Učimo o Islamu

 • Namaske dove i zikrovi ( 2.dio)

  Odlike sabah namaza

  1. Hadis koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ebu Hurejre, kaže da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Šejtan svakome od vas u toku noći sveže tri čvora iznad glave i na svakom piše: ‘Spavaj, duga ti je noć!’ Ako se čovjek probudi i spomene Allahovo…

 • Najveća džamija izgrađena u modernoj Turskoj Camlica u Istanbulu otvorena je za vjerske obrede

  Kako klanjati Praktični dio (foto) SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. SABAH namaz…

 • Pet stebrov islama · Tri osnovna načela · Pričanje vere “La ilahe illAllah”

  Šta je islam 1.dio

  Kada se kaže da je islam „najmlađa od svih monoteističkih vjera,“ onda je to samo djelimično tačno. Kur’an tvrdi da je prvi čovjek na Zemlji i prvi poslanik bio musliman i da su to bili svi Božiji poslanici i vjerovjesnici, iz čega proizlazi zaključak da je islam najstarija…

 • Pošto je namaz stub islama i prvo za što će čovjek biti pitan

  Pošto je namaz stub islama i prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu pa će se prema tome i ostala ljudska djela mjeriti, potrebno je ukazati na neke greške klanjača kako bi se otklonile i namaz postigao svoj cilj. Od tih greški je: – Izgovaranje…

 • Šta je islam i u šta veruju muslimani?

  Šta je islam 3.dio

  Islam nije neka nova vjera, već jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu čovječanstava, islam je i vjera i cjelokupni način života. Muslimani slijede vjeru mira, samilosti i praštanja, ali i vjeru pravde i očuvanja dostojanstva ljudskog bića. Šta…

 • Imanski šarti su osnove islamske vjere.

  Amentu-Billahi

  Amentu-Billahi – Ja vjerujem u Allaha “Prvo, rekao je, moramo vjerovati u Allaha dželle-šanuhu”. Iman znači srčano vjerovati i jezikom potvrditi šest izvjesnih činjenica – koje su pronađene kroz kešf (ili otkrovenje, znanje koje je uliveno u srca evlija) ili vidždan (svijest, zanos), ili ih je razum shvatio…

 • Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju?

  Pet dnevnih namaza

  1. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz,…

 • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

  Četvrta temeljna istina vjere je (VE RUSULIHI) što znaci: JA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE… Božiji poslanici su bili odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Allah dž.š. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima. Prvi (pejgamber) Božiji poslanik je Adem a.s. koji je ujedno bio i prvi covjek…

Back to top button