Učimo o Islamu

Praktične dužnosti islama

Pet je osnovnih islamskih dužnosti, stupova vjere:

Allahov Vjerovjesnik, Allah mu spas i mir darovao, rekao je: “Islam je sazdan na pet stvari: šehadetu (svjedočenju) da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata (obavezna milostinja), činjenju hadždža (hodočašća Ka’bi) i postu mjeseca ramazana.” (El-Buhari, 8 i Muslim, 16).
Pet navedenih stubova – ruknova predstavljaju osnove vjere i velike postulate islama. Na stranicama koje slijede detaljnije ćemo pojasniti značenja i propise vezane za spomenute stubove vjere.
Praktične dužnosti islama (ar. أركان الإسلام – erkan-el-Islam; također أركان الدين – erkan ed-din, što znači stupovi islama, a nazivaju se i islamski šarti (uvjeti)) su pet osnovnih islamskih dužnosti koje su strogo naređene (farz) svim muslimanima i bez čijeg ispunjavanja musliman nije “pokoran Alahu”, što je doslovan prijevod arapske riječi “muslim”. Stalno i namjerno neizvršavanje islamskih dužnosti znači nevjerništvo, a takva osoba se ne može smatrati sljedbenikom islama.
Pet je osnovnih islamskih dužnosti, stupova vjere:
 
Šehadet (arap. الشهادة – eš-šehādet, što znači “svjedočenje”) izgovoriti;
Namaz (arap. صلوة – salat, tur. namaz) klanjati;
Ramazanki post (arap. صوم‎ – savm, što znači “post”) postiti;
Zekat (arap. زكاة – zekat, što znači “čišćenje”) kao dio svog imetka za dobrotvorne svrhe izdvojiti i
Hadž (arap. حج‎ – hadždž, što znači “hodočašće”) barem jednom u životu islamska sveta mjesta hodočastiti.

 

Ovakva je podjela prema učestalosti obavljanja pojedinih obveza i ona je najčešće u uporabi. Točnija podjela prema važnosti pojedinih obveza je gotovo ista s tim da se zekat nalazi na trećem, a ramazanski post na četvrtom mjestu. Ove obveze objedinjene su u Muhamedovoj izreci (hadisu): „Islam je sazdan na pet stupova: svjedočenju da je samo Alah Bog i da je Muhamed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hadžu i postu ramazana.“[
Prvi stub vjere odnosi se na iman (vjerovanje) i tevhid (potvrđivanje Allahove jednoće), obrađen u prvom poglavlju pod naslovom: Imanuke – tvoje vjerovanje.
Zatim slijedi namaz kao najvažniji i najčasniji oblik ibadeta – pokornosti Allahu Uzvišenom, o čemu je Vjerovjesnik, Allah mu spas i mir darovao, rekao: “A njegov stub je namaz.” (Et-Tirmizi, 2749); – tj. stub islama na kojem je sazdana cijela vjera i na njemu opstoji. Što znači da nema islama bez izvršavanja namaza.
Za ispravnost namaza uvjet je da ga musliman obavlja u stanju potpune čistoće (fizičke i šerijatske), pa će iz tog razloga nakon poglavlja “Tvoje vjerovanje” slijediti poglavlje “Tvoja čistoća”, zatim “Tvoj namaz” i tako dalje logičkim slijedom.
Islamski Forum
Back to top button