Učimo o Islamu

Osnove islama

Islam je naziv za religiju

Islam je naziv za religiju, ili ispravnije rečeno ‘način života’, što je Bog (Allah) u objavi obznanio i po kojoj su živjeli svi poslanici i vjerovjesnici koje je On slao čovječanstvu. Čak se i ime (islam) izdvaja, jedinstveno između ostalih religija, što znači da se ne odnosi na bilo koju određenu osobu, kao što je kršćanstvo, budizam ili zoroastrianistvo; jednog plemena kao što su Judaizam, ili narod kao što su Hindusi. Arapski korijen riječi iz kojeg je izvedena riječ islam podrazumijeva mir, sigurnost, pozdrav, zaštitu, blagoslov, predaju, prihvat, otkup i spasenje. Islam konkretno znači da si u stanju prihvatanja Allaha, obožavanja samo Njega, te prihvatanja i slijeđenja Njegovog Zakona. Dakle, musliman ili muslimanka je osoba (muško ili žensko) u tom stanju pokoravanja. A pripadnici islama (muslimani, vjernici) slabe činjenjem grijeha,neznanjem, te pogrešnim radom, a anulira se pridruživanjem Allahu druga ili nevjerovanjem u Njega.

 

2. Ko su Muslimani?

Arapska riječ “musliman” doslovno znači “neko ko je u stanju islama (podvrgavanja volji i zakonu Allaha). Poruka islama je namijenjena cijelom svijetu, i bilo ko ko prihvati ovu poruku postaje musliman. Neki ljudi pogrešno vjeruju da je islam samo vjera za Arape. U stvarnosti preko 80% muslimanske populacije u svijetu čine nearapi! Iako su većina Arapa muslimani, ipak tu su i arapi – hrišćani, židovi i ateisti. Ako se samo pogleda po muslimanskom svijetu danas, od Nigerije do Bosne i od Maroka do Indonezije – to je jednostavno dovoljno da se vidi da muslimani dolaze iz svih različitih rasa, etničkih skupina, kultura i narodnosti. Islam je oduvijek bila univerzalna poruka za sve ljude. To može se vidjeti u činjenici da su neki od ranih drugova (ashaba) poslanika Muhammeda (s.a.v.s.) bili ne samo Arapi, već i Perzijanci, Afrikanaci i vizantski Rimljani. Biti musliman podrazumijeva potpuno prihvatanje i aktivnu poslušnost na objavi učenja i zakona Uzvišenog Allaha. Musliman je osoba koja slobodno prihvaća i zasniva svoja ubjeđenja, vrijednosti i vjeru u volju Boga Svemogućeg. U prošlosti, iako se danas to ne vidi toliko, riječ “muhamedanci” često se koristi kao ime za muslimane. Ovo ime neispravno, i predstavlja rezultat ili svjesnog iskrivljavanja ili velikog neznanja. Jedan od razloga za predrasudu je da su evropljani stoljećima učili da muslimani obožavaju Poslanika Muhammeda na način na koji kršćani obožavaju Isusa (Isaa a.s.). To je potpuno netačno, jer nijedan musliman ne smatra da se mimo Allah Uzvišenog obožava bilo ko drugi.

3. Ko je Allah?

Često pri raspravama u vezi islama, najviše korištena arapska riječ jeste Allah.

Riječ “Allah” je jednostavno arapska riječ za svemogućeg Boga, to je ista riječi koju koriste arapski kršćani i židovi. Naime, riječ Allah je bila u upotrebi čak i prije riječi Bog (eng: God). Ako kad uzmete jedan arapski prevod Biblije, vidjet ćete da je riječ ’Allah’ korištena na mjestioma gdje se koristi riječ “Bog” na engleskom ili našem jeziku.

Na primjer, arapski kršćani kažu da je Isus, po svom vjerovanju, ‘sin Allahov’. Osim toga, arapska riječ za svemogućeg Boga, “Allah”, je vrlo slična riječi koja označava Boga i u drugim semitskim jezicima. Na primjer, hebrejska riječ za “Bog” je “Elah”. Iz raznih razloga, neki nemuslimani pogrešno vjeruju da se muslimani se klanjaju nekom drugom Bogu, a ne Mojsijevom (Musaovom), Abrahamovom (Ibrahimovom) i Isusovom (Isaovom) Bogu. To, naravno, nije slučaj, jer čisti islamski monoteizam poziva sve ljude da obožavaju Boga kojeg su obožavali Noa, Abraham, Mojsije, Isus i svi drugi poslanici, mir neka je s njima.

4. Ko je Muhammed?

Posljednji i konačni poslanik kojega je Bog poslao čovječanstvu je poslanik Muhammad, neka je Allahov mir i blagoslov na njega. U dobi od četrdeset godina, on je primio objavu od Allaha. On je zatim proveo preostali dio svoga života u objašnjavanju, i podučavanju ljudi islamu, vjeri koju mu je Allah objavio. Poslanik Muhammad, neka je mir i blagoslov Allahov na njega, je najveći od svih poslanika iz mnogo razloga, ali prije svega zato što je on izabran od Allaha da bude posljednji poslanik, čija je misija da bude vodič čovječanstvu do zadnjeg dana – jer on je poslat kao milost čovječanstvu (svim svjetovima). Njegova misija rezultirala je time da je najveći broj ljudi prihvatio čistu vjeru u Jednog Jedinog Boga od bilo kojeg drugog poslanika. Od početka vremena, Allah je slao poslanike na zemlju, za određene narode. Međutim, poslanik Muhammed (s.a.w.s.) poslan je kao posljednji Poslanik čitavom čovječanstvu – svim ljudima.

