Historijske Teme

Kraljica Sabe

Kraljica Sabe, koju pominju Biblija, Kur’an i etiopijska historija, bila je vladar Sabe, koju moderna arheologija smiješta u današnji Jemen. Različiti izvori nazivaju je još i Bilkis ili Makeda.

Priča po Bibliji

Prema Bibliji, (neimenovana) kraljica Sabe čula je za veliku mudrost kralja Solomona od Izraela, i otputovala u njegovo kraljevstvo sa poklonima, biljkama i začinima za kralja, kako je navedeno u Prvoj knjizi kraljeva.

Kraljica je bila zadivljena Solomonovom mudrošću koju je testirala raznim zagonetkama, i bogatstvom, za koje je blagosiljala Solomonovog boga. Solomon joj je uzvratio poklone i ona se sa njima vratila u svoju zemlju.

Priča po Kur’anu

Kur’an nigdje ne pominje Kraljicu od Sabe po imenu, mada je arapski izvori nazivaju Belkis. Biblijska priča je slična arapskoj. Prema ovoj verziji, Sulejmanu stižu vjesti o kraljevstvu kojim vlada žena, u kojem obožavaju Sunce. Pošto su razmjenili poklone, kraljica stiže u Sulejmanov dvor, gdje prima monoteizam i poštovanje Boga.

Sura An-Naml – Mravi (15-44)

15. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: “Hvala Allahu, koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!
16. I Sulejman naslijedi Davuda i reče: “O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!”
17. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
18. i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!”
19. I on se nasmija* glasno riječima njegovim i reče: “Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!”
20. I on izvrši smotru ptica, pa reče: “Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan?
21. Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!”
22. I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: “Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe* ti donosim pouzdanu vijest.
23. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni;
24. vidio sam da se i ona i narod njen Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put
25. pa da se klanju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.
26. Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!”
27. “Vidjećemo” – reče Sulejman – “da li govoriš istinu ili ne.
28. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!”
29. “O velikaši,”- reče ona – “meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo
30. Od Sulejmana i glasi: ’U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
31. Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!’
32. O velikaši” – reče ona – “savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti!”
33. “Mi smo vrlo jaki i hrabri” – rekoše oni – “a ti se pitaš! Pa, gledaj šta ćeš narediti!”
34. “Kad carevi osvoje neki grad” – reče ona – “oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim; eto, tako oni rade.
35. Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti.”
36. I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: “Zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete!
37. Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene.”
38. “O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njen prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore?”
39. “Ja će ti ga donijeti” – reče Ifrit, jedan od džina – “prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.”
40. “A ja ću ti ga donijeti” – reče onaj koji je učio iz Knjige – “prije nego što okom trepneš.” I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: “Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je nezavisan i plemenit.
41. Promijenite izgled njenog prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!”
42. I kad ona dođe, bi joj rečeno: “Je li ovakav prijesto tvoj?” – “Kao da je on!” – uzviknu ona. “A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani.”
43. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala.
44. “Uđi u dvoranu!” – bi joj rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. “Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!” – reče on. – “Gospodaru moj,” – uzviknu ona – “ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!”

Priča prema etiopijskim izvorima

Vladarska porodica Etiopije smatra da potiče direktno od Kralja Solomona i Kraljice od Sabe, koja se u etiopijskim pričama zove Makeda. Smatra se da je etiopijska epska historija kraljeva, “Kebra Negast” ili “Slava Kraljeva”, zabilježila historiju o Makedi i njenim nasljednicima.

Kralj Solomon je, prema ovoj priči, zaveo Kraljicu i sa njom imao sina koji je kasnije postao Menelik I, prvi imperator Etiopije. Drevno društvo koje je preraslo u modernu etiopijsku državu, formirano je migracijama južnih Arabljana preko Crvenog mora i njihovim brakovima sa lokalnim stanovništvom. Drevna kraljevina Etiopije, Aksum, je obuhvatala veliki dio Južne Arabije, uključujući Jemen sve do dolaska islama, a Amharik i Tigraj jezici Etiopije su Semitski jezici.

Dokazi o postojanju južnoarabijskih zajednica na tlu današnje Etiopije i Eritreje su rašireni, i uključuju artefakte i drevne sabinjanske zapise. Ništa specifično za Makedu do sada nije iskopano, ali veliki bazen za kupanje u blizini Aksuma i ruševine drevne palaće domaće stanovništvo često povezuje sa njom, iako se smatra da je palaća iz mnogo kasnijeg perioda. Vjerovatno je da su južnoarabijska i etiopijska verzija jedna te ista priča.
Savremeno arapsko viđenje

Neki od savremenih arapskih naučnika smještaju Kraljicu od Sabe ne u Jemen, kako su to činili stariji arapski izvori, nego radije na poziciju vladara trgovačke kolonije na sjeverozapadu Arabije, ustanovljenu od južnoarapskih kraljevstava. Savremeni arheološki nalazi potvrđuju da je takva kolonija postojala, sa južnoarapskim zapisima i artefaktima, iako ništa specifično za Bilkis nije otkriveno do sada.

Islamski Forum
Back to top button