Fetve & Propisi

Šerijatski stav o farbanju kose

Zanima me kakav je stav Šerijata o farbanju ženine kose?

PITANJE:

Zanima me kakav je stav Šerijata o farbanju ženine kose?

ODGOVOR:

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Islamski učenjaci kada govore o farbanju kose za žene, kažu da je u osnovi ženi dozvoljeno da farba kosu. Iz svega spomenutog izuzima se farbanje u crnu boju. Kada je Allahov Poslanik osvojio Mekku, doveden mu je Ebu Bekrov otac Ebu Kuhafe, a njegova brada i kosa bile su bijele, prepune sijedih, pa je kazao Poslanik:

“Promijenite tu bjelinu nečim, samo ne crnom bojom.”(Muslim od Džabira, r.a.) Takoðer na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika: “Pred Sudnji dan će doći narod koji će se farbati u crno, kao što su prsa golubova, i oni neće okusiti miris Dženneta.” (Ebu Davud, od Ibn Abbasa, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Na osnovu ovih hadisa učenjaci su zabranili i ženama da farbaju kosu crnom bojom.
Napomena:

Smatram da je korisno spomenuti da žene ne smiju koristiti farbe koje imaju svojstvo da kada se stave na kosu sprečavaju dolazak vode do kose, što čini neispravnim i nepotpunim ženino kupanje – gusul i njen abdest, a to povlači za sobom neispravnost namaza, što je veoma opasno! Allah najbolje zna!

Islamski Forum
Back to top button