Iako su druge vjerske zajdnice tvrdile da vjeruju u jednog Boga, s vremenom, neke iskrivljene ideje koje su nalazile su mjesto u njihovim vjerovanjima i praksi odvodile su ih od čistog i iskrenog monoteizma svih poslanika. Neki su njihovi proroci i “sveci” predstavljeni su kao posrednici sa Svemogućim Bogom. Neki su čak vjerovali da su njihovi proroci manifestacija samog Boga ili “Božije utjelovljenje” ili “Sin božiji”.. Sve ovo dovelo je do zablude u obožavanju stvorenja umjesto Stvoritelja., i doprinjeli su idolopokloničkoj praksi vjerujući da se svemogućem Bogu približava preko posrednika.

Kako bi se sačuvali (muslimani i buduće generacije) od ovakvih obmana (laži), Poslanik Muhammad, s.a.w.s., uvijek je naglašavao za sebe da je on samo ljudsko biće, sa misijom prenošenja Allahove poruke. On je učio Muslimane da je on samo “Allahov rob i Allahov poslanik”. Kroz svoj život i učenje poslanika Muhammeda, Allah ga je učinio savršenim primjerom muslimanima i ostalim ljudima, bio je primjeran; poslanik, državnik, vojskovođa, vladar, učitelj, susjed, muž, otac i prijatelj. Za razliku od ostalih poslanika i vjerovjesnika Muhammed, s.a.w.s., živio je u punom svijetlu povijesti i sve njegove riječi i djela su studiozno evidentirana i prikupljana.

Od vremena kada je objavljen islam, njegova jednistvena poruka je neizmjenjena i ostaje važeća do kraja. Allah će čuvati ovu vjeru od iskrivljenja i zaborava (što nije bio slučaj sa ranijim objavama). To je neophodno, jer je On obećao da je Muhammed posljednji Poslanik poslije kojeg više nema poslanika i poslije Kur’ana nema više objava. Svi Allahovi poslanici propovijedali su poruku islama, tj potčinjenost Božijem zakonu i Njegovom obožavanju, i Muhammed s.a.w.s je posljednji od tih poslanika koji je donio konačnu i potpunu poruku koja nikada nije promijenjena do posljednjeg dana.

5. Čemu podučava Islam?

Od samog objavljivanja, vjera islam poziva u čisti monoteizam (vjerovanje u samo Jednog Boga). To znači da vjerujemo da postoji samo jedan Stvoritelj, Održavatelj svega u svemiru i da ništa i niko drugi nije dostojan obožavanja osim Njega. Zaista, vjerovanje u Božju jednoću znači mnogo više nego jednostavno vjerovati da postoji jedan Bog. Postoje brojne religije koje tvrde da vjeruju u jednog Boga i da vjeruju da je samo jedan Stvoritelj, ali istinski monoteizam je vjerovati da je samo jedno istinsko božanstvo koje se obožava na način koji je u skaldu sa objavom koju je On poslao preko svoga poslanika. Islam također zabranjuje korištenje posrednika između čovjeka i njegovog Stvoritelja i zahtijeva izravan pristup u obraćanju Bogu.

Potpuno je pogrešno tvrditi da Bog ne može (ili neće) direktno (bez posrednika) oprostiti grijehe stvorenju. Često prepotenciranje tereta i kazne zbog grijeha kao i tvrdnje da Bog ne oprašta grijehe direktno (bez posrednika) ljude dovodi do očajanja i gubljenja nade u Božiju milost. Nakon što su postali (pogrešno) uvjereni da oni ne mogu izravno pristupiti Bogu, oni su se obratiti za pomoć lažnim (izmišljenim) božanstvima, kao što su razni heroji, politički lideri, (samozvani)spasioci, sveci i anđeli. Često ćemo naći da ljudi koji se klanjaju ili mole lažnim božanstvima ne smatraju ih bogom. Oni tvrde da vjeruju u samo jednog Boga ali se drugim (kipovima, idolima, svecima…) mole da ih približe Njemu. U Islamu, postoji jasna razlika između Stvoritelja i Njegovih stvorenja. Nema dvosmislenosti ili misterija po pitanju božanstva: sve što je stvoreno ne zaslužuje da se obožava, samo je Allah – Stvoritelj dostojan obožavanja. Određene religije vjeruju da je Bog postao dio Njegovog stvaranja i ovo je vodilo ljude da vejruju da se mogu klanjati nečemu što je stvoreno da bi došli do njihovog Stvoritelja.

Muslimani vjeruju da je Bog Uzvišen, On je Jedan i izvan spekulativnog razumijevanja, On definitivno nema partnera, suradnika, vršnjaka, suparnik ili potomstvo. Prema muslimanskom vjerovanju, Allah nije rodio i rođen nije, ” – ni doslovno, alegorijski, metaforično, fizički ili metafizički. On je potpuno Jedini i Vječni. On kontroliše sve i Savršen je. Zato su i neka od Njegovih imena: Svemoćni i Milostivi. Allah je svemir stvorio za čovjeka i želi najbolje za sva ljduska bića. Muslimani na sve što je u svemiru gledaju kao znak koji upućuje na Tvorca, na Svemoćnog Boga. Također, vjerovanje u Božju jednoću nije samo apstraktan koncept. To je dinamično uvjerenje koje utiče na pogled na čovječanstvo, društvo, i sve ostale praktične aspekte života.

6. Šta je Kur’an?

