Hutbe & Dersovi

Raznolikost je bogatstvo

Preuzeto sa Portala Islamske zajednice u BiH

,,O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.“ (El-Hudžurat, 13)

U multikonfesionalnim i multikulturalnim društvima i zajednicama kakvo je naša domovina Bosna i Hercegovina ponajbolje dolazi do izražaja mudrost Božije volje stvaranja ljudi u mnogolikim vjerskim, konfesionalnim i kulturnim identitetima. Pluralizam je ontološka, religiozna i empirijska činjenica.

Pluralizam je izraz volje i milosti Božije, i svaki pokušaj brisanja i osporavanja tog pluralizma je direktni atak protiv Božijeg reda na kojem počiva ovaj svijet.

,,A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti.” (Hud, 118)

U svijetu prirode postoji biodiverzitet, odnosno biološka raznovrsnost. Svaki pojedinačni organizam i jedinka povezan je sa ostalim jedinkama u prirodi. Nestanak bilo koje biljne ili životinjske vrste predstavlja osiromašenje života. Jedanko tako u sferi društvenog života postoji raznolikost koja omogućava saradnju, komplementarnost i koegzistenciju. Najveća nesreća koja može zadesiti jednu ljudsku grupu i spriječiti je da ostvari svoje potencijale jeste da bude sama. Gete je podsjećao da će svaki narod koji ne štiti svoje strance brzo propasti.

Budući da je potreba za saradnjom vitalna, kulture koje joj izmiču izložene su pogubnoj prijetnji kao što su marginalizacija samoisključenjem. Suprotno od toga je prijetnja utapanja kulturnog identiteta u dominantnu svjetonazorsku i kulturnu cjelinu jednog podneblja. Na tu opasnost upozorio je i sam Poslanik Muhamed,a s. Ebu Seid El- Hudri prenosi da je Muhamed, a.s rekao: ,,Zaista ćete slijediti običaje onih prije vas, stopu po stopu, korak po korak, dotle, da kada bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi bi za njima!“ „Allahov Poslaniče“, upitan je: Je li jevreje i kršćane?“ „A koga drugog!“- odgovorio je.

Iz perspektive islama, važno je naglasiti da jedinstvo prethodi mnoštvu i da jedinstvo omogućuje mnoštvo. ,,I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju.“ (Er-Rum, 22)

Nijekati razlike – znači nijekati jedinstvo. Što je više razlika, to je više jedinstva. To dvoje ide nerazlučivo zajedno. Ukoliko svaka kultura tvrdi za sebe da je jedina istinita i dostojna postojanja, ona ignoriše sve druge i negira im pravo na postojanje. Problem nastaje kada se pojam ,,različitosti“ zamijeni osjećanjem ,,superiornosti“.

Prenosi Imam el-Bejheki hadis od Džabira, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., održao hutbu (oprosna hutba) i da je tom prilikom kazao:

“O, ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan. Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po bogobojaznosti (takvaluku).”

U kontekstu bespotrebnih i predimenzioniranih rasprava o obilježavanju praznika treba podsjetiti na misao koja ističe temeljnu karakteristiku međusobne povezanosti naroda i građana naše zemlje: ,,Bosna je geografska, istorijska i politička cjelina, čije je stanovništvo, mada vjerski različito, životno upućeno na zajedništvo i na sporazumijevanje. Mada su vjerski i etnički individualiteti triju osnovnih grupa izraziti, oni su također neraskidivo povezani dugotrajnim zajedničkim postojanjem, povezanošću tla, jezika i mnogih drugih psihičkih svojstava.”

Preuzeto sa Portala Islamske zajednice u BiH

Islamski Forum
Back to top button