Različite Teme

Značajne žene u Islamu

Značajne žene muslimanke

Poslanik s.a.w.s. je za njih rekao da su jedine četiri žene koje su upotpunile svoj iman, zatim da su najbolje četiri žene na svijetu, te da su najbolje žene u Džennetu.

Godinu njene smrti, Poslanik je nazvao “godina tuge”
Hazreti Hava

“On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri” (El-E’araf, 189)
Merjem bint Imran

“Najbolje žene u islamu su: Merjem, kćerka Imranova, Asija, faraonova žena, Hatidža, kćerka Huvejlidova i Fatima, kćerka Allahovog Poslanika, Muhameda, sallallahu alejhi we sellem.”

Jednog dana dok je spavao, Allah, dz.s., mu uze dio od najkraceg rebra na lijevoj strani i tu kost prekri mesom. Od nje stvori Havu. Kad se Adem, a.s., probudio ugleda ženu kako sjedi pored njega. Upita je:

-Šta si ti?

-Žena.

-Zašto si stvorena?

-Da se uz mene smiriš!

Potom meleki ugledaše ženu kako razgovara sa Ademom. Nije bila kao on. Upitaše ga:

-Kako se zove?

-Hava.

-Zašto Hava?

-Zato što je stvorena od nečeg živog.

“O Merjema, Allah te raduje sinom koji je riječju od Njega stvoren, čije će ime biti Mesih, Isa, sin Merjemin. Ugledan i na ovom i na drugom svijetu i jedan od Allahu bliskih! On ce govoriti ljudima i u kolijevci i kada odraste, i jedan je od dobrih.” (Ali Imran, 45-46)

Ona reče: “Kako ću ja imati dijete, kada me ni jedan muškarac ni dodirnuo nije, a ja nisam bludnica?” (Ali Imran, 47.)

Merjem je odnijela sina svoj porodici, koja se razljutila vidjevši ga: “O, Merjem, ti koja po čednosti sličiš Harunu, tvoj otac nije bio nevaljalac, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica!” Merjem je poslušala Džibrilov savjet i ostala nijema na njihov ukor.

Tada se iz kolijevke javi Isa i opravda majku: “Ja sam Allahov rob! Učinit će me blagoslovljenim gdje god bio i naredit će mi da, dok sam živ, namaz obavljam i zekat dajem i da majci svojoj dobar budem. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih proživljen!” (Merjem, 28-35)
Merjem bint Imran
(primjer pobožnosti)
Asija, faraonova žena

Imran i Hana dugo vremena nisu imali djece .Dok je boravila u hladu nekog stabla, vidjela je pticu koja hrani svoje mlade te skrušeno zamolila Gospodara da joj podari dijete koje bi hranila i brinula se o njemu kao ptica o svojim mladima. Kao dokaz svoje pokornosti Stvoritelju, Imranova žena Hana se zavjetovala da će svoj porod darovati na službu u hramu u Bejti’l-Makdisu.
(Primjer ustrajnosti)

Hana joj je nadjenula ime Merjem, što je na njihovom jeziku značilo “sluškinja Gospodara” i označavalo pobožnu i bogobojaznu osobu koja je stalno u službi Bogu. Ovim imenom je zamolila Boga da joj kćerku zaštiti od svih manjkavosti i slabosti u vjeri.

Kada je faraon Velid ibn Mus’ab zasjeo na prijestolje, naredio je podanicima da mu prinose žrtve, te da ga poštuju i obožavaju kao vrhovno božanstvo na zemlji.

Nema nijednog novorođenčeta kojeg, kada se rodi, šejtan ne dodirne prilikom rođenja, te ono zaplače od tog dodira, osim Merjeme i njenog sina.

Na dvoru je rasla prelijepa Asija,djevojka plemenita porijekla,te je faraon poželje sebi za ženu, a ako ne pristane, onda je silom učiniti svojom robinjom.

Hatidža je bila istinski pomagač i sigurni oslonac Muhammedu a.s. U džahilijetu mu je pomagala da očuva svoj dostojanstveni život. Kada je primio Prvu objavu, prva mu je povjerovala i pružila najvecu podršku. Potpuno iscrpljen i preplašen Poslanik je prvo Hatidži saopćio vijest o ukazivanju meleka Džibralila.

Ona je tada sa sigurnošću i ubjeđenjem rekla:

„Tako mi Allaha, Allah tebe neće poniziti, pokazuješ milosrđe, paziš rodbinu, podnosiš sve, zarađuješ radom, istinu govoriš, dočekuješ i ugoščuješ goste.“

Uvijek je bila uz njega kada je osjećao tegobu ili neugodnost. Bila je njegova nada kada je posustao, smirenost i pouzdanost kada bi ga život u bezizlaz dovodio. Kada su ga napadali i u laž ugonili, Allah mu je podario olakšanje u Hatidži. Nikada ga bilo čim nije zamarala niti prema njemu osorna bila.

