Učimo o Islamu

 • Da li ste znali?

  Najduza sura u Kur’anu je Al-Bekare. 2. Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre). 3. Jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe. 4. U Kur’anu ima 114 sura. 5. Sunnet je petkom učiti suru Kehf. 6. Sredina Kur’ana se nalazi u suri Kehf.…

 • Namaske dove i zikrovi ( 2.dio)

  1. Hadis koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ebu Hurejre, kaže da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Šejtan svakome od vas u toku noći sveže tri čvora iznad glave i na svakom piše: ‘Spavaj, duga ti je noć!’ Ako se čovjek probudi i spomene Allahovo…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima .

  Reci : Bismillah ( U ime Allaha) – kad nesto radis Reci : Es-selamu `alejkum ( Neka je mir i spas Boziji s vama) – kad sretnes muslimana Reci : Ve `alejkumu-s-selam ( I s vama mir i spas Boziji) – u odgovoru Reci : InsaAllah ( Ako…

 • Najveća džamija izgrađena u modernoj Turskoj Camlica u Istanbulu otvorena je za vjerske obrede

  Kako klanjati Praktični dio (foto) SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. SABAH namaz…

 • Reci : Bismillah ( U ime Allaha) – kad nesto radis

  Mnogi ljudi, iako vjeruju u Allaha, čine određene skrivene grijehe; imaju loše navike poput gledanja pornografije. Lijep savjet za prekid s lošim navikama je pružio Muhammed, sallallahu alejhi we sellem. Naime, ukoliko osoba počini neki grijeh, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nas savjetuje da odmah počnemo činiti dobra…

 • Kuran kao lijek za ljudska srca

  Nema sumnje da su se mnogi pitali: Šta je to Kur’an? Ta riječ, to ime, toliko puta spomenuto i citirano, u mnogim muslimanima raspiruje najljepše osjećaje, sjećanja i razmišljanja. Pa i pored toga što su muslimani pupčanom vrpcom vezani za Kur’an i što je on sastavni dio svakog…

 • Svaki musliman treba znati o džuma namazu

  Džuma namaz Allah Svevišnji je petkom, u vrijeme podne-namaza, obavezao muslimane muškarce da se okupe na džuma-namazu, gdje će od imama slušati napute, savjete i duhovne opomene. Džuma-namaz je jedan od najznamenitijih obilježja i simbola islama i najstrožija i najpotvrđenija vjerska dužnosti. Vrijednost petka Petak (jevmu-l-džum’ah/dan okupljanja/) je…

 • Islam znači da se čovek treba pokoriti Allahu

  Da bismo mogli biti muslimani, dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih Imanski šarti. Temeljne istine vjere su: vjerovati u Boga, Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova); vjerovati u Božije meleke…

Back to top button