Različite Teme

Hadisi o Ramazanu

40 hadisa o Ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

Ko posti ramazan vjerujuci i nadajuci se nagradi, bice mu oprošteni grijesi koje je prethodno pocinio! (misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., takode, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se dzennetska, zatvore dzehennemska vrata a šejtani se poveu!

Tumaceci ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogucavaju se pristupi šejtanu i na, taj nacin, oni izgledaju povezani!

3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah ce sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako covjekovo djelo primada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagradujem!

5. Ebu Hurejre, r.a., takode, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeci i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaze: Ja postim!

6. On, takode, kaze da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u cijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postaca kod Allaha je bolji od mirisa miska!

7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeci hadis: Postac ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!

8. On, takode, prenosi i ovaj hadis: Svaki covjekov posao se višestruko nagraduje. Dobro djelo se nagraduje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagradujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!

9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: U Dennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postaca, niko drugi nece uci?! Oni ce ustati i niko drugi na njih, osim njih, nece uci! Kada oni na njih udu, vrata ce se zatvoriti i na njih niko više nece uci!

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, izmedu ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome što mi je Allah ucinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoceš dobrovoljno!

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je cuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kae: Smutnja za covjeka moze biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Zapostite kada vidite mladak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša’ban tridesetim danom!

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko vec posti neki post neka ga onda i dovrši!

Ovdje se misli, kako tvrde islamski ucenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako docekuje taj mjesec. Time se zeli odvojiti nafila od farz-posta!

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša’bana!

Neki ucenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jaci i spremnije docekao ramazan!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!

16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko ima mogucnost za brak, neka se zeni, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zašticuje polni organ, a onaj koji to nije u mogucnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post citave godine!

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., slican hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je citavo vrijeme postio!

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne prode laznog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i pice!

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Pet dnevnih namaza, dzuma do dzume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmedu njih ne nacine veliki grijesi!

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdareljiviji medu ljudima, a najdareljiviji je bio u ramazanu, kada se Dzibril sastajao s njim. Dzibril se sastajao s njim svaku noc tokom ramazana kada je zajedno s njim ucio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je dareljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, bericet!

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Razlika izmedu našeg posta i posta zidova i kršcana je u ustajanju na sehur!

24. Od Sehl b. Sa’da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ljudi ce biti u dobru sve dok budu zurili sa iftarom!

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdrzai robovi su oni koji najviše zure sa iftarom!

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona cista!

27. Enes b. Malik, r.a., kaze: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!

29. Aiša, r.a., kaze: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim zenama bio dzunub pa bi se tada okupao i postio!

30. Zejd b. Halid el-Duheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar postacu, imace nagradu kao i on, a da se postacu njegovi sevapi uopce ne umanju!

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proucio dovu: Neka se kod vas ifare postaci, neka vašu hranu jedu pobozni i neka za vas istigfar cine meleki!

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko je umro, a ostao je duzan post, napostice za njega njegova najbliza rodbina!

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan covjek i rekao: Allahov Poslanice, majka mi je umrla a ostala je duzna mjesec dana posta. Hocu li ja to za nju nadoknaditi?! Da – rekao je on – jer dug prema Allahu je najpreci da se obavi!

34. Od njega se, takode, prenosi da je jedna zena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala duna postiti mjesec dana, buduci da je, ploveci morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuci i nadajuci se nagradi, bice mu oprošteni prethodni grijesi!

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporucio: Trazite Lejletu-l-kadr u neparnim nocima posljednjih deset dana ramazana!

37. Aiša, r.a., kaze: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslanice, šta misliš, kada bih znala u kojoj noci se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj ucila? On je odgovorio: Uci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHUBBU-L-‘AFVE, FA’FU ‘ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trecina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noc u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana!

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslanice, uputi me na djelo, s kojim cu, ako ga budem uradio, uci u Dennet! On mu odgovori: Da obozavaš Allaha, ne pripisujuci mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan! Beduin tada rece: Tako mi Onoga u cijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati necu! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome pricinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dzenneta, onda neka pogleda u ovoga!

Islamski Forum
Back to top button