Kur’an je konačna objava, Allahova uputa za sve ljude, prenesena od anđela (meleka) Gabrijela (Džibrila) Poslaniku Muhammedu (s.a.w.s.) da je dostavi i prenese ljudima. Kur’an (ponekad netačno – od strane neupućenih – pisan kao Koran), je zatim prenošen poslanikovim drugovima (ashabima) koji su ga doslovno pamtili i kasnije sastavili u pismenom obliku. Časni Kur’an je neprestano u usmenoj i pismenoj formi prenošen od ashaba pa sve do danas. Kratko rečeno, Kur’an je Allahova Knjiga ljudima, uputa sa smjernicama za njihov spas na ovom i budućem svijetu.

I dan danas se Kur’an pamti i uči od strane miliona ljudi iz raznih dijelova svijeta. Jezik Kur’ana je arapski i za razliku od drugih religija i njihovih knjiga Kur’an se i dalje čita na izvornom jeziku (jeziku na kojem je i objavljen). Kur’an je i danas sam po sebi čudo arapskog jezika i poznato je da je neusporediv u svom stilu, obliku i duhovnom uticaju, te kao i jedinstvano znanje koje on sadrži.

Kur’an je poslaniku objavljivan u periodu od 23 godine. Za razliku od ostalih vjerskih knjiga Kur’an je bio i ostao kao neizmjenjen Allahov govor (za razliku od drugi vjerskih knjiga koje su pretrpjele razne promjene – dopisivanja i izmjene) . Kur’an je recitovan od strane muslimana i nemuslimana još za života poslanika Muhammeda, s.a.w.s. ali i nakon njega. Kompletan Kur’an je sastavljen još za života Poslanika ali i pamćen od strane brojnih ashaba (drugova poslanika) riječ-po riječ kako je i objavljivan. Kuran je uvijek u rukama vijernika i sa činjenicom da je Božija riječ pamćen je od strane velikog broja muslimana te je savršeno očuvan (potpuno je očuvan od izmjena; dodavanja i brisanja). Nikada nije bilo koji dio promijenjen . Učenje Kur’ana obuhvaćaju univerzalnu poruku upućenu čitavom čovječanstvu, a ne samo određenoj grupaciji, plemenu ili narodu. Poruka koju on donosi nije ništa novo i nepoznato, to je ista poruka svih polsnika: ‘dođite Allahu jedinom Bogu i obožavajte samo Njega, i slijedite Allahove poslanike za uspjeh na ovom i budućem svijetu ‘.

Kur’an sadrži kazivanja o prethodnim poslanicima kao što su: Noa (Nuh), Abraham (Ibrahim), Mojsije (Musa), mir neka je na njih, kao i naredbe i zabrane od Uzvišenog Boga.

U našem modernom dobu, u kojem su mnogi ljudi uhvaćeni u sumnje, duhovna očajavanja te društvena i politička otuđenja, kur’ansko učenje nudi rješenje za naše životne praznine i nemire.

Dini-islamskih šarta ima trideset i tri (33), i to :

Šest (6) Imanskih,
Pet (5) Islamskih,
Četiri (4) Abdestna,
Tri (3) tejemmumska,
Tri (3) gusulska i,
Dvanaest (12) namaskih.

Šest imanskih šarta

Amentu billahi (Ja vjerujem u Allaha dž,š,)
Ve melaiketihi (Ja vjerujem u Allahove Meleke)
Ve kutubihi (Ja vjerujem u Allahove knjige ili ćitabe)
Ve rusulihi (Ja vjerujem u Allahove Poslanike)
Vel-jeumil ahiri (Ja vjerujem u Sudnji Dan ili Kijametski Dan)
Ve bil kaderi hajrihi ve šerihi minellahi teala (Ja vjerujem da sve što se događa i biva Allahovom voljom i Allahovim određenjem)

Pet islamskih šarta

Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhameden abduhu ve Resuluhu. (Svjedočim da nema drugog boga sem Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i NJegov Poslanik).
Ikameti salah, (Klanjati namaz)
Itai Zekah. (Zekat davati)
Ve savmu Ramadan. (Postiti mjesec Ramazan)
Ve hadžul bejti men isteta’a iljhi sebila. (Obaviti hadž)

Tri gusulska

Isprati usta i grlo tri puta (farz, stroga obaveza)
Isprati nos tri puta (farz, obavezno)
Cijelo tjelo dobro oprati, da nigdje suho ne ostane (farz, obavezno)

Tri tejemumska

Nijjet (namjera) za uzimanje tejemumu.
Potrati lice.
Potrati ruke do laktova, desnu pa lijevu.

Četiri abdesna

Oprati lice.
Oprati ruke do iza latova.
Mesha po glavi.
Oprati noge do iza članaka.

Dvanaest namaskih

Vanjski farzovi, kojih ima šest;

Da je čisto tjelo i odjelo.
Da je čisto mjesto gdje ćemo klanjati.
Da smo propisno obučeni.
Da se okrenemo prema kibli.
Na vrijeme klanjati.
I nijjet donjeti (ili zanijetiti)

Unutarnji farzovi kojih ima šet a to su;

Početi namaz sa tekbirom.
Stajanje na namazu (Kijam).
Učenje Kur’ana (Kiraet).
Učiniti ruku.
Učiniti sedždu.
Zadnje sjedenje u namazu (Tešehhud).

