Brak & Porodica

Poučni sadržaji za roditelje

Povjerenje se gradi održavanjem obećanja

Povjerenje se gradi održavanjem obećanja. Djeca ne smiju služiti za popunjavanje manjka u roditeljskoj osobnoj sreći i ambicijama. Važno je prihvatiti dijete onakvo kakvo ono jest, a ne zahtijevati da se ono ponaša u skladu sa roditeljskim fantazijama. Djeci se ne smije nuditi svađa kad traže razgovor. Djeci treba bezuvjetna ljubav i ne smiju dobivati uvjetovanu ljubav. Djeca teže svom odrastanju pa ih se ne smije zbog posesivne roditeljske ljubavi prisiljavati da ostaju pokorna djeca prema potrebama roditelja.

Dijete će biti zbunjeno ukoliko se roditelji ne slažu oko pravila. Budite svjesni da vi uvijek imate ulogu modela vašem djetetu.
Djeca uče oponašanjem onoga što vide. Riječi neće imati značenja ako dijete ne vidi djela.

Ohrabrujte dijete kad vam povjerava stvari koje su njemu važne.
Razmislimo o svom vlastitom djetinjstvu kako bismo djetetu pružili ono što sami nismo imali a željeli smo.
Dopustimo male pogreške svog djeteta. Pomirimo se sa činjenicom da ne možemo imati potpunu kontrolu.

Razvijajmo rutine. One stvaraju okolinu koju dijete doživljava postojanom i sigurnom.
Kada razgovaramo sa djetetom važno je da taj razgovor bude oči u oči. Jako je važno da dijete stječe samopoštovanje.
Ojačajmo dijete tako da mu pokažemo njegovu važnost u funkcioniranju porodice.

Dijete treba naučiti priznati pogrešku, a ne optuživati druge.
Dijete treba naučiti održavati obećanja. A najbolja pouka je primjer roditelja.
Nauči se govoriti: Volim te. Ti si moj ponos. Znam da možeš. Ta se pogreška može ispraviti. Šta misliš o…?
Roditelji koji zanemaruju odgoj svog djeteta propuštaju neponovljivu priliku da opet budu mladi.

Kaže Allah dž.š. u Kur´anu:

„O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte
od vatre”… ( Et-tahrim 6 )
Kaže Allahov poslanik Muhammed a.s.:
«Roditelj ne može ostaviti svom djetetu ništa vrijednije od lijepog odgoja.»
Sve će ovo jednom proći:
Prošlo je jučer i bit će pouzdan svjedok,
a za njim i novi dan došao.
Pa ako si jučer loše djelo uradio –
danas dobrim zamjeni, bit ćeš hvaljen.
Danas ako u dobru provedeš, korist ćeš vidjet,
a jučer vratit ne mozeš.
Ne odgađaj dobro djelo za sutra –
mozda sutra dodje, a tebe nema

Poslanikovi, s.a.v.s., savjeti roditeljima i djeci

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: «O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre.» (Et-Tahrim, 6)
Neka se raduju roditelji ovom vjerodostojnom hadisu: «Kada čovjek umre njegova djela se prekidaju osim u tri slučaja: trajnom sadakom, znanjem koje se koristi ili dobrim djetetom koje upućuje dove za svog roditelja.» (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: «Svi ste vi čuvari i odgovorni ste za ono što čuvate.Vođa je čuvar i odgovoran je za svoje potčinjene. Muškarac je čuvar svoje porodice i odgovoran je za nju.

Žena u kući svoga muža je čuvar i odgovorna je za ono što čuva. Sluga je čuvar imetka svoga vlasnika i odgovoran je za ono što čuva. Čovjek je čuvar imetka svoga oca i odgovoran je za to. Svi ste vi čuvari i odgovorni ste za ono što čuvate.» (Muttefekun alejhi)

Od Abdullaha ibn Mes’uda prenosi se da je rekao: «Allahov Poslaniče, koji je najveći grijeh? Odgovorio je: «Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio. « Rekoh: «Koji onda?» « Da ubiješ svoje dijete iz bojazni da ga nećeš moći hraniti» Rekoh: «A onda?» «Da počiniš blud sa komšijinom ženom» (Muttefekun alejhi)

Poslanik s.a.v.s kaže: «Svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri, pa ga roditelji požidove, pokrste ili učine obožavaocem vatre……» (El-Buhari)
Poslanik s.a.v.s. kaže: «U velike grijehe se ubraja psovanje svojih roditelja. Čovjek opsuje roditelja drugog čovjeka, pa onda taj opsuje njegovog roditelja. Ili, opsuje tuđu majku, pa mu opsuju njegovu majku.» (Muttefekun alejhi)

«Jedan čovjek je došao Poslaniku s.a.v.s. i rekao: «Allahov Poslaniče, prema kome je najpreče da lijepo postupam?» «Prema svojoj majci» -odgovori. «Onda?» – upita. «Prema svojoj majci» «A onda?» -ponovo upita. «Prema svojoj majci» «A onda?» «Prema svome ocu.» – odgovori ponovo Poslanik s.a.v.s.

Majka, otac, učitelj i društvo su odgovoni pred Allahom za odgoj djece. Ako ih lijepo odgoje bit će sretni i jedni i drugi i na dunjaluku i na Ahiretu. Ako zapostave njihov odgoj bit će nesretni i navući će na sebe veliki teret.

Neka se raduju oni koji podučavaju djecu riječima Poslanika s.a.v.s.: «Tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi jednog čovjeka bolje ti je nego da posjeduješ najskupocjenije deve (najveće blago u to doba)»
(El-Buhari i Muslim)

Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: Roditelj ne može ostaviti svom djetetu ništa vrijednije od lijepog odgoja.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!(Al-Fatiha-Pristup 1-7)

Islamski Forum
Back to top button