„To je miris od frizerke (māšita) Faraonove porodice i njegove djece. Jedanput kad je češljala kosu njegove kćeri, iz ruke joj ispade češalj. Pošavši da ga digne, reče: Bismillāh (u Ime Allaha),’ na što je Faraonova kćer upita: ‘Moga oca, jel’ tako?’ ‘Ne, već moga Gospodara, tvoga Gospodara i Gospodara tvoga oca,’ odgovori joj ona. ‘E o tome ima da ga obavijestim,’ reče joj Faraonova kći. Kad ju je Faraon i njezinu čeljad doveo pred sebe, postavi joj isto pitanje: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ Ona ponovi isto: ‘Moj i tvoj Gospodar samo je Allah.’ Na to Faraon naredi da se raspali golema lomača, pa je dovede pred nju s njezinom djecom. Ona mu tad reče: ‘Imam jednu želju.’ ‘Koju,’ upita Faraon. ‘Da moje kosti i kosti moje djece zajedno poslije pokopaš u zemlju.’ ‘Može, toliko si već zaslužila prava kod nas,’ odgovori joj Faraon. Potom naredi da se jedno po jedno njezino dijete bacaju u oganj. Kad je došao red na zadnje dijete, koje još bijaše dojenče, ono progovori: ‘Majčice moja, budi strpljiva! Ti si na istini!’ Tad je zajedno sa njim baciše u vatru.“ Ta žena zvala se Hizbīl.

Tom užasnom činu prisustvovala je i hazreti Āsija, koja je već bila jedna od rijetkih iskrenih vjernica, koje su svoju vjeru morale kriti. Kad je Hizbīl sa svojim djetetom bačena u vatru, dragi Allah dao je da vidi kako se meleki s njezinom dušom dižu u visine. To joj je još više učvrstilo vjeru. Upravo u tom trenutku ona obznanjuje svoju vjeru Faraonu.
Fatima bint Muhammed
(Primjer najboljeg vladanja)
Hatidža bint Huvejlid

Najmlađa kćerka Poslanikova,a.s. obdarena najljepšim vrlinama. Najviše je sličila svome ocu, Muhammedu a.s., kako po prirodi tako i vanjštini

Ona je bila jedina između njegovih žena koja se usuđivala javno iznijeti svoj stav pred njim i pred njegovim ministrima.
(Primjer žrtvovanja za istinu)

Hazreti Fatimi dat je nadimak Zehra, što znači sjajna. Kao da je njeno lice, kako se prenosi, zračilo svjetlom. Prenosi se da kada bi stala na namaz, mihrab bi sav bio osvijetljen. Ovo je jedna od počasti direktno darovanih Fatimi od strane Uzvišenog Allaha, dž.š., kako bi se još na dunjaluku odredio njezin visoki stepen na nebesima.

Bila je skromna i stidljiva. Zbog siromaštva ona i njen suprug Alija često su znali zaspati gladni. Jedne prilike tri dana za redom u mjesecu Ramazanu je svoju hranu dala prosjacima koji su joj došli na vrata i sama ostala bez obroka

Pripadala je jednoj od najpoznatijih porodica plemena Kurejš i bila je jedna od najbogatijih, žena u Mekki.

U periodu kada su mnoge žene u tom gradu gazile stranputicom i bile ukaljane džahilijetskim zastranjenjima, hazreti Hatidža je bila poznata po svojoj čistoti i čednosti. U Mekki su je svi poznavali još i po nadimku „Tahira” odnosno „Čista”.

Bila je i veoma obrazovana žena, a zahvaljujući svom rođaku Varaki koji bijaše priznat kao veliki učenjak u tom vremenu i na tom prostoru, znala je i za dolazak posljednjeg Božijeg poslanika.

Imala je sve, ali je vjerovala da željeni duhovni smiraj ne može dobiti zahvaljujući svome velikom imetku Historičari i islamolozi hazreti Hatidžu smatraju simbolom mudre i uticajne žene u društvu. Žene koja igra bitnu ulogu u ekonomiji jedne društvene zajednice, a u isto vrijeme uživa i visok stepen poštovanja

I nju će Faraon, u zanosu svoje povrijeđene sujete, kazniti bolnom smrću, razapevši je između četiri kolca da polahko umire na suncu

Islamski Forum
Back to top button