Fetve & Propisi

Ulazak žene u džamiju dok je u hajzu

Pitanje:
Da li je ženi dozvoljen ulazak u džamiju dok je u hajzu (menstruaciji) s ciljem da uči tedžvid, sufaru i sluša predavanja?
Dok se obavlja namaz ona sjedi pozada u istoj prostoriji (mesdžidu) u kojoj se obavlja pet vakata namaza?

Ulazak žene u džamiju dok je u hajzu s ciljem da uči tedžvid, sufaru i sluša predavanja?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s.,.

Ukoliko je spomenuta prostorija uzeta za mesdžid, nije dozvoljeno ženama (džunupluk, hajz, nifas) da sjede na mjestima koja su predviđena za namaz. Poslanik, s.a.v.s, kaže:

„Ja ne dozvoljavam džamije ženi u menstruaciji, niti džunupu.“ Ukoliko žena (sa menstruacijom)

prođe kroz mesdžid radi neke potrebe, tako što će dobro paziti da ga ne zaprlja menstrualnom krvlju, onda nema smetnje, jer

Uzvišeni kaže: „…niti kao džunupi, osim kao prolaznici.“

Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi se da je naredio Aiši, radijAllahu anha, da mu doda nešto iz mesdžida.

Rekla je da ima menstruaciju. Poslanik, s.a.v.s, reče: „Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.“

Ukoliko postoji dodatna, pomoćna prostorija i ukoliko onaj koji je uvakufio taj prostor nije to smatrao dijelom mesdžida, već kao skladište, ili kuhinju, onda taj prostor ne uzima propis mesdžida. Tada je dozvoljeno da u tom prostoru sjede džunupi i žene u hajzu i nifasu. Također, nema smetnje da se namaz tu obavi ukoliko je to mjesto čisto i ukoliko nije vezano za zahode i kupatila.

Šejh Ibn Usejmin je upitan da li je ženi u hajzu dozvoljeno da prisustvuje halkama u džamijama, pa je odgovorio: „Nije dozvoljeno ženi u hajzu da boravi u džamiji, ali nema smetnje da prođe kroz nju, pod uslovom da se ne zaprlja medžid menstrualnom krvlju. Kada joj nije dozvoljeno da se zadržava u džamiji, nije joj dozvoljeno da prisustvuje halkama Kur’ana, osim da se nađe van mesdžida tako da čuje glas posredstvom pojačala.

Nema smetnje da žena sluša učenje Kur’ana dok je u hajzu i nifasu, kao što se prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., bi učio Kur’an u Aišinoj sobi, a ona je bila u hajzu. Međutim, nije dozvoljeno da boravi u džamiji kako bi slušala učenje, podučavala se tedžvidu i sl. Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio na Oprosnom hadždžu Safijja majka vjernika, radijAllahu anhu, je bila u menstruaciji, pa je rekao: „Da li će nas ona sada zadržati?“, misleći da nije obavila tavaf, pa su mu rekli da je ona obavila tavaf prije menstruacije.

Ovo ukazuje da nije dozvoljeno boraviti u džamiji, pa makar radi ibadeta.
Također, vjerodostojno se navodi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je naredio svim ženama da izađu na musallu na dan bajrama.
Ženama u menstruaciji je naredio da se sustegnu od prisustva samoj musalli.
(Fetava et-tahare, str. 373)

Ukoliko mesdžid ima dodatne prostorije koje nisu predviđene za namaz, kao što su hodnici, ili biblioteke, čekaonice i sl.,

nema smetnje da se sjedi na ovim mjestima, jer se zabrana isključivo veze za mesdžid (džamiju), tj., mjesto koje je pripremljeno za namaz. Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Emir Demir

Islamski Forum
Back to top button