Različite Teme

Predznaci Smaka svijeta

Prijevod na bosanski: mr. Nedim Haračić

Podizanje nebodera u Mekki

Mekka je u doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imala sasvim mali broj stanovnika i sitnih građevina, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao da će doći vrijeme kada će se graditi ogromni objekti koji će nadmašivati planine Mekke.

Ibn Šejbe bilježi od Ja’le ibn ‘Ataa koji prenosi od svoga oca da je rekao: “Držao sam uzda od jahalice Abdullaha ibn Amra kada je rekao: “Kakvi ćete vi biti kada porušite Kabu, ne ostavljajući ni kamen na kamenu?” Rekli smo: “A mi u Islamu?” Pa je potvrdio: “A vi u Islamu!” “I potom šta?” – upitali smo, pa je odgovorio: “Potom će se izgraditi ljepša nego je bila, pa kada vidite da se u Mekki kopaju kanali (Bilježe Ibn Šejbe i El-Ezreki u Akhbaru Mekke, predaja je dobra i ima mnoge lance prenosilaca), i vidite građevine koje nadvisuju vrhove planina, znajte da vam se Čas sasvim približio.” (Ovako navodi Ibn el-Esir i Ibn Menzur)

Kanali su ustvari tuneli koji se prave ispod zemlje i planina, kao i ogromne cijevi kojima se usmjerava tok Zemzema.

Nestanak uglednika i pojava ljudi iz donjih slojeva društva

Predznak Sudnjeg dana je pojava da budu umirali časni ljudi, odabranici, učenjaci i pametni predstavnici naroda, i javljanje ljudi iz svjetine koji su u suštini neznalice i nevrijedni.

Rekao je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci duša Muhammedova, neće nastupiti Sudnji: … dok ne nestane istaknutih ličnosti (ar.: el-vu’ul) i dok se ne pojave oni iz donjih slojeva društva (ar.: et-tuhut): ‘A ko su istaknute ličnosti i oni iz donjih slojeva?” -upitali su ashabi, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: Istaknuti su oni koji su predstavnici ljudi i najčasniji među njima, a oni iz donjih slojeva su ljudi koji su bili niko i ništa, niko za njih nije znao.” (Hadis bilježi Hakim i Taberani)

Možda će ovoj popularnosti ljudi koji nemaju nikakve istinske vrijednosti doprinijeti mediji koji će se takmičiti u njihovom promoviranju, kao i mnoštvo onih koji ih podržavaju i podstiču, dok će razumni i trijezveni ostajati po strani, ignorirani od javnosti i sredstava informiranja. Tako će među ljudima biti najpoznatiji oni koji su najraskalašeniji i oni koji se bave npr. muzikom, zabavom isl., dok će teško doći do izražaja ekspert u medi­cini, ili inženjer, ili naučnik. To su očiti predznaci Sudnjeg dana.


Poslušnost ženi a neposlušnost majci

Kada čovjek bude neposlušan svojoj majci ili ocu i bude udovoljavao svojoj supruzi u griješenju i nepokornosti prema rođenoj majci ili ocu, to predstavlja jedan od predznaka Sudnjeg dana. Ovo je danas itekako česta pojava, i vidimo kako majka stanuje sama, da je rođena djeca gotovo i ne vide niti posjećuju, dok oni žive sa svojim supružnicima u punom rahatluku, blagostanju i bezbrižnosti.

Ako bi opet našli slučaj da roditelji stanuju kod djece, vidjeli bi da im ne pridaju ni približnu važnost i pažnju kao drugima. Ovo se i navodi u prethodnom hadisu, koji prenosi Ehu Hurejra, radij allahu anhu, kada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada se ratni plijen bude dijelio samo među jednom grupom ljudi (bogatašima) … i kada čovjek bude pokoran ženi a neposlušan majci. .. Neka očekuju tada crven vjetar, i zemljotres, i propadanje zemlje, i izobličavanje likova, i udarac iz neba …‘ (Hadis bilježi Tirmizi)

Ohalaljivanie bluda, svile muškarcima, ohalaljivanje vina (alkohola) i muzičkih instrumenata

U dini-islamu je opće poznato šta su veliki harami, i nijednom musli­manu nije nepoznato da je blud haram, i pijenje alkohola također, i instru­menti za muziku i oblačenje svile od strane muškaraca. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će pri kraju ovog svijeta biti ljudi iz njegovog ummeta, koji će ove navedene harame ohalaljivati, i te je pojave označio kao predznake Sudnjeg dana.

Značenje riječi “ohalaljivanje” navedenih harama može biti dvojako:

• Prvo je smatranje navedenih djela da su halal, a ne haram.

• Drugo značenje je da će se činjenje ovakvih djela toliko rasprostra­niti i uobičajiti kod ljudi da više neće biti jezika ili srca koji će to osuđivati, kao da ljudi, čineći navedena djela, uopće neće osjećati da čine haram.

Od Ebu Amira ili Ebi Malika el-Eš’arija, ra­dijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu će biti iz mog ummeta ljudi koji će ohalaljivati blud, i svilu, i vino, i muzičke instrumente. I za­ista će biti ljudi koji će obitavati kraj velike planine, njihova stoka će (sama) dolaziti i odlazi­ ti. I doći će im čovjek radi potrebe (siromah), a oni će mu reći: “Idi, pa nam dođi sutra!” Pa će ih Allah pustiti da zanoće, i onda će oboriti pla­ninu na njih, a druge će izobličiti u majmune i svinje sve do Sudnjeg dana.”

