Različite Teme

Slabljenja imana (vjerovanja)

Zahvala Allahu, Njega slavimo i od njega pomoć i oprost tražimo. Tražimo utočište kod Allaha od zla naših duša i od posljedica naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga ne može u zabludu odvesti, a koga Allah u zabludi ostavi, niko mu na pravi put ne može ukazati.
Svjedočim da nema boga dostojnog obožavanja osim
Allaha jedinog, koji nema sudruga ni pomoćnika, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i Poslanik.

Allah Svemogući kaže:

”O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha onako kako Ga se trebate bojati, i umrite jedino kao muslimani. ” (prijevod značenja sure Alu-Imran, 102.)

”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drúgu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (prijevod značenja sure An-Nisa, 1.)

”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (prijevod značenja sure Al-Ahzab, 70-71.)

Pojava slabljenja imana je postala veoma rasprostranjena
među muslimanima, i veliki broj njih se žale na tvrdoću svoga srca.
Koliko često čujemo riječi:

”Osjećam tvrdoću u svom srcu.”
”Ne nalazim nikakvo zadovoljstvo u namazu.”
“Osjećam da je moj iman dotakao dno.”
”Čitanje Kur’ana ne utiče na mene.”
“Tako lahko padam u grijeh.”

Tragovi ove bolesti se mogu vidjeti na mnogim ljudima, a ovaj problem je uzrok svake nesreće i nedaće. Pitanje ljudskog srca je važno i osjetljivo pitanje.
Na arapskom jeziku srce se naziva qalb (قلب) jer se mijenja tako brzo i često.
(Nastalo do glagola tekallub (تَقَلُّب)  izmjena, varijacije, usponi i padovi. )

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

”Srce (kalb) je nazvano ovim imenom zbog svoje stalne promjene (takallub).Primjer srca je poput pera koja se zakači za čvrsto stablo, pa ga vjetar povija čas na jednu, čas na drugu stranu. ” (bilježi imam Ahmed; Sahih el-Džami’ ,2364.)

U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Primjer srca je poput pera koja se nalazi u pustinji, pa je vjetar okreće s jedne na drugu stranu.” (bilježi Ibn Ebi Asim , Kitabu es-Sunne’, 227. Njegov lanac (sened) je sahih (autentičan), vijdeti Zilal al-Jannah fi Takhrij es-Sunnah od Albanija, 1/102.)

Čovjekovo srce je prevrtljivo, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao: ”Srce sina Ademovog brže se preokreće nego voda koja ključa u loncu.” (Ibid, broj 226. Isned mu je sahih: Zilal al-Jannah,1/102). Prema drugoj predaji: ”… prevrtljivije je nego voda koja ključa u loncu.” (bilježi imam Ahmed, 6/4; Sahih el-Džami’, 5147.)

Allah je Onaj koji okreće srca i upravlja njima. Abdullah ibn ‘Amr ibn el-‘As, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ”Srca sinova Ademovih nalaze se između dva prsta od prstiju Milostivog, poput jednog srca, okreće ih (mijenja ih) kako On hoće.” Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
”Bože moj, Ti koji okrećeš srca, okreni srce moje na pokornost Tebi!”
(bilježi ga imam Muslim u svom Sahihu, br. 2654, u Knjizi o kaderu)

Allah Svemogući, nam kaže: ” … i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova. (odnosno On sprečava zlu osobu u odlučivanju bilo čega )” (prijevod značenja sure Al-Anfal, 24.)

Niko neće biti sačuvan na Sudnjem Danu,kao što Allah, kaže: ” …samo će onaj koji Allahu srca čista dođe (čist od širka i licemjerstva) spašen biti.” (prijevod značenja sure Aš-Šu’ara, 89.)
Na propast su osuđeni oni, koje je Allah opisao u Svojoj Knjizi:

” … oni čija su srca bolesna” (prijevod značenja sure Al-Hadždž, 53.), a Džennet je obećan je određenu vrstu ljudi , koje je Allah opisao u Svojoj Knjizi, u prijevodu značenja: ” … koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.” (prijevod značenja sure Qaf, 33.)

Dakle, svaki vjernik treba ispitati svoje sce, upoznati njegove skrivene bolesti i njene uzroke, te ga liječiti, prije nego što ga hrđa prekrije, pa se upropasti i uništi, što je opasna stvar. Stvar je jako ozbiljna, zbog toga nas Svemogući Allah upozorava na srce koje je tvrdo, zatvoreno, bolesno, slijepo i zapečaćeno. Molimo Ga da omekša naša srca, te da nas ni na tren ne prepušta nama samima. Dovoljan nam je Allah, divan li je On Zaštitnik!

Simptomi bolesti slabljenja imana
Osvrnućemo se sada na neke od simptoma koji ukazuju na slabljenje imana:

Upadanje u grijeh i činjenje haram djela (ustrajnost u činjenju grijeha):

Neki od grešnika počinu jedan grijeh i ustraju u njemu, dok drugi čine više vrsta grijeha. Kada osoba stalno čini grijehe, grijeh postane navika , te više ne osjeća da je to što čini gnusno i ružno. Polahko, dostiže fazu u kojoj čini grijeh otvoreno , javno, i na taj način postaje jedan od onih koji su navedeni u govoru Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Svim pripadnicima mog ummeta bit će oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. U javne grijehe ubraja se i ono što čovjek uradi noću pa ga Allah pokrije, a on ujutro kaže: ‘O ti, sinoć sam radio to i to.’ Gospodar mu tokom noći sakrio sramotu njegovu, a on ujutru otkriva ono što mu je Allah prekrio.” (bilježi el-Buharija, el-Feth, 10/486.)

Osječaj da je srce tvrdo i grubo:

Čovjek osjeća da je njegovo srce postalo poput kamen do kojeg ništa ne može doprijeti.
Svemogući Allah, kaže, u prijevodu značenja:
” Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa…
” (prijevod značenja sure El-Bekare, 74.)
Osoba čije je srce poput kamena neće biti pogođena sjećanjem na smrt, ili prisustvovanjem dženazi ili gledanjem u lice umrlog.
Može čak nositi mrtvaca u grob, i zagrtati mejta, ali on se
kreće između kaburova kao između kamenja.

Ne obavljanje ibadeta ispravno (nepotpuno obavljanje ibadeta):

Njegov um luta i on se ne uspjeva pravilno koncentrirati kada obavlja molitvu, uči Kur’an, dovi i slično. Ne misli o onome što govori, izgovara riječi kao da je u pitanu dosadna navika,
ako uopšte redovno i čini te stvari.

Ako ima naviku da dovi određene dove u određeno vrijeme, koje su došle u sunnetu (praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem), on ne razmišlja o značenju toga što je izgovorio, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da: ”Zaista Allah ne prima dovu koja dolazi iz nemarnog srca.” (bilježi et-Tirmizi,3479. ; Es-Silsilah es-Sahih, 594.)

Islamski Forum
Back to top button