Brak & Porodica

Zašto muslimani (ne)slave 14. februar

Korijeni valentinskog blagdana

Mnogi s pravom smatraju da je “Dan zaljubljenih” još jedna od zapadnjačkih komercijaliziranih napasti koja potiče iz SAD i Evrope Valentin je bio hrišćanski sveštenik koji je živio u 3. stoljeću u Rimskom carstvu, te bio kažnjen smrću radi nepoštivanja carevog dekreta o zabrani sklapanja brakova, a Trifun je sveštenik kojeg pravoslavci smatraju “zaštitnikom ljubavi i djevojaka” “Ko u ovu našu vjeru unese nešto što nije od nje, to je odbačeno.” (hadis)

Valentinovo je tzv. “Dan zaljubljenih” i prilika da se na tezgama, nakon novogodišnjih i ostalih blagdanskih izdataka, ponovo kupi pokoja džidža “Made in China”, plišani medo, ruža i sl. Svi izlozi su okićeni crvenom bojom, dućani su prepuni malim i velikim srcima (s nogama i bez nogu), plišanim hajvančićima telećeg pogleda, bombonijerama, čokoladicama.. itd. Vrijeme je da se istroše svi oni koji su zaljubljeni i da na tome zarade svi oni kojima pamet ide ispred srca. Poruka je – ljubav se mjeri onim što kupiš.

Međutim, kada i kako je nastao ovaj dan? Zašto muslimani ne slave i ne obilježavaju 14. februar? Podsjetit ćemo vas na neka

Korijeni valentinskog blagdana

Valentinovo je naziv za Dan Valentinove smrti koji se obilježava 14. februara svake godine. Navodi se da je praznik izvorno paganski, te da njegove arhaične komponente kasnije preuzima hrišćanstvo legendom o svešteniku Valentinu. Postoje razna objašnjenja o nastanku ovog blagdana, a većina njih povezana je sa imenom Valentin. Prema legendi, Valentin je bio sveštenik koji je živio u 3. stoljeću u Rimskom carstvu. Tada je na vlasti bio car Claudius II, koji je zaključio da su neoženjeni muškarci puno bolji vojnici od onih koji imaju supruge i djecu.

Stoga je car zabranio da se mladi muškarci žene. Ovu su odluku poštivali svi sveštenici, ali Valentin se nije sa time slagao i potajno je nastavio vjenčavati mlade ljude. Kada je car otkrio što je Valentin učinio, naredio je da ga se pogubi. Valentin je pogubljen na dan 14. februara. Nedugo nakon njegove smrti proglašen je svecem, a papa Gelasius je godine 496. proglasio 14. februar danom Valentina, “zaštitnika zaljubljenih”.

S druge strane, pravoslavci uporedo sa 14. februarom, Danom Valentinove smrti slave i sjećanje na njihovog sveštenika Trifuna kojeg smatraju – “zaštitnikom ljubavi”. Oni vjeruju da je sveštenik Trifun bio zaštitnik ljubavi i djevojaka koji je radi ubistva osuđen na Božiju kaznu odrubljenjem glave 250. godine.

Razbuktajte strast za Valentinovo?!

Mnogo je reklama koje govore o tome kako treba razbuktati strasti za Valentinovo, odvojiti nekoliko dana samo za sebe i partnera/icu, udaljiti se od svakodnevne kolotečine i uživati jednostavno jedno u drugome i u svemu što “zaljubljene” okružuje. Jedan od mnogih primjera “razbuktalih strasti” u svijetu na taj dan jesu Filipini gdje su gradonačelnik Manile i njegova supruga uoči Valentinova 2004. godine javno predvodili nadmetanje u simultanom ljubljenju parova.

U ovoj manifestaciji je učestvovalo pet hiljada parova, potukavši tako rekord postavljen u Santjagu, Čileu. U Indiji, “Dan zaljubljenih”, također, predstavlja veliki događaj. Ali, neke militantne hinduističke grupe zabranile su prodavnicama da prodaju prigodne čestitke i upozorili su parove da će im nagaraviti lica ako se budu neprimjereno ponašali.

U Saudijskoj Arabiji ulema je složna da je proslavljanje i obilježavanje tog datuma bidat (novotarija) koje se treba kloniti jer vodi ka zabludi i stranputici. Stalni članovi saudijskog Vijeća za naučno istraživanje i fetve pri Generalnom povjerenstvu komiteta uleme Saudijske Arabije su jednoglasni da obilježavanje tog datuma predstavlja grijeh, te da se muslimani trebaju čvrsto držati Allahove upute izbjegavajući sve ono što vodi zabludi i Njegovoj srdžbi. Oni ističu da muslimani kroz Kur’an Časni i Sunnet Vjerovjesnika, s.a.v.s., obilježavaju i proslavljaju svoja dva blagdana: Ramazanski bajram i Kurban bajram.

