Različite Teme

Nagrade za one koji poste

Podijeli sa drugima i zaradi sevap

Ljudi se u pogledu posta ogromno razlikuju, iako se svi oni sustežu od hrane, pića i prohtjeva, ali doista je među njima razlika u postu, čiju razliku ne zna niko osim Allah, azze we dželle.

A to je shodno njihovoj razlici u zikru (spominjanju) Allaha.
Pa postači koji budu najviše Allaha spominjali, imat će najveću nagradu.

Došlo je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa više strana koje jedne druge pojačavaju, da je je on, alejhi salatu ve selam, upitan: Koji postači imaju najveću nagradu? Pa je odgovorio: “Oni koji najviše Allaha spominju.” I upitan je od hadždžu, o namazu, o sadaki, i o drugim vrstama pokornosti, pa je za svaku rekao, alejhi salatu ve selam: “Oni koji najviše Allaha spominju.” Pa je kazao Ebu Bekr, radijellahu anhu: ‘Oni koji puno spominju Allaha poniješe sav hajr.’ A on, alejhi salatu ve selam reče: “jeste”.

I ovo pravilo je na vratima svih pokornosti, i svih ibadeta uopšteno. Ljudi sa najviše nagrade u svim pokornostima su oni koji najviše Allaha spominju pri njima. Pa neka tvoja veza u postu bude čvrsta veza uz puno spominjanja Allaha, učenja Kur’ana, tesbiha(subhanallah), tahlila(La ilahe illallah), tahmida(elhamdulillah), tekbira(Allahu ekber) i istigfara(estagfirullah), i tako u svim blagoslovljenim pokornostima i uopšteno u ibadetima.

Šejh Abdurrezak el-Bedr, hafizahullah


Hvala Allahu dž.š. koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Hvala Mu što nas je počastio još jednim Ramazanom. Salavat i selam na Poslanika Muhameda a.s., njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Ramazan je mjesec neizmjernih Allahovih blagodati i svakog dobra. Isto tako Ramazan je mjesec velikih nagrada za postače. Svako onaj ko ulaže trud i napor u bilo čemu, ima očekivanja da će za taj trud i napor biti nagrađen.

Ramazan je idealna prilika da se posvetimo ibadetu i nadamo se oprostu i nagradi od Uzvišenog Allaha.

U ovom tekstu spomenut ćemo neke od nagrada koje postač može očekivati.

Osnovna karakteristika mjeseca Ramazana jeste post. Od zore do zalaska sunca, vjernik se odriče jela, pića te raznih prohtjeva i za taj trud očekuje nagradu.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta – on je Moj i Ja za njega (posebno) nagrađujem.”

Sama činjenica da imamo obećanje od Uzvišenog Allaha kako naš post pripada Njemu, te da je Uzvišeni spremio posebnu nagradu za naš post, dovodi nas u fazu ushićenja kada ispostimo mjesec Ramazan jer računamo da smo zavrijedili posebnu nagradu od Gospodara.

Dova je ibadet koji zauzima posebno mjesto u životu svakog vjernika. Postoje momenti u kojima je upućivanje dove posebno važno i posebno naglašeno. Jedan od momenata u kojem treba upućivati dove jeste vrijeme prije iftara. Poslanik a.s. je kazao: “Postaču se u vrijeme iftara dova ne odbija.’’

Ovo prediftarsko vrijeme koje je Poslanik a.s. spomenuo u hadisu, kao vrijeme u kojem se dova ne odbija, je jedna od nagrada za postača.

U jednoj predaji Poslanik a.s. nam poručuje: “Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara I radost prilikom susreta sa Allahom na Sudnjem danu”. Jedna od nagrada za postača jeste radost prilikom iftara, ali ona važnija nagrada koja je namjenjena za postača jeste radost susreta sa Stvoriteljem.

Za onoga koji posti velika radost jesu obećanja ogromnih nagrada od stane Uzvišenog Allaha te Poslanika a.s.

U jednom hadisu Poslanik a.s. je kazao: “U džennetu imaju vrata koja se zovu “Rejjan”, na koja će na Sudnjem danu ući samo postači. Biće rečeno: “Gdje su postači”? Pa će ustati i osim njih niko drugi neće ući. Kada uđu ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući!”

Molim Allaha dž.š. da primi naše ibadete u mjesecu Ramazanu. Molimo Ga da nas obaspe i obraduje nagradama koje su namjenjene samo postačima. Amin!

Islamski Forum
Back to top button