Džinni & Urok

Načini odvraćanja od liječenja

Velika većina bolesnika koja je oboljela od opsjednutosti od strane džina (mess), a u tom slučaju može se raditi i o sihiru i njegovim vrstama kao i o uroku, jer su uglavnom nosioci i izvršioci tih djela sami džinni, tokom procesa liječenja treba nekoga ko će ga podsticati i ohrabrivati na nastavak liječenja, kako bolesnik ne bi izgubio nadu u Allahovu milost i pomoć i kako ne bi zapao u dublju depresiju, jer ponekad se liječenje zna oduljiti, ako je slučaj stariji.

U slučaju da je bolesnik slabijeg imana, pa čak i oni koji se drže vjere, džin će upotrijebiti sve načine da bolesnik prestane sa liječenjem Kur’anom i dozvoljenim sredstvima (voda, med, maslinovo ulje i sl). Kroz dugogodišnje pračenje stanja bolesnika, poznatiji liječnici Kur’anom su iznijeli svoja zapažanja i načine koje džinni koriste na tom polju, ovo su neka od njih, pa ako se kod nekod dese, neka zna od koga dolaze.

Znajući da džin uglavnom bude stacioniran u mozgu bolesnika i sa tog mjesta upravlja njegovim raspoloženjem, kroz čovjekove misli džinn bolesniku došaptava slijedeće stvari kako bi ga odvratio od liječenja Kur’anom:

1) Džinnsko sašaptavanje da se radi o psihičkoj bolesti ili nekoj drugoj, a ne duhovnoj koju je izazvao džinn (ovo se najčešće dešava)

2) Da bolesnik nakon nekog vremena počne izrazito negirati stvarnost i istinu da džin može opsjednuti čovjeka, nakon što od nekog to čuje ili negdje pročita.

3) Da se njegova bolest može liječiti samo kod medicinskih doktora, jer je u pitanju tjelesna ili psihička bolest, a da je odlazak kod liječnika Kur’anom gubljenje vremena, pogotovo kad se liječenje odulji ili se bolest vrati

4) Džinnsko sašaptavanje da se ruqja uči samo onim osobama koje su u potpunosti lude, pa ako ti budeš išao ljudi će te proglasiti ludim

5) Plašenje čovjeka od strane džinna, kada u toku ruqje kaže da je on poglavar džinna ili da je on Ifrit, koji su izuzetno jaki, te da će mu naškoditi porodici ako nastavi se liječiti

6) Džinnsko sašaptavanje bolesniku da liječnik kod kojeg se liječi na pomaže mu baš efikasno, te da treba promijeniti liječnika

7) Kada bolesnik misli posjetiti liječniku ili priča o tome, džinn učini mu otežano disanje, veliki pritisak i veliki strah, kako bi on odustao

8) Ponekad džin učini da se bolesnik boji ili da mrzi liječnika zbog toga što ga nije na vrijeme izliječio

9) Veoma često džinn dođe u snu bolesniku u liku liječnika, kako liječnik udara bolesnika ili kako mu psuje ili kako ga seksualno napada, pa bolesnik te snove protumači da treba odustati i tražiti drugog liječnika

10) Džinn ponekad sašaptava bolesniku da je bolje i efikasnije da on sam sebe liječiti, i da će biti bolji efekat nego da ide liječniku.

11) Ponekad džinn u snu ili čak na javi (putem glasa) bolesniku prijeti da će kazati drugima sve njegove tajne, pogotovo one nezgodne, ako nastavi sa liječenjem

12) Ponekad džinn putem snova, ili u toku ruqje ili na javi (putem nepoznatog glasa), kaže bolesniku da je on džinn musliman, te da želi učiniti iskreno tewbu, te da će mu pomoći, te da će uskoro izići ako prestane sa učenjem.

13) Veoma često drugi bolesnik savjetuje drugom bolesniku (normalno džinnskim djelovanjem i sašaptavanjem) da prestane ići kod liječnika Kur’anom, jer nema pomaka, nego da se obrati jednom dobrom psihijatru, jer je on čuo za njega da je pravi specijalista za takve bolesti, jer je on čuo da je dosta ljudi izliječio kao što si ti……

Allah zna najbolje!

Islamski Forum
Back to top button