Učimo o Islamu

Kako se Klanja (Teravija)

Teravih namaz se sastoji od dvadeset rekata.

Teravih namaz je sunnet i sastoji se od dvadeset rekata. Na svaka dva rekata može se predarti selam a klanjaju se kao sabahski sunnet. Selam se može predati i na četiri rekata i tada se klanja kao ikindijski ili jacijski sunnet. Nakon svaka četiri rekata lijepo je odmoriti se onoliko vremena koliko bi se mogla klanjati četiri rekata. Zato se ovaj namaz i zove teravih-namaz, što znači namaz sa predasima.

Teravih namaz klanja se samo uz Ramazan i to između posljednjeg jacijskog suneta i vitr-namaza. Zato se vitr-namaz klanja uz Ramazan u džematu. Teravija se može klanjati i samostalno ali je bolje klanjati je u džematu, za imamom.

Kako se klanja (Teravija)
Kako se klanja (Teravija)

Kako se klanja (Teravija)

Kako se klanja (Teravija)
Kako se klanja (Teravija)

Kako se klanja jacija i vitr namaz?

Kako se klanja jacija i vitr namaz?
Kako se klanja jacija i vitr namaz?

U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, Podne, Ikindija, Akšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza.

Iako se Teravih-namaz može klanjati samostalno, bolje i višestruko sevapnije je klanjati ovaj namaz u džematu. Teravija se klanja dva po dva, ili četiri po četiri rekata, gdje se poslije svakog selama pravi pauza na kojoj se uče tekbiri. Na svakom sjedenju se uče i Salavati, a poslije svakog sjedenja na novom rekatu se uči Subhaneke, E’uzubilla, Bismilla, Fatiha i Sura. Odnosno, kada klanjamo za imamom učit ćemo samo Subhaneke i onda slušati imama kako glasno uči Kur’an.

Teravih- namaz se zanijeti ovako: “NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATET-TERAVIHI ISRINE REKATEN, EDAEN MUSTA-KBILEL-KIBLETI (IKTEDEJTU BI HAZEL-IMAMI)–ALLAHU EKBER.
Prijevod: “JA ODLUČIH KLANJATI U IME UZVIŠENOG BOGA–TERAVIH NAMAZ OD 20 REKATA NA VRIJEME OKRENUVŠI SE PREMA KIBLI (A KLANJAJUĆI ZA OVIM IMAMOM) BOG JE IZNAD SVEGA.
Navodimo primjer kako se prva četiri rekata klanjaju i tako će se klanjati cijela teravija.

Prvi rekat učimo: Subhaneke, E’uzubilla, Bismilla, Fatiha, Sura
Drugi rekat: Bismilla, Fatiha, Sura
Prvo sjedenje: Ettehijjatu, Salavati
Treći rekat: Subhaneke, E’uzubilla, Bismilla, Fatiha, Sura
Četvrti rekat: Bismilla, Fatiha, Sura
Zadnje sjedenje: Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam
Pauza na kojoj se uče tekbiri. Nakon što završimo klanjanje teravije onda se klanja vitr namaz.

Islamski Forum
Back to top button