IMANSKI SARTI

Iman tj. Islamsko vjerovanje se sastoji od 6 temeljnih istina vjere ili sharta koji glase:
1. AMENTU BILLAHI ( JA VJERUJEM U ALLAHA DZELESHANUHU)
2. VE MELAIKETIHI ( I U BOZIJE MELEKE )
3. VE KUTUBIHI ( I U BOZIJE KITABE – OBJAVE )
4. VE RUSULIHI ( I U BOZIJE POSLANIKE – PEJGAMBERE )
5. VEL JEVMIL AHIRI ( I U SUDNJI DAN – KIJAMETSKI DAN )
6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE SHERIHI MINALLAHI TEALA ( I VJERUJEM DA SVE STO SE DOGADJA BIVA S BOZIJOM VOLJOM I BOZIJIM ODREDJENJEM )
Ove temeljne istine vjere treba znati napamet i cvrsto vjerovati u njih!

PRVI IMANSKI SART
AMENTU BILLAHI- VJEROVANJE U ALLAHA DZ.SH.

Svakome imalo pametnom covjeku je jasno da ovaj svijet i sve sto postoji nije moglo nastati tek onako. Morala je postojati neka sila i moc koja je sve to mogla stvoriti i do savrsenstva dovesti. Ta sila se zove Allah dz.sh. i mi Muslimani cvrsto vjerujemo da je On taj koji je stvorio i Zemlju i ogromna svemirska prostranstva i nas ljude i sve ostalo sto postoji i znano i neznano. Dokaza ima mnostvo i nalaze se svuda oko nas. Allaha dz.sh ne mozemo vidjeti ocima i u tome i jeste smisao vjerovanja jer da ga mozemo vidjeti onda bi svako vjerovao i dzennet bi bio pretjesan a dzehennem bi ost’o prazan. Bog je stvorio nas ljude i dao nam razum i mogucnost odlucivanja ali i odgovornost jer ce mo svi biti pitani na Sudnjem danu kako smo zivjeli na dunjaluku.
Allah dz.sh ima svoja svojstva ili sifate a koji glase (u zagradi je ime na arapskom) :
1. BOG IMA I POSTOJI (VUDZUD)
2. BOG JE JEDAN (VAHDANIJJET)
3. BOG JE ODUVIJEK I ZAUVIJEK (KIDEM I BEKA)
4. BOG NIJE NICEMU SLICAN (MUHALEFETUN ILI HAVADISI)
5. BOG SAM PO SEBI OPSTOJI (KIJAMUN BI NEFSIHI)
6. BOG ZIVI SVOJIM ZIVOTOM (HAJAT)
7. BOG SVE ZNA (ILM)
8. BOG SVE CUJE (SEM)
9. BOG SVE VIDI (BESAR)
10. BOG SVE SVOJOM VOLJOM CINI (IRADET)
11. BOG JE SVEMOCNI (KUDRET)
12. BOG GOVORI SVOJIM BOZANSKIM GOVOROM (KELAM)
13. BOG SVE STVARA, ODRZAVA I RASTVARA (TEKVIN)

DRUGI IMANSKI SART
VE MELAIKETIHI – VJEROVANJE U BOZIJE MELEKE

Boziji meleki su razumna duhovna bica koja su stvorena od nura-svjetlosti i koja su u stalnoj sluzbi Allaha dz.sh. Meleki nikad ne grijese i njihov je zadatak da prenose Bozije objave ljudima, pisu njihova dobra dijela, donose im dobre misli i navode da rade dobra dijela itd.
Najpoznatiji meleki su: DZIBRIL, AZRAIL, MIKAIL, ISRAFIL, RIDVAN, KIRAMEN KATIBIN, MUNKIR I NEKIR
DZIBRIL ,u Kur’anu se jos zove “Ruhu-l-emin” i “Ruhu-l-kudus” je prenosio Allahove dz.sh objave Bozijim poslanicima.
AZRAIL dolazi svakome u momentu kada se ostavlja ovaj dunjaluk i seli na ahiret. On rastavlja dusu od tijela.
MIKAIL je melek koji je zaduzen za prirodne pojave, ako sto su padanje kise i snijega, razvoj bilja, opskrba ljudi i sl.
ISRAFIL ima zadatak da puhne dva puta u rog. Kad prvi put puhne biti ce kraj ovoga svijeta a kad drugi put puhne svi ce mo biti prozivljeni pred Allahom dz.sh i odgovarati za svoja dijela.
RIDVAN je melek koji se nalazi na ulazu u Dzennet, na Dzennetskoj kapiji.
KIRAMEN KATIBIN pazljivo prate i registruju ljudska dijela.
MUNKIR I NEKIR su dva meleka koja dolaze covjeku prve noci u kaburu (grobu) i ispituju ga.
U Kur’anu se spominju i HARUT i MARUT koji imaju odredjene zadatke u oblasti medjuljudskih odnosa-kusanjem ljudi i ukazivanjem na grijeh.
Nasuprot melekima koji cine i rade samo dobra dijela postoje i SHEJTANI koji covjeka navracaju na zlo i da cini ono sto mu je Allah dz.sh zabranio.
Shejtanovo pravo ime je IBLIS i on je bio kao i ostali meleki sve do momenta kada je Allah dz.sh stvorio prvog covjeka Adema a.s i naredio melekima da se poklone pred njim. Svi meleki su se poklonili pred Ademom a.s a Iblis-shejtan je to odbio od tada ga je Allah dz.sh prokleo. Kada je vidio sta je uradio Iblis je zamolio Allaha dz.sh da mu dozvoli da do Sudnjeg dana sakuplja pristalice sebi da ne bi bio sam u Dzehennemskoj vatri i Allah dz.sh mu je to i dozvolio.
Zato pravi vjernik i Musliman ne smije dozvoliti da ga Iblis-shejtan zavede.
TRECI IMANSKI SART
VE KUTUBIHI-VJEROVANJE U BOZIJE KITABE-OBJAVE

Boziji kitabi su objave koje su ljudima prenosili odabrani ljudi – Boziji poslanici. Objave su Bozijim poslanicima dostavljane preko meleka Dzibrila.

