Džennet

  • Džennet na dunjaluku

    Ponašaj se prema ovome svijetu kao prema svojoj sjeni. Budeš li pokušao uhvatiti je, umorit ćeš se i nećeš uspjeti. Na kraju će te poslati u kabur neispunjenih želja i planova. Ako svojoj sjeni okreneš leđa ona će ići za tobom, vidjet ćeš, pratit će te. Tako je i sa ovim svijetom… Ima li, još uvijek,…

  • Karta za Džennet

    Jedan mudrac je rekao: “‘Kako su jadni oni koji žude za dunjalukom (ovim svijetom). Žude za njim, a odlaze sa njega ne okusivši i ne osjetivši ono najslađe na njemu.’ Kada su ga upitali: ‘Šta je to najslađe na dunjaluku?’, on je odgovorio: ‘Ljubav prema Allahu, svjedočenje Njegovog postojanja i neprekidno spominjanje Njegovog imena.’” “Ako si…

  • Želiš li džennet

    1. Ko se susretne sa Allahom dželle še’nuhu, a ne bude prethodno obožavao nekog drugog mimo Njega (tj, ne bude činio širk), ući će u Džennet. (Buhari) 2. Ko bude vjerovao u Allaha dželle še’nuhu, i u Njegova Poslanika Allah ga blagoslovio i mir mu podario, i bude obavljao (propisani) namaz, i postio mjesec Ramazan, zaslužuje…

Back to top button