Učimo o Islamu

Sura El-Fatiha

Sura Al-Fatiha (Fatiha)

Sura Al-Fatiha je prva sura u Kur’anu ima 7 ajeta, 25 riječi i 123 slova. Objavljena je u Mekki. To je prva sura koja je objavljena u cijelosti.

Sura Al-Fatiha (arapski jezik)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {1}
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {2}
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ {3}
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {4}
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {5}
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ {6}
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ {7}


Sura Al-Fatiha (transkripcija):
1. El-hamdu lillāhi Rabbi-l-‘ālemīn
2. Er-Rahmāni-r-Rahīm
3. Māliki jevmi-d-dīn
4. Ijjāke nea’budu ve ijjāke neste’īn
5. Ihdine-s-sirāta-l-mustekīm
6. sirata-llezine en’amte ‘alejhim
7. gajri-l-magdūbi ‘alejhim ve le-ddāllīn.


Prijevod sure na bosanski jezik:
1 Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!


Osnovne karakteristike sure El-Fatiha

Prva sura u Kur’anu je El-Fatiha. Onaj ko ne prouči suru El-Fatiha u namazu njegov namaz neće biti ispravan. Poslanik a.s. kaže: “Nema namaza ko ne prouči Fatihu.”

Sura El-Fatiha ima 7 ajet, 25 riječi i 123 slova. Objavljena je u Mekki. To je prva sura koja je objavljena u cijelosti. Ima dvanaest imena. Imam Kurtubi u svom tefsir kaže: “Ova sura ima dvanaest imena.”

Sura El-Fatiha u sebi sadrži cijelo islamsko vjerovanje.

Imena sure El-Fatiha

Es-Salatu – Namaz
Suretul-Hamd – Sura zahvale
Fatihatul-Kitab – Ona koja je na početku Knjige
Ummul-Kitab – Majka Knjige
Ummul-Kur’an – Majka Kur’ana
El-Mesani – Ajeti koji se ponavljaju
El-Kur’anul-‘Azim – Kur’an Veličanstveni
Eš-Šifa – Lijek
Er-Rukja – Učenje Kur’ana s namjerom da se izliječe neke fizičke ili duševne bolesti
El-Esas – Temelj
El-Vafija – Cjelovita
El-Kafijetu – Dovoljna

Vrijednost sure El-Fatiha

Od Ubejja prenosi se „da će onom ko recitira (uči) Fatihu biti data zasluga i nagrada kao da je proučio dvije trećine Kur’ana i kao da je dao milostinju svakom čovjeku, vjerniku ili vjernici“

Mudžahid kaže: “Šejtan je četiri puta do ludila uplašen. Kada je bio proklet, kada je protjeran iz dženneta, kada je Muhammed bio poslan i kada je Fatiha bila objavljena.”

Allah dž.š. U hadis i kudsijju kaže: “Podijelio sam namaz između Mene i Mog roba na dva dijela. Pa kada kaže: ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova’, kažem: Zahvaljuje Mi Moj rob. Pa kada kaže: ‘Milostivom, Samilosnom’ kažem: Čini Mi pohvalu Moj rob. Kada kaže: ‘Vladaru Sudnjeg dana’, kažem: Predaje Mi vlast moj rob. A kada kaže: ‘Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo’, kažem: Ovo je između Mene i Mog roba, a Mom robu pripada ono što moli. Kada kaže: ‘Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali’, kažem: Ovo je za Mog roba, a Mom robu pripada ono što traži.”

Sura El-Fatiha u Bošnjačkoj tradiciji

Kako još nazivamo suru El-Fatiha?

Elham

Kada sve učimo suru El-Fatiha?

Sa Fatihom počinjemo učenje hatme, a običaj je da učač na kraju učenja bilo kojeg dijela Kur’ana, riječima El-Fatiha pozove prisutne da svi zajedno u sebi prouče Fatihu, kako bi uljepšali prethodno učenje Kur’ana. Sa Fatihom počinjemo, ali završavamo život na ovome svijetu. Fatiha za prosječnog bosanskog muslimana zamjenjuje svaku dovu i svaku suru, pa ćemo tako vidjeti da je bosanski muslimani uče nakon ezana, namaza, dove i sl., kao i prije svakog lijepog posla. Fatiha u bosansko-muslimanskom društvu ne predstavlja samo vezu čovjeka, sa Gospodarom, već i vezu živih sa mrtvim, jer njezino učenje je dar i ovoga i onoga svijeta. Sve navedeno pokazuje ogrmnu ljubav muslimana prema učenju Kur’ana, a posebno prema učenju sure El-Fatiha.

Islamski Forum
Back to top button