Nije poznato koliko je bilo manjih knjiga-suhufa jer Kur’an o tome ne govori.
Nama su poznata CETIRI VELIKA KITABA-OBJAVE i to:
1. TEVRAT – OBJAVLJEN MUSAU A.S
2. ZEBUR – OBJAVLJEN DAVUDU A.S
3. INDZIL – OBJAVLJEN ISAU A.S
4. KUR’AN – OBJAVLJEN MUHAMMEDU A.S
DODATAK:
BOZIJI KITABI-OBJAVE
TEVRAT

Tevrat je prva velika Bozija knjiga upucena ljudima, preko Musa a.s i njegovog brata Haruna a.s koji su bili Israilci. Musa a.s je zivio u vremenu od oko 1330 pa do 1210 godine prije Isaa a.s (ili nove ere). Originalni Tevrat, objavljen od Allaha dz.sh danas ne postoji, jer ga Israilci nisu sacuvali. Kur’an prenosi da su Israilci jedan dio Tevrata vjerovali, jedan dio nijekali, a jedan dio zaboravili. Tevrat su pisali u odvojenim listovima. Neke su od njih javno propovjedali a neke su sakrili. Cilj Tevrata je bio da uputi Israilce pravim putem, da im objasni razne propise, da im bude opomena i pouka i da ih ucvsrti u vjerovanju u Sudnji dan. Jevreji Tevrat nazivaju “Tora” sto na hebrejskom znaci proucavanje, nauka.

ZEBUR

Zebur je druga velika Bozija knjiga upucena Bozijem poslaniku Davudu a.s koji je bio israilski kralj od 1010 do 970 godine prije Isaa a.s. On je osvojio Jerusalim (Kudusi-sherif) i proglasio ga svojom prijestonicom. Davud a.s je cesto ratovao i prosirivao granice svoje drzave. Kao sto ne postoji originalni Tevrat tako ne postoji ni originalni Zebur. Danasnja verzija Zebura naziva se “Psalmi” sto na hebrejskom znaci vjerske pjesme ( U Bibliji, koju je izdala “Stvarnost” Zagreb, 1968 priznaje se da su Psalmi tokom izraelske historije dozivjeli “mnogo prilagodjavanja novim religijskim pogledima.)

INDZIL

Indzil je treca velika Bozija knjiga dostavljena Bozijem poslaniku Isau a.s. Isa a.s je rodjen u vrijeme vladavine rimskog cara Augusta u Betlehemu (Bejtullahmi, Palestina). Zivio je otprilike izmedju 6. godine p.n.e do 30. godine poslije nove ere. O Indzilu i Isau a.s Kur’an mnogo govori. Indzil je uputa ljudima i svijetla potvrda ranije objavljenog Tevrata. Isa a.s je dosao da potvrdi ono sto je objavljeno u Tevratu i da dozvoli nesto od onoga sto je bilo zabranjeno. On je propovjedao i obozavao samo jednog Boga-Allaha dz.sh. Isau a.s je naredjeno da obavlja namaz, daje zekat i bude poslusan majci. Isa a.s je prema tome propovjedao istu vjeru kao i Muhammed a.s i svi drugi Boziji poslanici, i kao i svi Boziji poslanici bio Musliman. U vrijeme Isaa a.s nije postojao naziv “krscanin”. Taj naziv su im, prema rimskom historicaru Tacitu, dali Rimljani.
Kur’an iznosi da je Isa a.s navijestio dolazak Muhammeda a.s :
“Sjetite se, kada Isa, sin Merjemin, rece: Israilci! Zaista sam je Boziji poslanik, koji ima zadacu da potvrdi ono sto je ranije objavljeno u Tevratu, i da donese radosnu vijest o Poslaniku koji ce iza mene doci, a ime ce mu biti hvaljeno i slavljeno- Ahmed”. (Es-Saff, 6)
Danas postoje 4 od Crkve prihvacena evandjelja. Matijino, Lukino, Markovo i Ivanovo. Prva tri su slicna sadrzajem i stilom dok se cetvrto, Ivanovo, izdvaja. Sva 4 evandjelja su, po misljenju naucnika, pisana u drugoj polovini I i prvoj polovini II stoljeca nove ere tj, nakon vise decenija od Isaove a.s ili Isusove smrti. Evandzelja razlicito od Kur’ana govore o Isaovom a.s zivotu i ucenju. Tako npr. Evandzelje govori o trojstvu- da postoji Bog-”otac”, “Boziji sin”-Isus i Duh Sveti te da je Isus razapet na krizu i da je poslije uskrsnuo.
Kur’an to negira i tvrdi da Isus nikad nije tvrdio da je Boziji sin. Sto se pak tice njegove smrti Kur’an kaze da ga nisu ni ubili ni razapeli nego im se to ucinilo jer je Allah dz.sh podigao i spasio Isaa a.s.

