Žena

 • Ispravno shvatanje hidžaba

  Hidžab je arapska riječ koja se koristi za definiranje propisa oblačenja žene. Jezičko značenje ove riječi je: odvajanje, zaštita, zastor, zaklon… Jedna od definicija hidžaba u islamskoj literaturi je: Hidžab je odjeća kojom žena pokriva svoje tjelesne ukrase pred muškarcima s kojima može stupiti u bračni odnos. Kur’an o odijevanju Islam nije propisao ljudima posebnu vrstu…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Definicija mehra Mehr je imetak kojeg je čovjek obavezan dati ženi zbog stupanja u brak sa njom. U Kur’anu se za mehr koriste tri izraza: sadak, ferida i edžr. Propisanost mehra Allah, dželle šenuhu, je propisao vjenčani dar (mehr) s ciljem obveseljavanja žene, ukazivanja počasti prema njoj i dokidanja nepravde, ponižavanja, potcjenjivanja i krađe imetka kojima…

 • Šartovi (uslovi) šerijatskog hidžaba

  Šartovi (uslovi) šerijatskog hidžaba 1. Šerijatski hidžab mora pokrivati cijelo tijelo 2. Odjeća mora biti široka i neprovidna. Odjeća žene muslimanke ni u kom slučaju ne smije biti uska i prozirna, jer je to u suprotnosti sa riječima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem gdje kaže: “…žene koje su pokrivene a otkrivene, koje poučavaju i druge…

 • Koji su šartovi hidžaba

  Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije skupine stanovnika Vatre nisam ih vidio: ljudi sa bičevima poput kravljih repova sa kojima udaraju narod, i žene obučene a gole, koje se uvijaju kada hodaju, njihove glave su poput nagetih grba od deva, neće ući u Džennet niti osjetiti njegov miris,…

 • Znacaj

  Poslanik s.a.w.s. je za njih rekao da su jedine četiri žene koje su upotpunile svoj iman, zatim da su najbolje četiri žene na svijetu, te da su najbolje žene u Džennetu. Godinu njene smrti, Poslanik je nazvao “godina tuge” Hazreti Hava “On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu…

 • Puštanje brade - hanefijski mezheb

  Žene su imale važnu ulogu u muslimanskom svijetu kao naučnice, pjesnikinje, mistici, vladari i ratnice. Ovo je vrlo kratak popis nekih od njih koje su imale itekako značajnu ulogu. Hatidza bint Huvejlid (620) Čak i prije nego što je stupila u brak s Poslanikom Muhamedom s.a.w.s. imala je značajnu ulogu kao uspješan trgovac i jedna od…

 • Muslimanka

  “Najbolje žene u islamu su: Merjem, kćerka Imranova, Asija, faraonova žena, Hadidža, kćerka Huvejlidova i Fatima, kćerka Allahovog Poslanika, Muhameda, sallAllahu alejhi we sellem.” Postoji mnogo hadisa koji govore o ovim ženama i njihovom posebnom statusu u islamu. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je za njih rekao da su jedine četiri žene koje su upotpunile svoj…

 • Nazivanje selama ženama

  Pitanje:Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu, braćo u islamu! Zanima me propis o nazivanju selama ženama (strankinjama) uopćeno od strane muškaraca i obratno. Volio bih da mi odgovor bude argumentovan. Da vas Allah, Azze we Dželle, nagradi na odgovoru. Odgovor: We alejkum selam we rahmetullahi we brekatuhu Da Allah nagradi i tebe i podari ti svaki…

 • Šta je fetva i kolika je njena snaga

  PITANJE: Esselamu alejkum, imam jedno pitanje, pa ako je moguće da mi odgovorite? U braku sam već 12 godina. Imam 3 kćerke i imam želju da se pokrijem. Ali mi muž ne da! Razlog je zato što živimo u nemuslimanskoj zemlji! Prijeti mi razvodom braka, ako se pokrijem! Šta da radim? Molim vas da mi odgovorite…

 • islamski web portal online riznica islamskog znanja sa primarnim ciljem da čitaocima pojasni islamsko vjerovanje

  Oko učenja Kur’ana od strane žene u stanju hajza islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Prvo mišljenje je da ženi u stanju hajza uopće nije dozvoljeno da uči Kur’an, svejedno dirala Mushaf ili učila napamet. Ovo je zvanični stav tri mezheba: hanefijskog, šafijskog i hanbelijskog. Argument sa kojim dokazuju svoj stav je hadis od Abdullaha ibn Omera,…

 • Muslim women political leaders

  Rekao je Mustafa el-Šek’a, profesor islamske filozofije i član akademije islamskih istraživanja u Egiptu: “Napad na hidžab i nikab primjer je “hladnog” rata na islam. On je neprestani i raznoliki kršćansko-cionostički rat. Nekada bude “hladni” kao što se dešava sa nikabom a nekada “uzavreo”, obznanjen i jasan kao što se dešava u Palestini, Iraku i Afganistanu.…

 • Allahove zabrane u pogledu braka

  Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu Resulullaha sallallahu alejhi we selm, šejtanu i šejtanki, koji se na putu sastaju i…

Back to top button