Različite Teme

Propisi o hajzu

Hajz je krv koja mjesečno curi iz maternice.

Hajz je krv koja mjesečno curi iz maternice. To je zapravo hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. Kada ne dodje do začeća i kada nema potrebe za tom hranom, ona se jednostavno pokvari i kao takva i nečista izlazi vani. Pogledajmo samo Allahove mudrosti! Allah džellešanuhu je pripremio čovjeku mjesto da od nevidljive čestice ima gdje da se začne plod. Kao takav, skoro nevidljiv on se hrani i raste sve dok ne dobije sposobnosti da može živjeti van majčine utrobe. Ta sićušna čestica se zakači za zid maternice i na taj način crpi hranu sa zida maternice. Kasnije to mjesto, na kojem se zakačio plod, prerasta u pupčanu vrpcu. Dijete se u utrobi majke hrani pupčanom vrpcom, jer na početku nema usta, a ni želudca. Kada dijete naraste, ono i dalje koristi hranu preko pupčane vrpce. Kroz usta ne može, jer bi hranu koju na taj način unese u sebe, moralo i izbaciti pridrodnim putem…Krv iz maternice nije neprirodna pojava, nego odlika žena s kojom ih je Allah stvorio. Hajz ima svoju funkciju i ulogu. Kada je Aiša radijallahu anha za vrijeme hadždža dobila hajz, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je rekao: “To je stvar koju je Allah propisao kćerima Ademovim.”

Postavlja se pitanje da li hajz ima granicu; u pogledu dobi žene koja ga dobiva mjesečno. Neki učenjaci su postavili granicu i kažu da devet godina predstavlja donju granicu, a pedeset gornju. Znači, ukoliko se krv pojavi prije devete godine, on one predstavlja hajz. Isto tako kada žena napuni pedeset godina, krv koja se pojavi nije hajz. Za ovo nema šerijatskog dokaza, tako da žene moraju znati da nema konkretne starosne dobi što se pojavljivanja hajza tiče.

U vezi s pitanjem ograničenja same pojave krvi, dakle koliko dana traje hajz, reći ćemo sljedeće:. Neki su ograničili najmanje dva dana, a najviše petnaest dana, što je neispravno. Po njihovom mišljenju će žena dobiti ciklus, a zbog krvi koja se pojavljuje uzastopno petnaest dana ona ne može ni klanjati ni postiti. Šesnaesti dan ista krv ide, a po tim učenjacima ona može klanjati i spolno općiti s mužem…U šerijatu nema podloge za to.Gore navedeno mišljenje dovodi do velikih zabluda, pa žena ne može znati kada je počeo ciklus, a kada je prestao. Pogotovo danas, kada su učestali poremećaji mjesečnog pranja. Zato treba zapamtiti da nema ograničenja trajanja mjesečnog ciklusa. Pravilo je jednostavno: kada se ženi pojavi krv, ona je u hajzu. Kada krv prestane, prestaju i propisi hajza.

Bez obzira koliko je taj hajz trajao. Ženi je u hajzu zabranjeno da klanja i da posti. Ne samo da namaz i post nisu ispravni, nego je haram klanjati i postiti u tom stanju. Post će nadoknaditi ukoliko se radi o Ramazanu, a namaze neće naklanjavati. Ženi se ne smije dati razvod dok je u mjesečnom ciklusu; mora se čekati stanje čistoće. A ni muž joj u postelji ne smije prilaziti. Kada su pitali Božijeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta čovjek smije raditi sa ženom kada je u hajzu,on je rekao: “Radite sve, osim spolnog odnosa.” Znači sve, osim općenja, je dozvoljeno. Jer se od strane židova su se proširila razna vjerovanja, tako da se žena u hajzu mora zatvoriti u posebnu prostoriju, da se s njom ne smije jesti i slično. A vjernici se od nevjernika trebaju razlikovati…Ukoliko se čovjek zabavlja sa svojom ženom, dok ona ima mjesečno panje, zatim se, iz neznanja ili zato što ga strast savlada, desi spolni odnos, onda je on, po hadisu Ebu Davuda (oko kojeg se vodi rasprava je li sahih ili ne) dužan da udijeli sadaku u vrijednosti od jednog dinara (jedan zlatnik koji odgovara vrijednosti zlata od 4g). Taj kefaret važi i za ženu, kao i u svim propisima u vezi s kefaretom.

