YouTube Teme

Predznaci – Nestanak muškaraca

Predznaci - prof. dr. Šefik Kurdić

Serijal o predznacima Sudnjeg dana.

Predznaci Sudnjeg dana su oni koji ukazuju da se kraj svijeta približio. Ovi predznaci neće biti spoznati pameću već pomoću Kur’ana i sunneta. U knjigama hadisa koje govore o smutnjama i predznacima Sudnjeg dana je mnogo onih vezanih baš za ovu temu.

Kada se Allahovom voljom približi kraj dunjaluka, odvit će se neki događaji koji će ukazati na to da se Sudnji dan približio. Jedna skupina predznaka Sudnjeg dana je objašnjena u Kur’anu, a druga u hadisima. U knjigama hadisa, u dijelovima pod nazivom “Fitne“ i “Predznaci Smaka svijeta“, prenosi se veoma mnogo hadisa koji govore o ovoj temi. Islamski učenjaci, proučivši i analizirajući ove hadise, utvrdili su da su kao prvi predznaci Smaka svijeta.

Islamski Forum
Back to top button