Različite & Teme

Tko su Dedždžalovi sljedbenici?

Dedždžala će slijediti sedamdeset hiljada jevreja Asfehana

Nema sumnje da će Dedždžal zavesti jedan broj ljudi sa svojim određenim moćima i različitim metodima kojima će odvoditi ljude u smutnju i zabludu, tjerajući ih da mu budu pokorni i da ga smatraju božanstvom.

A zavest će ih da mu povjeruju i da ga slijede, bilo preko njihove žudnje za onim što vide kod njega, bilo iz straha zbog onoga što će činiti, ili opet zbog želje da se bore protiv islama i njegovih pripadnika.

Jevreji sljedbenici Dedždžala

Enes ibn Malik radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dedždžala će slijediti sedamdeset hiljada jevreja Asfehana1 sa ogrtačima2 na sebi.“

Ehu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dedždžal će doći u Hoz4 i Kerman5 među sedamdeset hiljada, lica su im poput okruglih debelih štitova.“

Metaforično poređenje sa čekićem i štitom, kao što smo kazali u jednom drugom hadisu, aludira da su im lica okruglasta ili jajasta, a uzdignutost kostiju obraza, spljoštenost nosa i ravne očne šupljine čine da su im lica gotovo ravna. Zato im oči izgledaju duboko upale u lice. Pored spljoštenosti i okruglosti, poređenje sa čekićem aludira da su im lica popunjena mesom.

Zašto će najviše sljedbenika Dedzdžala biti jevreji

Jevrejsko vjerovanje se zasniva na tome da je Dedždžal očekivani jevrejski mesija. Vjeruju da im je Bog obećao poslati kralja koji je porijeklom od Davuda, alejhi selam, i da će on uspostaviti tvrđavu samo za jevreje po imenu El-Mejsija7. Oni, između ostalog, u svojim obredima imaju posebnu molitvu kojom podstiču Mesiha Dedždžala da se pojavi, a za najveći jevrejski blagdan, u noći Fisha, imaju posebnu molitvu za to.

U Telmudu stoji: Kada se pojavi Mesih, zemlju će obasut hljebom, odjeću će učiniti vunenom, a zrna pšenice veličine poput bubrega krupnih volova. U tom će se razdoblju vlast povratiti jevrejima, a svi će narodi služiti Mesiha i biti mu pokorni. Svakom će jevreju u tome vremenu pripadati dvije hiljade i osam stotina sluga koji će ga služiti, i tri stotine i deset univerzuma pod njegovom upravom. Međutim, Mesija neće doći dok se ne okonča vladavina zlikovaca i dok se ne ostvari ono što očekuje jevrejski narod s dolaskom Israila, kada će svi narodi biti podređeni jevrejskom narodu.

Nevjernici i licemjeri su sljedbenici Dedždžala

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema zemlje, a da na nju neće stati Dedždžal, osim Mekke i Medine, i nema puta koji u njih vodi, a da na njemu nisu meleki koji ih okružuju i čuvaju. Dedždžal će se spustiti do zemlje slanače, pa će se tada Medina potresti tri puta, i napustit će je i otići njemu (Dedždžalu) svaki nevjernik i licemjer.“

Arapi džahili bit će sljedbenici Dedždžala

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom podužem hadisu rekao: „I zaista je jedna od smutnji da će reći nekom beduinu: ‘Šta veliš, kada bih ti oživio oca i majku, bi li povjerovao u mene?’ Ovaj će potvrdno odgovoriti, pa će se dva šejtana preobličiti u njegove roditelje, te će mu reći: ‘Sine naš, slijedi ga, zaista on je gospodar tvoj!’”
Narod spljoštenih i okruglih lica slijedit će Dedždžala

Ebu Bekr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista će se Dedždžal pojaviti u mjestu na istoku, zove se Horosan, a slijedit će ga narod čija su lica poput okruglih debelih štitova.“

Žene sljedbenice Dedždžala

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, ja kazao slijedeće: „Dedždžal će doći do ove (zemlje) slanače u dolini Merrekana, a žene će mu najviše prilaziti, toliko da će čovjek otići do svojih bližnjih, do svoje majke, kćerke, sestre i tetke, pa će ih svezati iz straha da mu (Dedždžalu) ne odu.“13

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi

Link
Source
Učimo o Islamu
Back to top button