Islamska stranka u Kuvajtu je 2000. godine zatražila od vlade da poduzme hitne korake zabrane prodaje onim lokalnim trgovinama koje obilježavaju i prodaju na taj dan. U obrazloženju se navodi da ta pojava predstavlja “uvoznu zapadnu ideju koja ima za cilj podsticanje nezakonitih odnosa između muškaraca i žena”.

Allah, dž.š., u ajetima opisuje one koji slijede svoje strasti pa veli: “Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.” (Al-Qasa, 50.) “Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?” (Muhammed,14.)

Islam je vjera iskrene i istinite ljubavi koja se zasniva na svemu onome što je lijepo i pravedno. Postoje razni oblici iskazivanja ljubavi koji su vjerski dozvoljeni, dok sa druge strane ima i onih oblika koji nisu dozvoljeni. Prvenstveno najveću ljubav koju čovjek treba osjećati i iskazivati jeste prema Allahu, dž.š., Njegovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ashabima, tabiinima..itd.

Din-i-islam zabranjuje imitiranje i oponašanje zapadnjačkih tradicija i običaja kao što je slučaj sa obilježavanjem hrišćanskog blagdana Valentinova dajući mu prikriveni naziv “Dan zaljubljenih”. Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisima kaže: “Ko u ovu našu vjeru unese nešto što nije od nje, to je odbačeno.” (bilježe Buharija i Muslim)
“Čuvajte se novina u vjeri, jer svaka novina je novotarija (bidat), a svaka novotarija je zabluda i stranputica.”

Ljubav u ime Allaha

Islam je vjera iskrene i istinite ljubavi koja se zasniva na svemu onome što je lijepo i pravedno. Postoje razni oblici iskazivanja ljubavi koji su vjerski dozvoljeni, dok sa druge strane ima i onih oblika koji nisu dozvoljeni. Prvenstveno najveću ljubav koju čovjek treba osjećati i iskazivati jeste prema Allahu, dž.š., Njegovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., ashabima, tabinima..itd. Jedno od Allahovih lijepih imena je El-Vedud, što znači: Onaj Koji voli i Koji je najdostojniji ljubavi i prijateljstva. Jednom prilikom je Vjerovjesnik, s.a.v.s., opisujući one koji se vole u ime Allaha, rekao: “Među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi, kojima će na Sudnjem danu bez zlobe zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi, zbog položaja na koji ih je Allah uzdigao.” Prisutni rekoše:

“Božiji Poslaniče, obavijesti nas ko su oni.” On reče: “To su oni koji su se u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva voljeli, a nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, niti jedni od drugih imaju neke imovinske koristi. Tako mi Allaha, zaista su njihova lica svjetlo i ispod njih je, zaista, svjetlo. Neće strahovati kada svijet bude strahovao, niti će tugovati kada svijet bude tugovao.” Onda je Poslanik, s.a.v.s., proučio slijedeći ajet: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.” (Junus, 62.)

Vjera nas uči da je brak jedini dopustivi odnos ljubavi koji bi trebao postojati između muškarca i žene. Brakom se ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi: čuvanje od haram odnosa, odgajanje zdravog potomstva, duševna ravnoteža i smirenost, jačanje i izgradnja odnosa koji počivaju na ljubavi i međusobnom uvažavanju, te se brak smatra sredstvom za rješavanje problema izopačenosti, razvrata, poroka i duševnih trauma.

Zašto NE Valentinovu?

Neko je jednom naveo par odličnih razloga zbog kojih bismo svi trebali biti protivnici obilježavanja Valentinova. Pored vjerskih, tu se navodi licemjerje koje vlada na taj dan kad se svi pretvaraju da su amanillahi zaljubljeni, međusobno se daruju i to samo JEDAN dan, kada se glumi da je sve u redu… a onda kada dođe 15. februar i ostali dani – nestane ljubav, poštivanje, uvažavanje.. itd.

Marketinški trikovi i to sve iz razloga da ljudi pokupuju i potroše što više novca na svakojake čokoladice, bombonijere, nakit, donji veš (zamišljajući se kao model idealnog tijela sa blještavo bijelim zubima).

Materijalizam, i to recimo kada se konstantno forsira dužnost kupovine, koliko će se potrošiti na večeru i poklon, kao što je primjer u Britaniji gdje godišnje bude potrošeno četiri milijarde dolara na čestitke, crvene ruže i večere uz svijeću, koje, uprkos jednakosti polova, uglavnom plaćaju muškarci. Žene, sa svoje strane, odlučno vrebaju muškarce čekajući koga da “ogule” za Valentinovo. Sve je spremno“ komercijalizacija je potpuna!

Dadajmo ovome i jedno pitanje novinarke postavljeno jednom od slučajnih prolaznika, koji je na svoj, skroman ali nadasve poučan način odgovorio novinarki.

Islamski Forum
Back to top button