Fetve & Propisi

Obavljanje hadža za osobu koja je pocinila samoubistvo

Esselamualejkum draga braćo, da li je dozvoljeno obaviti hadž za osobu koja je pocinila samoubistvo i dali se za tu osobu mogu raditi hajrati na dunjaluku, kao za osobu koja je preselila normalno. BarakAllahu fikum!

ODGOVOR:

Alejkumusselam!

Osoba koja počini samoubistvo je veliki griješnik po idžmau učenjaka i biće kažnjena u Džehenemu ako joj Allah, dželle še’nuhu, ne oprosti tako što će se neprestano ubijati na isti način kao što se ubila na Dunjaluku. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se baci sa brda pa ubije samog sebe on će se u Džehenemu bacati vječno i neprestano. A onaj ko popije otrov pa se ubije, otrov će biti u njegovoj ruci piće ga u džehenemskoj vatri vječno i neprestano. Ko ubije samog sebe željeznom šipkom željezna šipka će biti u njegovoj ruci, probadaće se njome u džehenemskoj vatri vječno i neprestano”.

Ovaj hadis govori o veličini grijeha samoubitva i težini njegove zabrane. A ovo ne znači da musliman koji samog sebe ubije ali je umro na tevhidu da će vječno biti u Džehenemu i da nikad neće izaći iz njega, nego po akidi Ehli sunneta vel džemata svi veliki griješnici kojima Allah ne oprosti biće kažnjavani u Džehenemu kolika je težina njihovog grijeha a zatim će kad tada biti vraćeni u Džennet jer su umrli na tevhidu.

Prema tome, samoubica sa svojim djelom samoubistva nije izašao iz islama, njemu se klanja dženaza i dozvoljeno je za njega obavljati sve vrste ibadeta kao i za druge muslimane velike griješnike. Zato nema smetnje da se za njega obavi hadž, udijeli sadaka, da se za njega dovi i tako dalje. Ve billahi tevfik.

Na pitanja odgovorio mr. Zijad Ljakic!

Islamski Forum
Back to top button