Učimo o Islamu

Islamske dužnosti (šarti)

Da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti.

Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: “Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i sjede pored njega tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na njegove noge i potom reče:

“O Muhammede, obavijesti me o Islamu!” Allahov Poslanik s.a.v.s. mu reče:”Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan i da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti.”
On tada reče:”Istinu si kazao.”Mi smo mu se čudili (veli Omer), pita a zatim potvrđuje.Zatim ponovo reče:”Obavijesti me o Imanu!” Alejhisselam reče:”Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove Poslanike, Sudnji Dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro bilo zlo.” Čovjek opet reče:”Istinu si kazao.” Zatim reče:

( GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI )

“Obavijesti me o Ihsanu (savršenstvu u vjeri)! Alejhisselam mu reče:”Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš jer ako ti Njega ne vidiš On tebe zaista vidi.”Zatim reče:”Obavijesti me o posljednjem času (kada će doći)?” Alejhisselam reče:”Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.”

Očitovati pripadnost Islamu - Kelime i Šehadet
Očitovati pripadnost Islamu – Kelime i Šehadet

“Obavijesti me o njegovim predznacima”, reče on. Alejhisselam reče:” Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u visini palača.”Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov Poslanik s.a.v.s. mi reče:”O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?” Ja mu odgovorih:”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” On mi tada reče:”To je bio Džebrail, došao je da vas poduči vašoj vjeri.”

Više… (Islamskih sarta ima pet i to su: ) …Više…

Pripadnost islamu se ocituje izgovaranjem "Kelime i Sehadeta" a koji na arapskom glasi: "ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE ...
Pripadnost islamu se ocituje izgovaranjem “Kelime i Sehadeta” a koji na arapskom glasi: “ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE …

1. OCITOVATI PRIPADNOST ISLAMU KELIME-I- SHEHADET

2. KLANJATI PROPISANE NAMAZE

3. POSTITI MJESEC RAMAZAN

4. ZEKAT DAVATI

5. HADZDZ OBAVITI

Ove islamske duznosti su naredjene u Kur’anu i Sunnetu Muhammeda a.s. i svaki musliman I muslaimanka su duzni da ih izvrsavaju u svom zivotu.

Islamski Forum
Back to top button