Fetve & Propisi

Obračun zekata na prihod od firme

Zekat se može dati u osam fondova

Pitanje:

Već duže vrijeme imam nedoumice oko obračuna zekata na prihode/imovinu firme. Raspitivao sam se o toj temi ali nisam još našao čvrsto obrazloženje šta sve uključiti u osnovicu. Neka od pitanja su:

1. Da li se u osnovicu zekata uključuje ukupna neto dobit ili samo isplaćena dividenda ili niti jedno od toga?

2. Da li se zekat izdvaja na ukupne zalihe ili samo one koje fizički stoje duže od godinu dana ili na iznos zaliha koji stoji u prosjeku godinu dana ili ništa od toga?

Odgovor:

1. Zekat izdvajaju vlasnici imovine u firmi, a ako to čini menadžment firme po odobrenju vlasnika, onda oni neće ponovo izdvajati zekat na svoj udio/dionice u firmi. Ako je vlasnik firme jedna osoba, u osnovicu zekata se uključuje ukupna dobit, neopterećena dugovima. U slučaju reinvestiranja dijela dobiti, reinvestirani dio ne ulazi u konačan obračun zekata, osim ako se to čini s namjerom izbjegavanja zekata.

Također, u slučaju da dugovanja firme obuhvataju svu njenu dobit ona ne podliježe obavezi zekata, jer je potrošena u vraćanje dugova. Međutim, ukoliko vlasnik posjeduje drugu imovinu kojom bi mogao vratiti dug, a koja mu nije neophodna za zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba, onda se u tom slučaju ne može osloboditi obaveze izdvajnja zekata na ostvarenu dobit.

U slučaju isplate dividende fizička lica su obavezna izdvojiti zekat, ukoliko ispunjavaju uvjete obaveznosti izdvajanja zekata, tako što dividendu pridodaju ostaloj svojoj zekatskoj imovini (novac, zlato, srebro i sl.) i ukoliko u ukupnom iznosu ta imovina dostiže iznos nisaba obavezno je izdvajanje zekata u iznosu od 2,5%.

2. Ukoliko pod zalihama mislite na sirovinu koju vlasnik koristi za proizvodnju, na nju se ne obračunava zekat, budući da se radi o repromaterijalu koji će biti ugrađen u finalni proizvod firme. Izuzetak su zlato i srebro koji se koriste za proizvodnju nakita i sl., budući da ovi plemeniti metali, kako obrađeni tako i neobrađeni, podliježu obavezi zekata po osnovu njihove težine. Sirovina koju vlasnik prodaje drugima ima status trgovačke robe koja podliježe obračunu zekata, ako ispunjava uvjete obaveznosti zekata.

Gotovi proizvodi koji se drže na zalihi podliježu obavezi zekata, bez obzira koliko vremena bili u firmi. Finalni proizvod firme ima tretman trgovačke robe. Zekat na njega se izdvaja tako što se jednom godišnje obračuna vrijednost robe na zalihi, uzimajući u obzir cijenu po kojoj firma prodaje tu robu, i taj iznos se pridodaje zekatskoj imovini (novac, zlato, dionice i sl.) koju vlasnik firme ima, te se izdvaja 2,5% od ukupne vrijednosti, ukoliko se ispunjavaju uvjeti obaveznosti zekata a to su: da je imovina dostigla nivo nisaba i da imovinu u visini nisaba vlasnik posjeduje godinu dana (računa se hidžretska godina). Po ovim pitanjima postoji više fikhskih mišljenja, a mi preferiramo navedno. (Više v. Fetava Mustafa Ez-Zerka, 127-129.)

Islamski Forum
Back to top button