Sira

 • Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 03.…

 • Srednji put je pravi put

  Kaže Allah, azze ve dželle, u 133. ajetu Sure Es-Saffat: I Lut je uistinu bio poslanik. Lut, alejhis-selam, je sin Harana, a Haran je umro dok je Lut bio još dječak. Odrastao je u kući svoga djeda Azera i amidže Ibrahima, alejhis-selam. Nakon gladi koja je u to doba zavladala širim prostorom Šama, odlaze u Egipat,…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Kada je Uzviseni Allah odlucio da stvori Adema a.s. poslao je meleka Dzibrila a.s. na Zemlju, da Mu donese sa nje ilovace, pa je Zemlja rekla: “Utjecem se Allahu od tebe i toga da me okrnjis i unakazis.” Dzibril a.s se tada vratio neobavljenog posla i rekao: ” Gospodaru moj, Zemlja je zatrazila kod Tebe utociste,…

 • Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

  Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, dž.š.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen neka je Allah! Kako je samo čudno to što su se mnoga ljudska srca okrenula od Allaha, dž.š.? Uzvišeni je rekao: “Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o…

 • Upoznajmo našeg poslanika

  Upoznajmo vjerovjesnika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao. Rođenje Vjerovjesnika Nema vjerodostojnih podataka o tačnom datumu rođenja Allahovog Poslanika a.s., ali se mnogi učenjaci sire slažu da je on rođen je u Mekki 570. godine gregorijanske, kao jetim, bez oca, a majku je izgubio u ranom djetinstvu. Potom ga je odgajao djed Abdul-Muttalib, a zatim…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Dženaza Davuda, alejhisselama. Davudu, alejhisselam, bilo je suđeno da na dunjaluku živi stotinu godina. U vezi sa dužinom njegovog ovosvjetskog života Ibn Kesir u ”Kazivanjima o vjerovjesnicima” bilježi veoma interesantno predanje, zasnovano na hadisima, po kojemu je Adem, alejhisselam, poklonio Davudu, alejhisselam, četrdeset godina od svoga zemaljskoga života. Dragi je Allah iz Ademove, alejhisselam, kičme izveo…

 • Battle of Badr, (624 ce), in Islamic history

  Bet-Šeba, majka Sulejmana, alejhisselam Poznato je da dragi Allah onoga koga posebno voli stavlja na određene kušnje i da su od ljudi najviše bili iskušavani Allahovi vjerovjesnici i poslanici. Naravno, ova Allahova mudrost nije izbjegla ni Njegova miljenika Davuda, alejhisselam. A da li do tebe dođe vijest o parničarima kad preko zida hrama (Davudova, alejhisselam, mihraba)…

 • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

  Davud, alejhisselam, Allahov poslanik i kralj Israila Tako je Davud, alejhisselam, postao kralj Israila. Prema judeo-kršćanskim izvorima on je tada imao 37 godina.[15] Ako je tako, to bi onda značilo da je proteklo nekih dvadeset godina od Davudove, alejhisselam, pobjede u megdanu protiv Džaluta do vremena kad je preuzeo emanet vlasti nad Allahovim odabranim narodom, dvadesetak…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Davud, alejhisselam, i Džalut (Golijat) Talut je vojsku poveo kroz bezvodni kraj, pa su trpeći žeđ putovali neko vrijeme. On je bio upoznat da je u pitanju kušnja od dragoga Allaha, pa je na vrijeme upozorio svoje vojnike da, kada stignu do rijeke (vjerovatno je bila u pitanju rijeka Jordan, a dragi Allah najbolje zna), nipošto…

 • Davud i Sulejman, a.s. (7. dio)

  Samuel, alejhisselam: Još od onih davnih vremena kada su se, nakon izlaska iz Egipta i lutanja pustinjom u trajanju od četrdeset godina, pod vodstvom Jošue ibn Nuna, nasljednika Mūsāa i Haruna, alejhimesselam, naselili u Ken’anu, Svetoj zemlji koju je dragi Bog, Allah darovao Svome prijatelju Ibrahimu, alejhisselam, i svim njegovim valjanim potomcima, Israilćani (Benu Israil) su…

 • History, and Comparative Literature

  U konačnici vidimo da su shvatanja i tumačenja ovoga iskušenja kojim je dragi Allah iskušao Svoga roba Sulejmana, alejhisselam, raznolika. Izgleda da su, barem kako mi to shvatamo, savremeni tefsiri skloniji tumačenju da je Sulejman, alejhisselam, bio iskušan bolešću pri čemu se njegovo bolesno tijelo nalazilo na prijestolju, dok su sa druge strane tradicionalni tefsiri više…

 • The Lost Day of History

  Iskušenje: Iako Sulejman, alejhisselam, baštini izuzetno veliku snagu, i duhovnu i materijalnu, kao i veliku deredžu (stepen) kod Gospodara svih svjetova, on nije bio pošteđen ljudskih uobičajenih slabosti i iskušenja. Samo je dragi Allah svemoguć i samo je On, hvaljen neka je, apsolutno lišen makar i najsitnije slabosti, ograničenosti i istovjetne sličnosti sa bilo čime stvorenim.…

Back to top button