Različite Teme

Duha namaz, dobrovoljni namaz

Duha-namaz, dobrovoljni namaz koji se može klanjati petnaeset minuta poslije izlaska sunca pa do deset minuta do nastupanja podne-namaza. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza. Postoji veći broj hadisa koji govore o tome. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Duha-namaz redovno obavlja samo onaj ko je Allahu odan; to i jest namaz Gospodaru odanih robova” (Ibn Huzejma i el-Hakim. Šejh el-Albani je ovaj hadis uvrstio u prihvatljiva predanja.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA DUHA NAMAZA.” (Muslim)

Jutarnji (duha) namaz se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata. Nije propisan zikr,Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza. Duha namaz se klanja pojedinačno.

Odvojimo vremena prije podne da klanjamo bar dva rekata dobrovoljnog namaza, jer imajmo na umu ove stvari:

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik prošao pored kabura koji je bio tek zakopn, pa je kazao: „Dva veoma kratka rekijata, koja vi prezirete i pocijenjujete, kada bi ovaj mogao dodati u svoja djela, njemu bi bilo draže nego ostatak dunjaluka.“ (Ibn Mubarek, u ‘Zuhdu’ 1 / 10 str. broj: 31; šejh Albani ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim. Pogledaj: Es-Sahiha, 3 / 377, broj hadisa: 1388)

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia’ ibn Ka’b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, je rekao: “Allah, dž.š., kaže: ”…Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama (sunnetima) sve dok ga ne zavolim…”

Jutarnji (duha) namaz je dobrovoljni namaz koji se može klanjati u periodu nakon što sunce izađe (odskoči, podigne se na horizontu) pa sve do pred podne (oko pola sata).

Bilježi hafiz Ibni Hadžer el-Askelani u svome komentaru na Buharijin Sahih da je imami Hakim sakupio posebno djelo u kojem je sabrao sve hadise koji govore o duha namazu. Prenosi ih preko 20 ashaba.

Ovaj podatak je jasan pokazatelj da je duha namaz bio vid dobrovoljnog ibadeta kojeg su, shodno svojim mogućnostima, prakticirali i ashabi i Allahov Poslanik Muhammed, s.a.v.s.

” Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA DUHA NAMAZA.” (Muslim)

Navedena hadiska predaja dovoljan nam je podsticaj da ovaj namaz ponekada i mi klanjamo, kad nam to vrijeme i okolnosti dozvole.

Jutarnji (duha) namaz se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata.

Nije propisan zikr, Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza, ali nema smetnje ako bi neko od klanjača ponekada i to prakticirao.

Duha namaz se klanja pojedinačno. Može se klanjati i u džamiji, ali i drugdje (u svojoj kući, na njivi …).

Neki učenjaci smatraju da je ovaj namaz najbolje klanjati u periodu od oko sat do sat i po prije podne namaza, a sve zbog hadiske predaje, koja govori na ovu temu.

Islamski Forum
Back to top button