Historijske Teme

Metode i uticaji zapada

Zapadno uništavanje islamskog vjerovanja

Neprijatelji islama su znali da su muslimani bez Kur’ana kao vojska bez naoružanja. Otuda je u ova dva posljednja stoljeća bilo smišljeno, perfidno i organizirano puženje kršćanskog – zapadnog svijeta prema muslimanskom istoku. Nažalost, to zapadno – kršćansko puženje nije bilo samo vojnog karaktera, kao u doba čuvenih krstaških ratova, nego je to pucanje u sebi sadržavalo i vojne, i političke, i socijalne, i kulturne i dr. aspiracije.

Zapadno uništavanje je bilo usmjereno na rušenje islamskog vjerovanja, misli, vrednota, morala i tradicije, tako da se to rušenje očima primijetiti ne može, niti rukama opipati, ali su se uspjeli podjarmiti čitavi narodi bez ijednog metka ili sablje.

Oni su, naime, uspjeli ubaciti otrov sumnje u Božanski program koga Allah dz.š. iznosi u Kur’anu. U početku se kolonizator koji dolazi sa Zapada ne trudi da spriječi nasilno vjerovanje kod ljudi nego se usmjerio na organiziranje vođstva za budućnost, odgajao je muslimanske generacije za sebe, hranio ih i zadajao ih svojom kulturom i mišlju i usađivao u njih svetost svog programa, metoda i filozofije.

Pripremanje te generacije koja će emanirati zapadnom mišlju bila je najveća briga kolonizatora. Njihova najveća pobjeda nije vojno osvajanje islamskog Istoka, nego ostvarenje zacrtanog cilja u borbi između njih i islamskog istoka. To je njihova najveća pobjeda od vremena Heraklija i od Jermuka do današnjeg dana.

Bernard Lewis, profesor na Odsjeku za historiju na Fakultetu za orijentalne studije londonskog univerziteta, iznosi zanimljive detalje: “Islam je prošao kroz veoma opasan period kada je u isto vrijeme napadnut i sa Istoka i sa Zapada. Islam je pobijedio i jedne i druge i prevazišao opasnost negativnog uticaja koja mu je prijetila. Dolaze Turci da ruše islam, ali ostaju odani muslimani i najjači stubovi islamske Umme. Tatari, takođe, napadaju i ruše islamski Istok, ali i oni ubrzo prelaze na islam. Tako se po drugi puta u istoriji čovječanstva ponavlja fenomen do tada nezabilježen: pobjednici prihvataju vjeru pobijedjenih!”

Profesor Lewis upoređuje napad Mongola na islamski Istok i osvajanje kolonizatora u posljednjim vjekovima: “Islam je imao šamara kroz historiju.Prvi je napad Mongola i rušenje postojećeg Hilafeta. To je bilo prvi puta da se islamska vlast pretvara u neislamsku od vremena Allahovog Poslanika a.s. do tog napada Mongola. Drugi šamar islamski Istok je pretrpio od Zapada. Ovaj drugi šamar je daleko opasniji, suroviji i perfidniji.Od ovog drugog šamara i dan-danas muslimani osjećaju bolove.

Pokušajmo analizirati metode i sredstva kojima je Zapad “natjerao” islamski Istok da zaboravi sebe, izgubi svoj identitet i postane preko noci skrušeni ucenik zapadne civilizacije. Zapad se u tom pogledu koristio sa više metoda i sredstava.