Ako npr. čovjek opći sa svojom ženom tokom dana u mjesecu Ramazanu mora postiti dva mjeseca uzastopno, a i žena ukoliko je pri svijesti i bez prisile muža općila s njim. Kada se prestane pojavljivati krv, čak i prije nego što se žena okupa – ona može biti puštena od muža. U takvom stanju, žena smije i zapostiti. To isto važi i kada je džunup. Mnogi smatraju da džunup ne može zapostiti, ali je to neispravno. Ako se kod žene pojavi krv koja bez prestanka teče i time nastanu problemi, šta će tada učiniti? Žena koja je imala redovan ciklus će računati da joj je ciklus i dalje redovan. Ako je npr. prije tog vanrednog stanja imala početkom mjeseca šest dana krvarenje, nastavit će se i dalje pridržavati kao što je do tada. Ostali dio mjeseca, bez obzira što krv izlazi, ona će se smatrati kao sahibi uzur (npr. kao čovjek koji ne može da drži mokraću). Uzimat će abdest za svaki namaz, ili će se kupati i spajati namaze.

To je žena koja je imala prije redovan ciklus i koja ga poznaje kao takvog. Ženi kojoj se prvi put pojavi krv, a bez prestanka teče, pokušat će prvo da napravi razliku i tako da prepozna kada je krv od hajza, a kada je druga vrsta krvi (iz krvnih sudova ili zdrava krv). Zašto se kod žene koja je imala norlmalan ciklus vraća na prijašni ciklus? Kada je Fatima pitala Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on joj kaže: „Sjedi onoliko koliko si sjedila u prijašnjim ciklusima!“ Kada kaže sjedi, onda misli na suzdržati se od zabranjenih stvari. Ako to žena ne zna ili je zaboravila, onda se vraća na prepoznavanje! Kako se razlikuje krv hajza od zdrave krvi? Krv od hajza je crna, a zdrava krv je crvena. Krv od hajza nije tečna, kruta je, dok zdrava krv teče. Krv od hajza ima posebnu nečistoću i neprijatan miris, dok kod čiste krvi to nije prisutno.

Po tome žena može razlikovati krv mjesečnog pranja i zdrave krvi. Ukoliko žena ne može da razlikuje te dvije krvi, a ne sjeća se koliko joj je trajao mjesečni ciklus, odlazi svojim najbližim rodicama da ih pita i postupa po tim informacijama. Ukoliko ne zna kada ju je zadesio hajz, onda će odrediti sebi da bude na početku mjeseca; a ukoliko zna da je bilo otprilike sredinom mjeseca, ali ne zna kada tačno, uzet će da joj bude tačno u sredini mjeseca. Ukoliko kod žene varira period mjesečnog ciklusa, ona će postupati po trenutnom ciklusu, tj. koliko traje krv, toliko joj i traje mjesečni ciklus.

Ukoliko žena ima šest dana menstruacije svaki mjesec, međutim nekada se desi da u toku tih šest dana jedan dan ne bude imala krv, tada ipak nije čista, jer je to u okviru njenog standardnog mjesečnog ciklusa.U šta se računa tzv.“žutilo“ i „crvenilo“ koje se često pojavljuje kod žena? Postoji hadis kojeg prenosi Aiša radijallahu anha: „Nismo računali kudru i sufru (žutilo i crvenilo) ni u šta.“ Iz ovog hadisa se zaključuje da se to ne računa u hajz, međutim rivajet kod Ebu Davuda kaže „Nismo računali kudru i sufru kod nas nakon što se očistimo ni u šta.“ Znači, ukoliko se ovo pojavljuje prije nego što joj prestane ciklus, to se računa u ciklus, međutim ukoliko prestane ciklus i žena se okupa i poslije dan ili dva se pojavi žutilo i crvenilo, to se ne broji ni u šta. Mustehada je svaka krv koja se pojavljuje i teče nakon hajza. Za vrijeme tog perioda ona je u pogledu namaza i posta kao sahibi uzur. Po ispravnom mišljenju smije općiti sa svojim mužem za to vrijeme. Za nifas (postporađajno krvarenje) su ista pravila kao i za hajz, izuzev iddeta.

Žena kada bi se porodila dva sata nakon što joj muž umre, čim se porodi ona se smije udati. Ukoliko krvarenje počne prije porađaja, a ona osjeća porađajne bolove, onda se računa da je nifas, pa ne klanja, ne posti… Ukoliko joj počne krvarenje, a ne osjeća porađajne bolove ili bilo kakve druge promjene,onda je sahibi uzur, sve dok se ne porodi i ne osjeti porođajne bolove. Aiša radijallahu anha je rekla: „Žene su nakon porođaja sjedile za vrijeme Poslanika sallallahu alejhi ve sellem 40 dana.“ Ukoliko potraje i duže od 40 dana, važe isti propisi, jer u hadisu nije rečeno da nakon isteka tih 40 dana žena više nije u nifasu. Ukoliko krvarenje prestane prije 40 dana, ona postaje čista.

Islamski Forum
Back to top button