KUR’AN

Kur’an je posljedna Bozija Knjiga dostavljena posljednjem Bozijem poslaniku Muhammedu a.s. Prva objava Muhammedu a.s. dosla je u blagoslovljenoj noci Lejletu-l-kadr, 610 godine po Isau a.s. Prve rijeci objave, upucene Muhammedu a.s. preko meleka Dzibrila bile su:”Uci, citaj, u ime svoga Gospodara koji sve stvara…” (El-Alek, 1)
Kur’an znaci “Knjiga za ucenje, recitovanje i citanje”. Osim ovoga Kur’an ima i druge nazive kao sto su Kitab-Knjiga, Furkan-Rastavljac istine od neistine, Zikr-Opomena, Tenzil-Objava, Nur-Svijetlo, Hikmet-Mudrost, Huda-Pravi put, Burhan-Dokaz, Rahmet-Milost, Bejan-Tumacenje, Hakk-Istina i dr.
Objava Kur’ana je trajala od 610 do 632 godine odnosno 13 godina u Mekki i 10 u Medini. Kur’an ima 30 dzuzova (dijelova). Podijeljen je na 114 surea-poglavlja. Sure se dijele na ajete kojih u Kur’anu ima vise od 6 000. Svaka sura ima svoj naziv uzet po nekoj rijeci upotrebljenoj u toj suri.
Kur’anski tekstovi iz mekkanskog perioda uglavnom sadrze vjerovanje u jednog Boga-Allaha dz.sh., osudu i odbacivanje idolopoklonstva-shirka, opise sudnjeg dana, Dzenneta i Dzehennema i dr. Medinski ajeti govore o vjerskim duznostima, o pravnim propisima, moralnim normama, medjusobnim odnosima i drugim pitanjima. Kur’an nije samo vjerozakonik. On je savrseni zbornik moralnih propisa, izvor prava i historije proslih naroda i Bozijih poslanika. Kur’an zahvata i opcu povijest, astronomiju, arheologiju, medicinu, biologiju, fiziku, matematiku i druge znanosti. Zbog takve sirine i sadrzaja Kur’an je predmet paznje naucnika raznih podrucja znanosti. Kur’an nije potpuno za svakoga jasan, pa je potrebno strucno tumacenje Kur’ana-tefsir.

CETVRTI IMANSKI SART
VE RUSULIHI-VJEROVANJE U BOZIJE POSLANIKE

Boziji poslanici su bili odabrani ljudi kojima je Allah dz.sh slao svoje objave da ih oni dostave i objasne ljudima. Bozijih poslanika je bilo mnogo a u Kur’anu ih je spomenuto 25.

Najpoznatiji Boziji poslanici su:

MUHAMMED A.S , ADEM A.S , NUH A.S , MUSA A.S , IBRAHIM A.S , ISA A.S , JAKUB A.S , JUSUF A.S , EJUB A.S , HARUN A.S , SULEJMAN A.S , DAVUD A.S
MUHAMMED A.S

Muhammed a.s je posljednji Boziji poslanik. Rodjen je u Mekki, Saudijska Arabija, 571 godine po Isau a.s. Ocu mu je bilo ime Abdullah a majci Amina. Pripadao je uglednoj porodici Hashimija iz plemena Kurejsh. Veoma rano Muhammed a.s je ostao siroce. Otac mu je umro prije njegova rodjenja a majka kad je imao 6 godina. Od tada je brigu nad njim preuzeo njegov djed Abdul-Muttalib a poslije djedove smrti amidza Ebu Talib.
Muhammed a.s su mnoge Mekkelije silno voljeli jer je bio uzornog vladanja i ponasanja. Zato je i dobio casni naziv El-Emin sto u prevodu znaci vjerni, pouzdani.
Boziju objavu, Kur’an, poceo je primati u 40-oj godini zivota i to je trajalo 23 godine. Za to vrijeme Islam se prosirio po citavoj Arabiji a proculo se za njega i mnogo dalje.
Muhammed a.s je preselio na Ahiret u 63. godini u gradu Medini gdje mu je i mezar.

PETI IMANSKI SART
VEL JEVMIL AHIRI-VJEROVANJE U SUDNJI DAN

Sudnji dan je dan kada ce Allah dz.sh sve ljude ponovo prozivjeti pozvati da odgovaraju za svoja dijela. Ko bude vjerovao u Allaha dz.sh i cinio dobra dijela bit’ ce nagradjen DZENNETOM a ko ne bude vjerovao u Allaha dz.sh i cinio ruzna dijela bit’ ce kaznjen DZEHENNEMOM.
Samo Allah dz.sh zna i odredjuje kada ce biti SUDNJI DAN.

SESTI IMANSKI SART
VE BIL KADERI HAJRIHI VE SHERRIHI MINALLAHI TEALA
VJERUJEM DA SVE STO SE DOGADJA BIVA S BOZIJOM VOLJOM I ODREDJENJEM

Allahu dz.sh je poznato sve sto je bilo i sve sto ce biti jer je On Svemoguci i Sveznajuci.

ISLAMSKI SARTI

Islamskih sharta ima 5 a to su: 1. OCITOVATI PRIPADNOST ISLAMU (KELIME-I SHEHADET) 2. KLANJATI PROPISANE NAMAZE 3. POSTITI MJESEC RAMAZAN 4. DAVATI ZEKAT 5. HADZ OBAVITI

Ove islamske duznosti su naredjene u Kur’anu i Musliman je duzan da ih postuje i izvrsava.

