Sira

 • Srednji put je pravi put

  Kaže Allah, azze ve dželle, u 133. ajetu Sure Es-Saffat: I Lut je uistinu bio poslanik. Lut, alejhis-selam, je sin Harana, a Haran je umro dok je Lut bio još dječak. Odrastao je u kući svoga djeda Azera i amidže Ibrahima, alejhis-selam.…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Kada je Uzviseni Allah odlucio da stvori Adema a.s. poslao je meleka Dzibrila a.s. na Zemlju, da Mu donese sa nje ilovace, pa je Zemlja rekla: “Utjecem se Allahu od tebe i toga da me okrnjis i unakazis.” Dzibril a.s se tada…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Dženaza Davuda, alejhisselama. Davudu, alejhisselam, bilo je suđeno da na dunjaluku živi stotinu godina. U vezi sa dužinom njegovog ovosvjetskog života Ibn Kesir u ”Kazivanjima o vjerovjesnicima” bilježi veoma interesantno predanje, zasnovano na hadisima, po kojemu je Adem, alejhisselam, poklonio Davudu, alejhisselam,…

 • Battle of Badr, (624 ce), in Islamic history

  Bet-Šeba, majka Sulejmana, alejhisselam Poznato je da dragi Allah onoga koga posebno voli stavlja na određene kušnje i da su od ljudi najviše bili iskušavani Allahovi vjerovjesnici i poslanici. Naravno, ova Allahova mudrost nije izbjegla ni Njegova miljenika Davuda, alejhisselam. A da…

 • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

  Davud, alejhisselam, Allahov poslanik i kralj Israila Tako je Davud, alejhisselam, postao kralj Israila. Prema judeo-kršćanskim izvorima on je tada imao 37 godina.[15] Ako je tako, to bi onda značilo da je proteklo nekih dvadeset godina od Davudove, alejhisselam, pobjede u megdanu…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Davud, alejhisselam, i Džalut (Golijat) Talut je vojsku poveo kroz bezvodni kraj, pa su trpeći žeđ putovali neko vrijeme. On je bio upoznat da je u pitanju kušnja od dragoga Allaha, pa je na vrijeme upozorio svoje vojnike da, kada stignu do…

 • Davud i Sulejman, a.s. (7. dio)

  Samuel, alejhisselam: Još od onih davnih vremena kada su se, nakon izlaska iz Egipta i lutanja pustinjom u trajanju od četrdeset godina, pod vodstvom Jošue ibn Nuna, nasljednika Mūsāa i Haruna, alejhimesselam, naselili u Ken’anu, Svetoj zemlji koju je dragi Bog, Allah…

 • History, and Comparative Literature

  U konačnici vidimo da su shvatanja i tumačenja ovoga iskušenja kojim je dragi Allah iskušao Svoga roba Sulejmana, alejhisselam, raznolika. Izgleda da su, barem kako mi to shvatamo, savremeni tefsiri skloniji tumačenju da je Sulejman, alejhisselam, bio iskušan bolešću pri čemu se…

 • The Lost Day of History

  Iskušenje: Iako Sulejman, alejhisselam, baštini izuzetno veliku snagu, i duhovnu i materijalnu, kao i veliku deredžu (stepen) kod Gospodara svih svjetova, on nije bio pošteđen ljudskih uobičajenih slabosti i iskušenja. Samo je dragi Allah svemoguć i samo je On, hvaljen neka je,…

 • Ismijavao se sa ezanom, pa primio islam i postao Poslanikov, a.s., muezin u Mekki

  Belkisa, kraljica od Sabe Jedan od najinteresantnijih događaja iz života Sulejmana, alejhisselam, svakako je njegov susret sa Belkisom, kraljicom od Sabe. Saba je u ta vremena bila veoma moćno i razvijeno kraljevstvo na jugu Arabijskoga poluostrva, u području Jemena. Iako su uživali…

Back to top button