tome. (hadis)

– Zelis li da ti dova bude primljena?
Dova izmedu ezana i ikameta se ne odbija. (hadis)

– Zelis li da ti se pise nagrada posta cijele godine?
Post tri dana svakog mjeseca jednak je postu cijele godine. (hadis)

– Zelis li da ti se dobra djela ne prekinu tvojom smrcu?
Kada covjek umre djela mu se prekinu osim u tri slucaja: trajna sadaka, korisno znanje I pobozno dijete koje mu dovu cini. (hadis)

– Zelis li da imas dzennetsko blago?
la havle we la kuvvete illa billah. (hadis)

– Zelis li da imas nagradu ibadeta cijele noci?
Ko klanja jaciju u dzematu kao da je klanjao pola noci, a ko klanja sabah u dzematu kao da je klanjao cijelu noc. (hadis)

– Zelis li da proucis 1/3 kur’ana u minuti?
Sura ihlas vrijedi koliko trecina kur’ana. (hadis)

– Zelis li da ti tas dobrih djela bude tezi od tasa losih djela na vagi?
Subhanellahi we bihamdih, subhanellahi-l- azim. (hadis)

– Zelis li da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se zivot produzi?
Ko hoce da mu Allah podari bereket u imetku i da mu se zivot produzi neka brine o rodbinskim vezama. (hadis)

– Zelis li da Allah voli susret s tobom?
Ko bude volio susret s Allahom, Allah ce voljeti susret s njim. (hadis)

– Zelis li da budes u Allahovoj zastiti?
Ko klanja sabah, on je u Allahovoj zastiti. (hadis)

– Zelis li da te Allah blagoslovi?
Ko donese salavat na mene ( Poslanika s.a.v.s.) Allah ce ga blagosloviti deset puta. (hadis)
– Zelis li da te Allah podigne na visok stepen na dunjaluku?
Niko se ne ponasa skromno, a da ga Allah ne uzdigne na visok stepen. (hadis)

– Zelis li da te Allah udalji od vatre 70 godina?
Ko bude postio, u ime Allaha, jedan dan, Allah ce ga udaljiti od vatre 70 godina. (hadis)

Islamski Forum
Back to top button