Nauka & Kultura

Nagrada za slušanje Kurana

(Prepisano iz knjige Kuranska staza sreće)

Slušanje učenja Kur’ana drugih učača mnogo pomaže u razmišljanju o njegovim ajetima. Od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Uči mi Kur’an!’ Rekao sam: ‘Zar da tebi učim, a tebi se objavljuje?’ Na to je on rekao: ‘Volim slušati kada neko drugi uči.’ Učio sam suru En-Nisa do ajeta:

A šta će tek biti, kada iz svakoga naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo kao svjedoka nad ovim?! (En-Nisa, 41.)

Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Dosta je!’, a oči su mu bile pune suza.” (Buhari)

Rekao je Ibn Bettal: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slušao je ashabe kako uče Kur’an da bi to postalo vid sunneta, tj. njegove prakse, i u tome se, a Allah najbolje zna, krije mudrost ovog njegovog postupka. Postoji mogućnost da je tako postupao i zbog razmišljanja o ajetima i njihovog razumijevanja jer onaj koji sluša ima veću priliku za razmišljanje, za razliku od učača koji je zauzet učenje i tedžvidskim pravilima.” (Ibn Bettal, Šerbu Sahihil-Buhari)

Rekao je imam Nevevi: ”Hadis Ibn Mesuda sadrži sljedeće koristi: lijepo je pažljivo slušati Kur’an, plakati i razmišljati o proučenim ajetima; lijepo je tražiti od drugih da uče da bi se pažljivo slušalo i to je bolje za razmumijevanje od vlastitog učenja. U hadisu se ukazuje i na to da se učeni odlikuju skromnošću čak i u odnosu prema svojim sljedbenicima.” (Nevevi, Šerhu Muslim)

Rekao je Alusi: ”Svjedoku koji će svjedočiti toga Dana oči su zasuzile zbog veličine izrečenog i težine stanja. Šta tek treba da radi onaj protiv koga se svjedoči?! Treba da se ponaša kao da je Sudnji dan nastupio.” (Alusi, Ruhul-meani)

Vođa vjernika Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, govorio je Ebu Musau el-Eš’ariju, radijallahu anhu, koji je prisustovao na sijelima: ”Ebu Musa, podsjeti nas na našeg Gospodara!” On bi tada učio Kur’an. (Ibn Hiban, Darimi)

Slušanje Kur’ana ublažava bol kod djece


Neka savremena naučna istraživanja pokazala su da konstrukcija nekih glasova i njihov izgovor mogu ublažiti bol kod novorođenčati, a na listi tih glasova nalazi se i Kur’an.
Istraživanja su provedena nad djecom u periodu od dvije godine i ustanovljeno je da slušanje učenja Kur’ana veoma umirujuće djeluje na djecu, tako da otklanja bolove, a djeca, također, slušajući učenje mogu veoma prijatno zaspati.

Nakon nekog perioda u kome su djeca bila izložena konstantnom slušanju učenja Kur’ana, ona su izrazito zavoljela slušati ga, a posebno u vremenu neposredno prije spavanja.
Čak i u situacijama prehlada, bolesti i proljeva, bolestima kojima su često izložena djeca tog dobi, ustanovljeno je da učenje Kur’ana u mnogome poboljšava njihovu situaciju i pozitivno djeluje. Djeca bi osjećala sreću, smiraj i bol bi se umanjio.

Brojna su istraživanja koja ukazuju na djelotvornost kur’anskog teksta u liječenju, naročito djece. Tako je jedno od istraživanja provela i dr. Vefa’ Vafi, profesorica na Univerzitetu Ajnu Šems, koja je potvrdila da je Kur’an otkrio novi način liječenja djece, koja imaju smetnje u govoru. Ona je potvrdila da je konstantnim forsiranjem slušanja kur’anskih ajeta: Gospodaru moj, rasprostrani moja prsa, olakšaj mi i razveži uzao sa jezika moga da mogu moj govor razumjeti izliječen veliki broj djece koja imaju problema sa govorom.
Druga naučna studija je potvrdila da djeca koja u ranom dobu se navikavaju na izgovor lahko izgovorljivih riječi, bez teških i komplicirani fonetskih znakova, poput riječi Allah, islam, ehad, su sposobnija u prevazilaženju govornih problema u periodu odrastanja.

Kuran ublažava bol kod djece
Kuran ublažava bol kod djece

I doista, postavlja se pitanje, ukoliko Kur’an utiče na brda, koja nemaju razuma niti duše, kakav je tek njegov uticaj na čovjeka, a Uzvišeni Allah kaže: Kada bismo ovaj Kur’an kakvom brdu objavili vidio bi ga kako se iz skromnosti pred Allahom ruši. To su primjeri koje navodimo ljudima da bi razmislili.

Islamski Forum
Back to top button