Fetve & Propisi

Kojem mužu će žena pripasti

Eselamu alejkum brate Zijade Allah te nagradio Džennetom!
Interesuje me jedno interesantno pitanje: Ukoliko imamo ženu vjernicu da kažem ono čisti primjer vjernice i ona je udata za čovjeka koji je također primjer drugim muslimanima. Jednog dana dođe vrijeme da čovjek treba da ide u džihad, i on ode i pogine na Allahovom putu. Poslije njega žena ostaje bez muža, i nakon nekog vremena nju oženi drugi čovjek također vjernik za primjer ostalima. Eh sad mene interesuje inšallah ako uđu sve troje u Džennet, sa kojim mužem će žena biti u Džennetu?
Allah te poživio, i nagradio najljepšim mjestom u Džennetu!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O ovom pitanju sam pisao u mojoj knjizi „U Islamu je odgovor“, evo tog teksta:

KOJEM MUŽU ĆE ŽENA KOJA JE BILA UDAVANA VIŠE PUTA PRIPASTI NA AHIRETU

Dva su mišljenja kod učenjaka po pitanju žene koja je bila više puta udavana kome će biti žena u Džennetu ako njeni bivši muževu uđu Džennet.

Prvo mišljenje: da će ona u Džennetu biti žena onog muža koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka, ili da će ona izabrati od njih onog koji je prema njoj bio najboljeg ahlaka.

Dokaz za ovo je hadis od Enesa, radijallahu anhu, da je Ummu Habiba, radijallahu anha, pitala Allahog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za ženu koja je bila udavana za dva čovjeka na dunjaluku, pa svi umru i uđu u Džennet, čija će ona žena biti? Kaže: „Od onog koji je bio kod nje ljepšeg ahlaka na dunjaluku“, zatim je dodao: „O Ummu Habiba, lijep ahlak uzima ono što je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu“. Hadis bilježi Taberani u „El-Mu’adžem el-kebir“ (18927), kaže ‘Iraki da mu je sened slab (Tahridžu ehadisil-ihja’ 6/336)

Takođe, bilježi Taberani u „El-Mu’adžem el-evsat“ (3265) da je Ummu Seleme, radijallahu anha, pitala isto pitanje, pa joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „O Ummu Seleme, dat će joj se da izabere, pa će izabrati onog koji je bio najljepšeg ahlaka. Reći će: O Gospodaru, ovaj je bio najljepšeg ahlaka pema meni na dunjaluku pa me učini njegovom ženom. O Ummu Seleme, lijep ahlak uzima ono što je najbolje i na dunjaluku i na Ahiretu“. Hadis je slab jer je u njemu Sulejman ibn ebi Kerime kojeg su Ebu Hatim i Ibn ‘Adijj ocijenili slabim (Fethul-kadir 3/195).

Drugo mišljenje: da će biti žena zadnjeg muža na dunjaluku.

Dokaz za to je hadis u kojem je došlo da je Muavija, radijlallahu anhu, zaprosio Ummu Derda’, radijallahu anha, pa je ona odbila rekavši da je čula od Ebu Derda’, radijallahu anhu, (njenog bivšeg muža) da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kojoj god ženi umre muž pa se uda za drugog, biće žena od zadnjeg muža (na Ahiretu)“, te je rekla: „Ja ne želim zamjenu za Ebu Derda’“. Hadis bilježi Taberani u „El-Mu’adžem el-evsat“ (3248), u njegovom senedu je Ebu Bekr ibn ebi Merjem a on je slab (Medžme’al-zevaid 2/189).

Međutim, Albani je sakupio sve rivajete ovog hadisa kojih je mnogo u „Es-Sahihi“ (3/275) i ocijenio ga vjerodostojnim uz mnoštvom rivajeta.

Ovom hadisu svjedoče još dva esera (predaje od ashaba):

Prvi – da se Esma’ kćerka Ebu Bekra, radijallahu anhuma, žalila svom ocu na strogost njenog muža Zubejra, radijallahu anhu, pa joj je rekao: „O kćeri, saburaj, jer žena koja ima dobrog muža pa on umre a ona se ne uda poslije njega, Allah će ih sastaviti u Džennetu“. (Ibn ‘Asakir 1/193/19).

Drugi – od Huzejfe, radijallahu anhu, da je rekao svojoj ženi: „Ako hoćeš da budeš moja žena u Džennetu, ne udaji se poslije mene, žena će pripasti u Džennetu zadnjem mužu na dunjaluku.

Zato je Allah zabranio ženama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se udaju poslije njega jer su one njegove žene u Džennetu“. (Bejheki 7/70). Iako u ove dvije predaje od ashaba ima slabosti koja nije jaka one podupiru i osnažuju hadis Ebu Derda.

Pa tako na osnovu snage dokaza mišljenje po kojem će žena, koja je bila više puta udavana ako ona i njeni bivši muževu uđu u Džennet, biti žena zadnjeg muža na dunjaluku je odabrani stav. Argumenti ovog mišljenja, tj. hadisi sa svim rivajetima i predajama od ashaba se dižu na stepen validnog i prihvatljivog dokaza, za razliku od hadisa kojima se dokazivalo prvo mišljenje. A Allah zna najbolje.

Ovo je tekst iz knjige, a ovdje bih dodao da imajući u vidu slabost svih hadisa i predaja o ovoj temi jako teško je izabrati koji od ova dva stava je ispravniji ili najbliži ispravnom.
Ve billahi tevfik.

Islamski Forum
Back to top button