Urok

 • Znakovi-po-kojima-se-sihirbazi-prepoznaju

  Neko ko želi da napravi sihr (magiju), žensko ili muško, ode sihirbazu i zamoli ga da napravi nekome sihr. Ili on može misliti da ova osoba nije sihirbaz, pa ga zamoli da izliječi njega, ili nekog od njegovih bližnjih od neke bolesti. U ovakvim situacijama sihirbaz ga pita za ime osobe kome želi da se napravi…

 • islam-lijecenje-sihra

  Unatoč industrijskom i tehnološkom napretku svijeta, milioni ljudi širom svijeta žive u zatvorenom svijetu sihra, magije i vradžbine. Čitali smo da neki ugledni svjetski političari imaju svoga posebnoga sihirbaza i vračara koji ih obavještavaju o nekim stvarima koji će se desiti u budućnosti. Sihr je stvarnost, a njegovo učenje i bavljenje njime je nevjerstvo, kao što…

 • kako-prepoznati-sihirbaza

  Sihirbazi su ljudi koji surađuju sa džinima šejtanima kako bi kod duševnih bolesnika proizveli neki efekat (rastava braka, sastavljanje osoba koje se ne vole, bolest i druge stvari). Ova saradnja se događa ugovorom između sihirbaza i šejtana, tako što sihirbaz počini mnoga djela nevjerstva, poput sedžde šejtanu, bacanja Kur’ana na nečisto mjesto, pisanja kuranskih ajeta krvlju…

 • Načini odvraćanja od liječenja Kur’anom od strane džina

  PRVO PITANJE: Selam alejkum! Prije četiri godine uselila sam se u stan i od tada svako malo svađam se sa suprugom i uopće nam ne ide u braku. Kad sam sama u stanu, imam osjećaj da nisam sama, kao da čujem kako neko pored mene diše, a i suprug osjeća isto. U dječijoj sobi sam crtala…

 • Svijeca-Ruka

  PITANJE: Da li je dozvoljeno liječiti sihr sihrom u nuždi, obzirom da sam i sam, već nekoliko godina, pogođen njim? Često sam sebi učim ajete, ali ne primjećujem nikakve znakove poboljšanja. Čak osjećam da se umaram učeći neke ajete i dove koje su propisane za liječenje sihra. Allah, dželle šanuhu, vas nagradio! ODGOVOR: U ime Allaha,…

 • quran black book

  Rukja označava liječenje od bolesti uroka, sihra, šejtanske obuzetosti i dr. Liječenje rukjama je dvovrsno: šerijatsko i idolopokloničko, koje podrazumijeva puhanje u sihirske (magijske) uzlove. Šerijatska rukja ima tri uslova: 1. Da bude uz spomen Allahovog govora, Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava. tj. da bude iz Kur’ana, iz hadisa ili u bilo kojem drugom obliku…

 • The Quran also romanized Qur'an or Koran, is the central religious text of Islam, believed by Muslims to be a revelation from God

  Simptomi sihira U Kur’anu Mi objavljujemo ono što lijek je i milost vjernicima, a nevjernicima Kur’an samo propast povecava (El-Isra’, 82) Kur’an je osnova i temelj duhovne medicine islamskoga svijeta u cije pozitivne efekte istinski vjernici nikada ne sumnjaju. I dok oficijelna (tjelesna, fizicka) medicina traga za lijecenjem i cuvanjem zdravlja covjeka, nastojeci da ga ucini…

 • Kazivanje o svijetu džina

  Uzvišeni je rekao: “O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti, ili ćemo mi baciti?” “Bacite vi” – reče on. I kada oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše. I Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili vradžbinu izveli. I tako…

 • Uzvišeni Allah, objavio je u Kur’anu: ”Svako živo biće će smrt okusiti!

  Sar ili Mess

  Definicija šejtanskog dodira (sar’u ili mess) Mess u arapskom jeziku znači ludilo (džunun).1 Sar’u ili ludilo, je rezultat šejtanskog dodira. Ustvari, to je izraz za umni nedostatak koji pogađa čovjeka, tako da pogođeni ne zna što govori, ne povezuje ono što je rekao sa onim što će reći, postaje zaboravan usljed oštećenja koja zahvataju mozak, što…

 • Kazivanje o svijetu džina

  Imam dvadeset godina i druga sam godina fakulteta. U zadnje vrijeme, tačnije u zadnjih nekoliko mjeseci, počele su mi se dešavati čudne stvari. Pošto sam pročitala da simptomi sihra mogu biti i glavobolje, migrene, moram iznijeti i tu činjenicu, da migrene imam od svoje trinaeste godine života. Išla sam raznim doktorima koji su mi davali raznorazne…

 • Simptomi i liječenje opsjednutosti

  Navest ćemo neke hadise u kojima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o suzbijanju bolesti i obavještava nas da nema ni jedne bolesti a da za nju nema lijeka. 1 ‐ Bilježi Muslim od Džabira ibn Abdullaha da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaka bolest ima lijek, pa ako se za liječenje uzme adekvatan…

 • Uloga sihra i uroka na duhovno zdravlje

  Pokvaren i zavidan čovjek ode kod odvratnog sihirbaza i traži od njega da napravi sihr kćeri neke osobe kako se ona ne bi udala. Sihirbaz zatraži njezino ime, ime njene majke i neku ličnu stvar, te zaduži jednog ili više džina ovim sihrom. Džin od tada neprestano prati djevojku dok ne nade pogodan trenutak da uđe…

Back to top button