Sura & Zikrovi

Kesirov tefsir sure Nevjernici

Iz knjige: Tefsira od Ibn Kesira

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog,

Reci: “O vi nevjernici, ja ne robujem onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, niti sam ja rob onome čemu vi robujete, niti ste vi robovi Onome Kome ja robuje, vam vaša vjera, a meni moja.” (Sura “Nevjernici”)

U Muslimovom Sahihu se od Džabira navodi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovo je poglavlje ‘Reci: ‘On, Allah je jedan!”, učio na dva rekata namaza poslije obavljenog tavafa.”

U Muslimovom Sahihu od Ebu Hurejrea prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poglavlja: “Reci: ‘O vi nevjernici’” i “Reci: ‘On je Allah Jedan,’” učio na dva rekata sabaha. U Ahmedovom Musnedu od Ibn Omera se prenosi da je Allahov Poslanik ova dva poglavlja učio na dva rekat namaza prije sabaha i dva rekata namaza poslije akšama, proučio dvadeset i nekoliko puta, ili deset i nekoliko puta.”

Ebu-Kasim et-Taberani prenosi da je Džebele ibn Haris, brat Zejda ibn Harisa, rekao da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad legneš u postelju prouči: ‘Reci: ‘O vi nevjernici…” do kraja, jer je ovo poglavlje odricanja od idolopoklonstva (širka).

Od Ibn-Abbasa prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Reci: ‘O vi nevjernici,’” vrijedi koliko četvrtina Kur’an.” Ovim poglavljem odriče se od onoga što rade idolopoklonici. Ono naređuje iskrenu predanost Allahu (ihlas).

Riječi Uzvišenog: Reci: ‘O vi nevjernici,’ odnose se na svako nevjernika na Zemlji, iako su one u prvom redu upućen nevjernicima kurejšijama. Priča se da su oni bili tolike neznalice (džahili) da su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pozvali da jednu godinu zajedno obožavaju njihove kumire, a drugu ono što on obožava, pa je Alalh objavio ovo poglavlje u kome je Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se u potpunosti odrekne njihove vjere, pa je rekao: …ja ne robujem onome čemu vi robujete, tj. kipove i one koje Mu ravnim smatrate. …Niti ste vi robovi onome Kome ja robujem, tj. Allaha Koji nema nikakva sudruga. Čestica ovdje je u ulozi odnosne zamjenice. On je zatim rekao: “…niti sam ja rob onome čemu vi robujete,” tj. ja niti ću obožavati ono što vi obožavate, niti ću to slijediti i za njim se povoditi, nego ću vjerovati i obožavati Allaha onako kako On voli i kako je On zadovoljan. Zato je rekao: “…niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem,” tj. niste se povodili ni slušali Allahove naredbe i propise vezane za Njegove ibadete, nego ste sami od sebe izmislili kriva božanstva. U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu kaže:

“Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa,” (53:23) pa se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem odrekao svega što je njihovo. Otuda je značenje riječ: “Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik,” tj. nema nikoga ko bi se mimo Allaha mogao obožavati, a jedini put da bi se ispravno vjerovalo jeste da se slijedi ono što je donio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, idolopoklonici nisu obožavali Allaha, nego druga božanstva mimo Njega. Dakle, njihovo obožavanje nije propisao ni dozvolio Allah. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vama – vaša vjera, a meni – moja.” U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu kaže:

“…i ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci: ‘Meni moja, a vama vaša djela; vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite.” (10:41) Eš-Šafi i drugi učenjaci, Allah im se smilovao, na osnovu kur’anskog ajeta: “Vama vaša vjera, a meni moja” izvlače zaključak da su sve vrste kufra (nevjerovanja), zapravo jedna (ne)vjera. On smatra da je dozvoljeno da jevrej naslijedi kršćanina i obratno, jer su sve vjere, osim islama, neistina i jedna te ista stvari. Ahmed i neki drugi smatraju da nije dozovljeno da se međusobno nasljeđuju radi hadisa: “Ne naslijeđuju se međusobno sljedbenici dvije različite vjere.”

Autor: Šejhul-islam Ismail ibn Kesir
Iz knjige: Tefsira od Ibn Kesira – skraćena verzija

Islamski Forum
Back to top button