Fetve & Propisi

Izdržavanja kćerke iz prvog braka

Es-selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Ja se prije svega izvinjam što pišem, jer znam da ste zauzeti odlaskom na hadž, da vas Allah nagradi! Ali, da mi nije hitno, zaista ne bih vam sad pisala…

Mene zanima šta je najbolje da uradim u sljedećoj situaciji u kojoj se nalazim, a da Milostivi Allah ostane zadovoljan sa mnom i mojim suprugom: Udata sam za muškarca koji ima kćerku iz prvog braka. On i njegova bivša supruga rastali su se prije nego što se djevojčica rodila. Nakon rođenja, on je upisao na sebe dijete, to jest priznao kao svoje.

Eh, sad su problemi, djevojčici je sedam godina, elhamdillah, da je Allah nagradi, a za tih sedam godina njen babo ju je vidio osam puta. Žalosno, ali njena je majka takva da čini prkos svima… On ne daje novac jer smo čuli, a i vidjeli šta radi i kako se ponaša, ali zato kad god smo u Bosni, djevojčici kupujemo odjeću, hranu… Sad smo kupili sve za školu, halal bilo. Imam sina i znam kako je i šta treba.

Međutim, ona nekad te stvari baci, pa svašta radi. Sada želi da ide kod notara i da napravi ugovor da joj svaki mjesec šaljemo stotinu maraka, na što smo mi otvorene duše odmah pristali i da još, po dolasku u Bosnu, kupimo prehrambene pakete… Kada je kod notara sve bilo gotovo da se potpiše, ona to nije htjela učiniti, nego je počela izmišljati nešto drugo i govoriti kako mi na njeno dijete primamo dječiji doplatak od 150 eura i da ona želi taj novac. Sudskim putem ova se situacija ne može riješiti jer oni nisu bili zakonski bračni partneri.
Molim vas da mi odgovorite šta sada da radimo moj muž i ja. Allah te nagradio svim dobrim i na ovom i na onom svijetu, i otvorio ti džennetske kapije!

SAVJET

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, draga moja sestro!
Amin ve ijjaki, mila, Allah ti podario i više od toga što meni želiš!

Zaista nije bilo mogućnosti da na ovo pitanje odgovorim prije polaska na hadž, mila, jer ga nisam ni vidjela, i sada ti odgovaram preko reda jer mnogi čekaju svoje odgovore i svako od njih zaslužuje pažnju.
Draga moja sestro, raduje me tvoja briga za Allahovim zadovoljstvom i molim Allaha da te obilno nagradi zbog toga. Allah čestite opisuje u Kur’anu časnom, pa raduje se da budeš jedna od njih, uz Allahovu pomoć i dozvolu:

“Oni traže Allahovu dobrotu i Njegovo zadovoljstvo.” (El-Feth, 29)

Dušo moja, ja ću sebi dozvoliti da te savjetujem u ime Allaha malo više od onoga što si pitala jer sam sigurna da si od onih koji prihvataju savjet, inšallah.
Mila moja, bez obzira da li tvoj muž bio “zakonski partner” sa majčinom djevojčicom ili ne, porodični zakon Bosne i Hercegovine jednako štiti prava djece i nema nikakve razlike između onih koja su rođena u brakovima sklopljenim pred općinskim matičarom ili onih koja su rođena u šerijatskim brakovima.

Islam također štiti prava djece i očevi imaju obavezu da izdržavaju svoju djecu, od čega tvoj muž ne bježi, što se vidi iz činjenice da je priznao očinstvo svoje kćerke.
Razlozi rastanka djevojčicinih roditelja potpuno su nevažni u ovoj priči i ova djevojčica ne smije biti predmet razračunavanja između oca i majke, a ti moraš ostati po strani i biti ona koja će bistre glave pozivati na dobro i odvraćati od zla. Sigurna sam da ćeš, mila, tu ulogu opravdati i zaraditi veliku nagradu.

Uzvišeni hvali takvu skupinu:

“Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se; oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; – oni su čestiti.” (Alu Imran, 113114)
A u drugom ajetu obećava im da će postići sve što žele:

“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Alu Imran, 104)
Nemoj da te poruke, provokacije i nerealne optužbe djevojčicine majke navedu na to da budeš nepravedna jer Sveznajući nam naređuje da uvijek budemo pravedni:
“O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maida, 8)

Svog muža obaveži da redovno kćerkici šalje novac, ono što joj je potrebno za školovanje i izdržavanje, bez obzira na njenu majku jer on ima obavezu prema svojoj kćerki i majčino ponašanje ne oslobađa ga te obaveze. I sama se potrudi da joj dobričinstvo činiš jer ćeš spajanjem te veoma važne rodbinske veze postići Allahovo zadovoljstvo i velike stepene na dunjaluku i ahiretu, inšallah.

Najjednostavnije je da tvoj muž pokrene proceduru pred Centrom za socijalni rad u općini u kojoj djevojčica živi te će na taj način imati određenu alimentaciju koja će ići preko bankovnog računa kao dokaz da redovno šalje novac. Također, tom prilikom će dobiti pravo na viđanje kćerke koje mu niko ne može uskratiti.

Niko nema pravo da njima dvoma uskraćuje pravo jednog na drugo .Djevojčica ima pravo na oba roditelja po Ustavu BiH kojim su potvrđene sve konvencije o ljudskim pravima, a i on ima parvo na svoju kćerku u skladu sa Porodičnim zakonom!

Sve te priče o vašem ubiranju dodatka na dijete koje ne boravi u vašoj zemlji samo su pokušaj provokacije koji morate ignorirati. Niko vas ne može ucijeniti takvom pričom niti ste dužni privatno da se dogovarate na tu temu. Nemojte sebi dozvoliti takav oblik komuniciranja koji samo donosi štetu i od kojeg nema nikakve koristi, a ostavlja trajne posljedice na psihu maloljetne djevojčice koja svjedoči svemu tome.

Jednostavno to završite putem legalne ustanove koja štiti pravo roditelja i djeteta, a tvoj muž neka obavezno nazove nekog od učene braće i neka se informira o šerijatskim obavezama prema svojoj kćerki u takvoj situaciji.

Molim Uzvišenog Allaha da vas pomogne da donesete ispravnu odluku i da vas dobročinstvo prema toj djevojčici uvede u Džennet bez polaganja računa! Amin!
Nađa Dizdarević

Islamski Forum
Back to top button