Mnoge muslimanske zemlje su popustile u pogledu bluda i alkohola, do te mjere da su u nekim zemljama blud i javne kuće zaštićeni zakonom, sa posebnim olakšicama i čak osobnim zvaničnim dokumentima koje se izdaju prostitutkama. A trgovina alkoholom je u pojedinim arapskim ze­mljama postala potpuno javna, bez ograničenja, danju i noću se prodaje po trgovima.


Pretjerano ukrašavanje i kićenje kuća

Rasipanje s novcem i imetkom, pretjeran luksuz i trošenje, arogancija i oholost su pokuđeni dini-islamom; kaže Uzvišeni: “…i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike?”

A Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dan sudnji neće nastupiti dok ljudi ne budu pravili kuće kiteći ih poput odjeće “merahil’ (Merahil je odjeća, posebno ukrašena i izvezena raznim bojama).” Hadis znači da će se kuće kititi i dekorirati kao što se kiti i raznim bojama veze odjeća. Ovo naravno ne znači da je zabranjeno urediti kuću ili postaviti u njoj lijepe zastore, nego je ustanovljeno kao haram u ukrasima i rasipanje, te oholost i arogancija zbog toga.

Iznenadne smrti

Predznak Sudnjeg dana su iznenadne smrti koje su se pojavile i u našem vremenu, tako vrlo često čujemo kako je neko iznenada umro od infarkta ili moždanog udara ili je poginuo u automobilskoj ili avionskoj nesreći i sl. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Dana sudenjeg je pojava iznenadne smrti. (Bilježi Taberani)

Ljudi su u prošlosti mogli predosjetiti dolazak smrti, na osnovu bolesti koja bi ih snađi, ali tako da bi u bolesti proveli određeno vrijeme u kojem su mogli osjetiti da je to bolest koja nosi smrt. U tom bi vremenu napisali vasijet, oprostili bi se od svojih, ostavili u emanet i savjete svojoj djeci. Pripremili bi se za susret sa svojim Gospodarom, kajući se za grijehe i izgovarajući šehadet s kojim bi i napustili ovaj svijet. Danas, poznaješ čovjeka da je pun zdravlja i snage, ni našto se ne žali, kad odjednom čuješ preselio od infarkta ili udara, ili da je iznenada poginuo. I zaista, ovo je išaret da pametan čovjek bude uvijek pripravan i svjestan, da mu iznenada može doći smrtni čas i susret sa Allahom, dželle ve’ala.

Iskoristi vrijeme za koju sedždu više
Možda je smrt ona koja te vreba
Koliko samo zdravih vidjeh
Rastaše se sa dušom bez bolesti iznenada. (stihovi)

Pojava da se ljudi pretvaraju kako ne poznaju jedni druge

Uz mnoštvo iskušenja i smutnje blijedit će veze među ljudima, do te mjere da će se potpuno otuđiti jedni od drugih i neće se međusobno poznavati, osim kad su u pitanju kakvi dunjalučki interesi. Od Huzejfe ibnul-Jemana se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan od Času sudnjem pa je odgovorio: “Znanje o njemu je kod Gospodara moga, ne zna njegovo vrijeme niko osim Njega, ali ću vas obavijestiti o njegovim predznacima i šta će biti neposredno prije njega: Prije njega bit će fitneta (smutnje) i herdža!” ‘Allahov Poslaniče, fitnet znamo šta je, a šta je heredž?” – upitali su, pa je odgovorio: “Na jeziku Habešija – ubijanje. A između ljudi će nastati otuđenost da gotovo niko nikog neće poznavati. (Biljezi Ahmed)

Ovaj se hadis već uveliko obistinio i nažalost sami smo ga svjedoci u stvarnosti. Danas nemalo ljudi gotovo da ne poznaje svoju rodbinu i možda se sretne s njihovom djecom u putu, a da ne zna da su mu rod. Ovakvo stanje je posljedica kontakata među ljudima koji su plod ličnih interesa i mnoštva veza zasnovanih na ovodunjalučkim koristima koje se grade i kidaju prema potrebama ljudi, a ne u ime Allaha i radi bratstva u ime Njega. Čovjek će gledati vlastite interese i dunjalučku korist, pa ako ih nađe gradit će veze, a ako ne kidat će ih.


Pojava gojaznosti kod ljudi

Imran ibn Husejn, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji od moga ummeta su iz moga doba, pa potom oni koji ih slijede, pa potom oni koji njih slijede. A potom će biti ljudi koji će svjedočiti, a neće im se tražiti svjedočenje, izdat će, i neće im se moći vjerovati, i zavjetovat će se, a neće ispunjavati, i pojavit će se gojaznost među njima.” (Bilježe Buhari i Muslim)

Gojaznost se raširila među ljudima u posljednje vrijeme, a najvjerovatnije zbog posljedice prekomjernog trošenja i općeg blagostanja. Tu se može dodati još lahkoća dolaska do hrane, pojava mnogobrojnih restorana hrane i pića, mnoštvo raznovrsnih poslastica i slatka itd. Usto, ljudi se vrlo slabo kreću i malo fizičkih poslova obavljaju. Došlo je vrijeme da mašine služe ljude, a oni većinu vremena provode sjedeći.

Tako se pojavila gojaznost i kod starog i kod mladog, a po nekim statistikama šestina ukupne populacije na zemlji spada u kategoriju onih sa viškom kilograma. Zato su se pojavile razne tablete i napici koji pomažu u smanjenju kilaže, pa razne sense, čak i operacije kojima se smanjuje želudac i sl.

Iz knjige: “Kraj svijeta” – autor: dr. Muhammed ibn Abdurr hman el-‘Arifi
Prijevod na bosanski: mr. Nedim Haračić

Islamski Forum
Back to top button