Pripadnost ISLAMU se ocituje izgovaranjem “KELIME-I-SHEHADETA” a koji na arapskom glasi:
“ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU” sto u prevodu znaci “VJERUJEM I OCITUJEM DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA DZELESHANUHU I VJERUJEM I OCITUJEM DA JE MUHAMMED ALEJHISSELAM BOZIJI ROB I BOZIJI POSLANIK.”
Izgovaranjem ovih rijeci, covjek dakle priznaje da postoji samo jedan Bog Allah dz.sh. i da je Muhammed a.s. Njegov rob i poslanik. Prije nego sto covjek izgovori ove rijeci treba dobro da razmisli i preispita se jer ovo nije samo puko izgovaranje rijeci nego to za sobom povlaci i obaveze koje mora izvrsavati kao pripadnik ISLAMA a koje nisu nimalo teske ukoliko se iskreno i cvrsto odluci za taj korak.

2.KLANJATI PROPISANE NAMAZE

Sta je NAMAZ?

NAMAZ je uzviseni nacin iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Allahu dz.sh. Svaki Musliman je duzan da u toku dana i noci klanja 5 namaza i to:
1. SABAH-prije izlaska sunca
2. PODNE-kad sunce bude na polovini neba
3. IKINDIJA-kad sunce nagne prema zapadu
4. AKSHAM-kad sunce zadje
4. JACIJA-kad noc potpuno padne
Danas se ne mora pratiti kretanje sunca da bi znao kad je koji namaz, nego moze kupiti takvim ili vaktije gdje imaju izracunata vremena klanjanja svih namaza za citavu godinu.

Takvim ili vaktija se mogu naci u svakoj Islamskoj zajednici.
Namaz je FARZ, sto znaci strogo naredjena islamska duznost, koja je naredjena Kur’anom i preprucena Sunnetom Muhammeda a.s.
Muslimani “treba” da pocnu klanjati od 7. godine a “obavezni” su od 10. godine pa do kraja zivota.
Da bi se moglo pristupiti klanjanju namaza treba da se ispune odredjeni uvjeti-sharti i to:

a) DA BUDE CISTO TIJELO, ODIJELO I MJESTO NA KOME CE SE KLANJATI
b) ABDEST UZETI I PO POTREBI SE OKUPATI ILI U NUZDI TEJEMUM UZETI
c) BITI PROPISNO OBUCEN
d) NA VRIJEME KLANJATI
e) PREMA KIBLI SE OKRENUTI
f) NIJJET UCINITI

NEKOLIKO RIJECI O SVAKOM OD UVIJETA ZA NAMAZ

a) DA BUDE CISTO TIJELO, ODIJELO I MJESTO NA KOME CE SE KLANJATI

Cistoca tijela se postize na slijedece nacine:
– kupanjem
– pranjem poslije velike i male nuzde
– cuvanjem tijela i odijela od mokrace i druge necistoce
– odstranjivanjem dlaka ispod pazuha i drugih sklonjenih mjesta
– razanjem nokata, pranjem zuba i ruku prije i poslije jela

b) ABDEST UZETI I PO POTREBI SE OKUPATI ILI U NUZDI TEJEMUM UZETI

Sta je ABDEST?

ABDEST je vjersko pranje koje se uzima radi klanjanja namaza i ucenja Kur’ana. ABDEST se uzima cistom vodom, s Bismillom i nijjetom koji glasi:
NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDZLI SSALATI VE LI REFIL HADESI TEKARRUBEN ILALLAHI TEALA.
Nijjet je lijepo znati ali nije i obavezno.
Zatim pristupamo uzimanju ABDESTA na slijedeci nacin:
(u zagradi FARZ=moramo;SUNNET=lijepo je, ali nije obavezno)
– operemo ruke do iza saka 3X (SUNNET)
– isperemo usta i nos 3X (SUNNET)
– operemo lice 3X (FARZ)
– operemo desnu pa lijevu ruku do iza lakata 3X (FARZ)
– potaremo mokrom rukom najmanje cetvrtinu glave-mesh 1X (FARZ)
– potaremo mokrim rukama usi pa vrat 1X (SUNNET)
– operemo desnu pa lijevu nogu do iza clanaka 3X (FARZ)

Sa jednim abdestom mozemo klanjati vise namaza ukoliko se ne desi nesto sto kvari abdest pr.
– ako se obavi koja prirodna nuzda
– ako potece krv ili gnoj iz tijela
– ako se povrati punim ustima
– ako se zaspi ili onesvjesti
MESH PO ZAVOJU

Sta je MESH?

Mesh je potiranje mokrom rukom po zavoju kada neki dio tijela zbog bolesti ili povrede ne mozemo oprati.

GUSUL

U nekim slucajevima nije dovoljno uzet abdest da bi se klanjalo nego se mora uzeti GUSUL.

Sta je GUSUL?

GUSUL je obavezno vjersko kupanje koje je propisano kada smo necisti a preporucuje se Sunnetom najmanje jednom sedmicno. Gusul se mora uzeti poslije spolonog opcenja i zene moraju gusul uzeti poslije prestanka mjesecnog pranja.
GUSUL se uzima cistom vodom s Bismillom i nijjetom koji na bosanskom glasi:
ODLUCIH U IME ALLAHA DZELLESHANUHU UZETI GUSUL a zatim:
– isprati usta i grlo 3X (FARZ)
– isprati nos 3X (FARZ)
– cijelo tijelo dobro oprati ( da nigdje suho ne ostane ) (FARZ)

