Fetve & Propisi

Kako se klanja dženaza namaz

Dženaza je vjerski obred u kojem se vrši sahrana jedne ili više osoba

Pitanje: Kako se klanja dženaza namaz ili kako obaviti taj namaz?
Odgovor na Pitanje:
Dženaza se klanja na sljedeći način: Treba donijeti početni tekbir, nakon kojeg odmah treba učiti euzubilu, i ne treba se učiti početna dova.
Potom će se proučiti bismilla i Fatiha, a nakon toga će se donijeti tekbir. Poslije tekbira se uče salavati na Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme,
a to su oni salavati koji se uče u namazu na sjedenju.
Zatim će se ponovo donijeti tekbir, te nakon njega učiti dove koje su predajama prenesene, kao što je: Allāhumma-gfir lehū ve-rhamhu ve ‘āfihi va’fu ‘anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi‘ mudhalehu vagsilhu bil-mā’i ves-seldži vel-bered ve neqqihi minel-hatājā kemā neqqajtes-sevbel-ebjeda mined-denes ve ebdilhu dāren hajren min dārihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevdžen hajren min zevdžihi ve edhilhul-Džennete ve e’izhu min ‘azābil-kabri ve min azābin-nāri, vefsah lehu fī kabrih, ve nevvir lehū fīhi.
Ukoliko umrla osoba bude žensko neće se učiti Allahumma-gfir lehu, nego: Allahumma-gfir leha.
Ukoliko umrla osoba bude dijete učiće se: Allāhummedž’alhu li vālidejhi feretan ve edžren ve šefī’an mudžaben. Allāhumme seqqil bihi mevāzīnehumā, ve e’azim bihī udžūrehumā, ve elhiqhu bi sālihi selefil-mu’minīn, vedž’alhu fi kefāleti Ibrāhīm, ve qihī bi rahmetike ‘azābel-džehīm.
Potom će se donijeti još jedan tekbir, nakon kojeg se ništa ne uči, nego se malo sačeka, a onda preda selam samo na desnu stranu.
Dzenaze-namaz je poseban namaz koji se klanja umrlim muslimanima i muslimankama kao i njihovoj djeci. Dzenaze-namaz je farz-kifaje to jest zajednicka duznost svih muslimana koji zive u mjestu gdje se zadesio smrtni slucaj i gdje ce se klanjati dzenaze-namaz. Ako ovaj namaz klanja nekoliko ljudi sa ostalih ljudi tog mjesta spada duznost i odgovornost za taj namaz. Medjutim ako niko nebi klanjao dzenaze-namaz onda ce svi muslimani tog mjesta biti grjesni za propust tog farza.
Dzenaze-namaz se klanja stojeci, znaci nema ruku i sedzde. Kada dodjemo na mjesto gdje ce se klanjati dzenaze-namaz poredamo se u safove iza imama s tim da uvijek mora biti neparan broj safova. Kada smo se poredali u safove zanijetimo dzenaze-namaz ovim rijecima:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL DZENAZETI SENAEN LILLAHI TEALA VE SALATEN ALEN-NEBIJJI VE DUAEN LI HAZEL MEJJITI IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI.
Ako neznamo ovaj nijjet dovoljno je da odlucimo u ime Allaha da ce mo klanjati dzenaze-namaz umrloj osobi koju ne moramo licno poznavati a mozemo jednostavno i svojim rijecima zanijetiti:
JA ODLUCIH U IME ALLAHA DA KLANJAM DZENAZU NAMAZ OVOJ UMRLOJ OSOBI I PRISTADOH ZA OVIM IMAMOM ALLAHU EKBER.
Posto smo zanijetili i izgovorili pocetni tekbir, Allahu ekber, stavimo ruke na pojas, desnu preko lijeve, i ucimo SUBHANEKE s tim da iza rijeci “ve teala dzedduke” dodamo jos “ve dzelle senauke”. Kada smo proucili SUBHANEKE izgovaramo drugi tekbir, imam prvo a mi iza njega, i onda ucimo SALAVATE. Poslije proucenih SALAVATA izgovaramo treci tekbir a iza njega ucimo dovu ALLAHUME RABBENA ATINA FIDDUNJA… Iza ove dove izgovoricemo i cetvrti tekbir a potom predajemo selam na desnu stranu, spustajuci desnu ruku a zatim na lijevu stranu spustajucu lijevu ruku i na kraju proucimo FATIHU.
Time smo klanjali dzenaze-namaz.
Islamski Forum
Back to top button