Sura & Zikrovi

Blagodati učenja sure Al-Mulk

Sura Al-Mulk (Vlast), 67. sura: Kurana

Rekao je Muhammed, saws: “ Kur’anska sura, ima trideset ajeta, zagovara ce se za onoga ko je bude ucio, a to je sura Mulk.” (Ebu Davud, Ebu Ja’la i dr.)A u drugoj verziji: “Kur’anska je sura, ima samo trideset ajeta, i zauzimat ce se za onoga ko je bude ucio, dok ga ne uvede u Dzennet. To je sura Mulk“. (Ovu predaju biljezi Taberani).

Sura Al-Mulk (Vlast), 67. sura Časnog Kurana, objavljena je u Mekki. Nalazi se na samom početku 29. džuza i ima 30 ajeta. U ovoj suri su spomenute mnogobrojne blagodati Uzvišenog Allaha u pogledu stvaranja i upravljanja, kao najbolji dokaz, za one koji razmišljaju, o jednoći Stvoritelja i Njegovoj istinskoj vlasti nad svim stvorenim.

Namjera ove sure jeste jasno ukazivanje na općenitost gospodstva Božijeg na nivou cjelokupnog Univerzuma. Suprotno tome, mnogobošci vjeruju da za svaki dio Univerzuma postoji poseban gospodar, koji je ili iz reda meleka ili drugih stvorenja, a da Allah, dž.š., nije Gospodar cijelog Univerzuma, već samo Gospodar svih tih različitih gospodara.

Veličanstveni ajeti ove sure jasno pobijaju takva razmišljanja i tvrdnje. Allah, dž.š., jedini je i istinski Vladar sveg stvorenog. Njemu pripada vlast nad svim, a samo nerazumni mogu tvrditi drugačije.

Na posebnu vrijednost koju ova sura posjeduje mnogo puta je ukazao i Božiji Poslanik, s.a.v.s. Ukazao je na njenu vrijednost kao zaštitnika od patnje i teškoća koje čovjeka mogu sustići nakon smrti zbog počinjenih grijeha.

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je za suru Al-Mulk rekao: „To je sura koja štiti i koja spašava od kaburskog azaba.“ (Tirmizi)

Prenosi se od Ibn Mes’uda: „Ko prouči suru Mulk svaku noć, Allah će ga njome zaštiti kaburske kazne. Mi smo u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ovu suru zvali Zapreka. Ko je uči, uradio je puno i uspio je.“ (Nesai)

Ukazao je i na vrijednost ove sure kao istinskog zagovornika onoga ko je redovito uči u pogledu oprosta grijeha i postizanja krajnjeg dobra, ulaska u džennet.

Poslanik , s.a.v.s., rekao je: „U Kur’anu postoji sura od trideset ajeta koja će biti zagovornik onome ko je uči dok mu se ne oprosti. To je:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

(Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast).“ (Imam Ahmed)

„U Kur’anu postoji sura od trideset ajeta koja će se zauzimati za onog ko je uči, sve dok ga ne uvede u džennet:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

(Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast).“ (Taberani)

Uviđajući veličanstvenost ajeta objavljenih u ovoj suri te mnogobrojne koristi za one koji ih uče i proučavaju, Poslanik, s.a.v.s., je jednom prilikom za suru Mulk rekao:

„Volio bih da je u srcu svakog vjernika.“ (Hakim, Tirmizi)

A zar na ovom svijetu imamo boljeg savjetodavca od Božijeg Poslanika, s.a.v.s.?! Pa zašto ga ne poslušati? Ovom prilikom on nam ne naređuje, on nas savjetuje, kao što roditelj savjetuje dijete želeći mu samo dobro.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je bio svjestan čovjekovih slabosti i sklonosti griješenju, stoga nas je uputio na svakodnevno druženje sa Kur’anom, sa ovom surom, jer i naši grijesi su svakodnevni, bili mi njih svjesni ili ne. Druženje sa Kur’anom može donijeti čovjeku samo dobro, i to dobro i ovog i onog svijeta.

Nemojmo dozvoliti da Časni Kur’an skuplja prašinu na visokim policama naših domova. Prihvatimo Kur’an, učimo ga i izučavajmo. On je najbolji drug u samoći, najbolji prijatelj u nevolji. Nemojte ga zaboraviti, jer ni on vas neće zaboraviti kad vam bude najpotrebnije.

Vjerodostojne predaje nam prenose i sljedeći hadis koji bi bilo lijepo da svaki vjernik prenese u sopstvenu praksu:

„Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne bi zaspao dok ne bi proučio sure El-Mulk i Es-Sedžda.“ (Tirmizi)

Islamski Forum
Back to top button