1 SREDSTVO: OBRAZOVANJE I ODGOJ

Kolonizator je odabrao ovo sredstvo kao prvu metodu kojom je uticao na islamski Istok promijenio njegovu fizionomiju, usmjerivši svoju aktivnost na sve uzraste, služeći se u tom pogledu različitim putevima:

a) Istraživanje (studije) na Zapadu:

Podstiču slanje omladine na zapadne fakultete. Ne šalju ih da uče podsticajne, proizvodne i tehničke znanosti, da kada se vrate u svoje zemlje tehnološki i privredno jačaju svoje potencijale, već naprotiv šalju ih da uče, uglavnom, društvene nauke i književnost, jer, normalno je, one kreiraju čovjekovu misao, njegove kriterije, vrijednosti i njegov moral. Otuda nije ni čudo što su takvi omladinci otišli na Zapad kao muslimani-istočnjaci, a vraćali se, uglavnom, kao muslimani-prozapadnjaci, laici, bez stvarne vjere. Doduše, nisu oni izmijenili svoja imena, niti zvaničnu vjeru, ali su itekako promijenili svoja razmišljanja, vrijednosti, pogled na vlastitu vjeru, život i ljude, na prošlost i sadašnjost, na islamske propise, zakone i tradicije.

b) Strane misionarske škole:

Jedna od veoma uticajnih metoda kojom se služio kolonizator u islamskim zemljama bila je osnivanje i izgradnja zapadnih misionarskih škola, u kojima se na jedan veoma perfidan način borilo protiv islama i ubacivao falsifikat u islamsko učenje.

c) Savremene Škole:

U njima je izučavanje bilo na isti zapadni način. Cilj kolonizatora nije bio da prevede muslimane iz islama u kršćanstvo, nego samo da ih odvoji od islama, ubaci sumnju u ispravnost i sposobnost islama da se suoči sa suvremenim problemima svijeta, da iskrivi sliku islama i predstavi je u očima muslimana krnjavom, uz propagandu da je zapadna kultura i civilizacija oslobođena svake mahane i jedina u stanju predvoditi čovječanstvo.

Osnovna briga kolonizatora je bila da muslimani ne budu zadovoljni Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom, Kur’anom kao svojim programom i ustavom, Muhammed a.s. kao poslanikom, uzorom i vođom u cjelokupnom životu. Otuda, Ebu – l – Hasan en-Nedewi citira Muhammeda Ikbala, kada govori o sukobu islamskog i zapadnog mišljenja, koji veli da je obrazovanje zapadnog stila kao kiselina koja topi živu ličnost, a zatim je oblikuje kako želi. Ova kiselina je jača od bilo koje hemijske materije. Ona je u stanju, veli dalje Ikbal, da od visokog brda sačini gomilu zemlje.

2 SREDSTVO: ŠTAMPA I INFORMACIJE:

Ovom metodom kolonizator je mijenjao javno mnjenje i oblikovao misao kako je htio. Poznati engleski orijentalista Gibb u svojoj knjizi “Vid´hetu-l-islam” govoreći o važnosti štampe i informacija u domenu misaone borbe, kaže: “Škole i naučni instituti nisu dovoljni. To je samo prvi korak na tom putu. Mora se radit na tome da se utiče na izgrađivanje javnog mnjenja, a put da se to postigne jeste štampa. Štampa je najjače evropsko sredstvo u islamskom svijetu.”
Riječima ovog orijentaliste nije potreban nikakav komentar!

3 SREDSTVO: DRUŠTVENA BORBA:

To se očituje u direktnoj društvenoj borbi ubacivanjem svojih običaja, tradicije i zapadnog ukusa u život muslimanske porodice i muslimanskog društva. Ovaj metod je bio daleko opasniji od političkih i vojnih pohoda. Ovaj uticaj zapadnog kolonijalizma još nije prestao djelovati. Moglo bi se reći da što više vrijeme prolazi Zapad upotrebljava sve perfidnije metode u iskrivljavanju slike islama i ispiranju mozgova kod muslimana.

Nažalost, njihov uticaj i na Bosanske muslimane nije bio bez odjeka. Čitave generacije pate od ispiranja mozgova i nejasne slike o islamu. Nažalost…Očekivati je da nove generacije shvate ovaj perfidni način djelovanja Zapada i da konačno pokušaju u islamu naći odgovore na sva suvremena kretanja i sve probleme koje život kao takav donosi sa sobom.

Islamski Forum
Back to top button