Fetve & Propisi

Koje je meso halal

Što je halal, a što je košer hrana?

Pitanje: Esselamu alejkum,
Zbunio me Vaš odgovor na pitanje da li je dozvoljeno jesti meso životinje koja nije zaklana ni u čije ime. Navodim ga sa stranice: „Meso životinje koja nije zaklana ni u čije ime može se jesti, a prilikom konzumacije treba proučiti bismilu. Ukoliko je dostupno prvo, ne treba posezati za drugim rješenjem.“ U 121. ajetu sure Stoka stoji: „ Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh.“ Po mome skromnom mišljenju navedeni ajet isključuje svako meso koje nije halal.
Odgovor: Esselamu alejkum!
Tačno je da spomenuti ajet isključuje iz dozvole svako meso koje nije halal. Međutim, ono što smo spomenuli u našem odgovoru spada u halal meso. Na to ukazuje jedan hadis u kojem se navodi da je supruga Vjerovjesnika a.s. upitala o mesu koje im se šalje kao poklon iz krajeva u kojem su ljudi tek bili primili islam pa im nije poznato da li su prilikom klanja spomenuli Allahovo ime ili ne, na šta je on odgovorio: “Proučite Bismillu prije jela i jedite ge”.
Iako je velika vjerovatnoća da ljudi koji su tek primili islam ne poznaju sve detaljne propise, u šta spada i propis o klanju, pa se ne može očekivati ni da ih praktikuju, Vjerovjesnik a.s. je ukazao na izlaz u toj situaciji, a to je da se prouči Bismilla prije jela. Naravno, ovo se odnosi uglavnom na slučaj zaborava ili nepoznavanja pravog stanja stvari u vezi sa klanjem životinja. Svi ostali slučajevi ostaju u okviru zabrane.

Što je halal, a što je košer hrana?
U industrijski razvijenim zemljama ljudi raspolažu s većim prihodima, ali imaju manje vremena za trošenje. Restorani u tim zemljama očekuju goste iz redova tzv. srednjeg sloja. Tamo gdje broj pripadnika tog sloja raste, restorani imaju mogućnost za za bolje poslovanje. Tu mogućnost moraju što bolje iskoristiti, no ne smiju zaboraviti da srednji sloj čine ljudi koji su dovoljno imućni i obrazovani da o svojoj prehrani mogu i žele voditi posebnu brigu. Oni će, dakle, tražiti kvalitetnu hranu, razne dijetne obroke itd. Među njima svakog dana ima sve više vegetarijanaca.
Tu treba posebno istaći ljude starije dobi koji, kad je o razvijenom dijelu svijeta riječ, imaju novaca i vremena za trošenje, ali zbog svoje dobi moraju paziti da ne pogoršaju svoje zdravlje. Mnogi od njih se već bore s visokim šećerom, krvnim pritiskom, bolestima srca i krvnih žila i sličnim tegobama, te moraju voditi računa o raznim ograničenjima u prehrani.
Kad je o prehrani riječ tu su i razna vjerska ograničenja, a kao najvažnija treba spomenuti halal i kosher.
Halal u prijevodu znači “ono što (muslimanima) dozvoljavaju vjerski zakoni”. Kad se radi o prehrani, osnovno je da se svinjetina ne smije jesti, a životinje čije se meso jede, moraju biti klane na način da što manje pate. Sva krv mora biti potpuno iscijeđena. Tamo gdje se ne može naći dobavljač koji isporučuje halal meso dovoljno je znati da će se mnogi pripadnici muslimanske vjere zadovoljiti mesom (osim svinjetine) koje jedu i katolici.
Kosher pravila poštuju Židovi i ona su malo kompleksnija: životinje se također moraju klati na najbezbolniji način, no smije se jesti samo meso preživača (znači goveda i ovce), zatim perad i ribe (tj. ono što ima ljuske i škrge). Školjke i rakove se ne jede. Mliječni proizvodi se ne smiju jesti zajedno s mesom već tek četiri sata poslije. Kosher također znači i da se posuđe i pribor za meso moraju držati i koristiti odvojeno od onog koje se upotrebljava za pripremu obroka od mlijeka.
Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali – i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strjelicama. To je porok! – Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih – već se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primoran – kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. 6. Al-An’am – Stoka (Mekka – 165 ajeta)
Islamski Forum
Back to top button