TEJEMUM

Sta je TEJEMUM?
TEJEMUM je simbolicno ciscenje zemljom ili zemljanim predmetom koje se vrsi u slucaju:
– kad je u namaskom vremenu nemoguce doci do vode
– kad je mala kolicina vode potrebnija za pice
– kad se u slucaju potrebe nije moguce okupati
TEJEMUM se uzima sljedeci nacin:
– proucimo BISMILLU i zanijetimo
ODLUCIH U IME ALLAHA DZELLESHANUHU UZETI TEJEMUM RADI KLANJANJA NAMAZA I UCENJA KUR’ANA.
– zatim dlanovima dotaknemo “cistu, suhu” zemlju i potaremo se po licu
– ponovo dlanovima dotaknemo zemlju i lijevom potaremo desnu a desnom lijevu ruku do iza lakata

c) BITI PROPISNO OBUCEN

To znaci da zensko mora da pokrije cijelo tijelo i kosu, osim lica, saka i nogu do clanaka a musko mora da bude pristojno obuceno.

d) KLANJATI U ODREDJENOM NAMASKOM VREMENU

Namaz klanjati u njegovom odredjenom vremenu pr. sabah prije izlaska sunca itd
Mekruh (pokudjeno) je klanjati u momentu izlaska i zalaska sunca i kada je sunce na polovini neba.

e) OKRENUTI SE PREMA KIBLI

Sta je KIBLA?
Kibla je mubarek KABA u Mekki. Njoj se u namazu obavezno okrecu svi muslimani svijeta. Ako se Musliman nadje u situaciji da je vrijeme namaza a ne moze da odredi gdje se nalazi KIBLA onda treba odrediti po svom misljenju i nahodjenju a i ako ne bude okrenut u tacnom pravcu namaz ce mu biti primljen jer je Allah dz.sh svuda oko nas.

f) NIJJET UCINITI

Sta je NIJJET?
NIJJET znaci srcem odluciti a jezikom izgovoriti da cemo klanjati odredjeni namaz. Svaki namaz ima svoj poseban nijjet.

Ovo su bili sharti-uvjeti za namaz a sada ce mo obraditi SASTAVNE DIJELOVE NAMAZA ILI
NAMASKI RUKNOVI-FARZOVI
Namaz ima 6 dijelova ili ruknova a to su:
– IFTITAHI TEKBIR pocetni tekbir ALLAHU EKBER
– KIJAM stajanje pred Allahom dz.sh
– KIRAET ucenje Kur’ana pred Allahom dz.sh
– RUKU pregibanje pred Allahom dz.sh
– SEDZDE spustanje lica, ruku i koljena na tle pred Allahom dz.s
– KADE-i-EHIRE posljednje sjedenje u namazu pred Allahom dz.s

3.POSTITI MJESEC RAMAZAN

RAMAZAN je mjesec u kojem je pocela objava Kur’ana. U tom mjesecu Allah dz.sh nam je naredio da postimo, odnosno da se od zore pa do zalaska sunca ustegnemo od jela, pica, pusenja i sexualnih uzivanja. POST je kao i namaz nacin izrazavanja zahvalnosti i pokornosti Allahu dz.sh. Postiti je “DUZAN” svaki zdrav i punoljetan Musliman i Muslimanka.
Postiti zapocinjemo sa nijjetom koji na arapskom glasi:
NEVEJTU EN ESUME LILLAHI TEALA GADEN MIN SHEHRI RAMADANE.
sto u prevodu na bosanski znaci:
ODLUCIH, U IME ALLAHA, DA SUTRA POSTIM RAMAZANSKI POST.
Zanijetiti mozemo i na arapskom i na bosanskom jeziku.
Osim sto je mjesec posta, ramazan je i mjesec ibadeta i dobrocinstva. Uz ramazan se treba sto vise uciti i prevoditi Kur’an, slusati vazove a u vrijeme ramazana se daje i sadekatul-fitr. U vrijeme ramazana u dzamijama se klanja teravih-namaz u dzemaatu. Musliman treba uvijek da se cuva ruznih dijela, rijeci i misli a posebno uz ramazan jer je ramazan mjesec Allahove milosti i oprosta.

Ko nije obavezan postiti???

Nije obavezan postiti bolestan, zena u vrijeme mjesecnog pranja ali su svi duzni napostiti propustene dane posta.
Ako se kojim slucajem u toku posta omrsimo (pojedemo ili popijemo nesto) a to ucimo nenamjerno, nesvjesno tj. nehatom, post nam nece biti pokvaren i samo trebamo nastaviti sa postom. Ukoliko namjerno prekinemo post na neki nacin onda smo duzni da za jedan dan namjerno prekinutog posta napostimo 30 dana ili nahranimo 30 siromaha.
Pored ibadeta i zahvale Allahu dz.sh post ima i svoju zdravstvenu stranu. U hadisu stoji:
“Postite bit’ ce te zdravi”
Ramazan i ramazanski post se zavrsavaju Bajramom, velikim muslimanskim praznikom.

4.ZEKAT DAVATI

Sta je “ZEKAT”?
ZEKAT je obavezni godisnji doprinos koj daju imucni Muslimani siromasnim Muslimanima ili Islamskim obrazovnim ustanovama-medresama, fakultetima i sl.
ZEKAT iznosi 2,5 % od imovine koja je podlozna zekatu.
5.HADZ OBAVITI

Sta je “HADZ”?
HADZ je posjeta Kabi u Mekki.
HADZ su duzni jednom u zivotu obaviti svaki zdrav i pametan Musliman i Muslimanka ukoliko im se za to ukaze prilika i ukoliko budu imali finansijskih mogucnosti.
HADZ ima 3 farza i to:
– Ihrame obuci i nijjet uciniti
– Boraviti na Arefatu uoci Kurban-Bajrama
– Tavvaf oko Kabe uciniti (obici Kabu 7 puta) – (Allah zna u kakvoj situaciji zivimo pa bi bilo pozeljno makar jednom za zivota obici Kabu)

Islamski Forum
Back to top button