Različite Teme

Opis Hurija u Džennetu!

Sejhul-Islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti.

Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te’ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Opis Hurija u Dzennetu

Sejhul-Islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

Allah Uzvišeni opisao je Džennetske hurije najljepšim osobinama i ukrasio ih najljepšim ukrasima podstičući vjernike da se trude da zasluže tu blagodat. U Buharijevom Sahihu bilježi se hadis od Enesa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jutarnji ili večernji izlazak u borbi na Allahovom putu bolji je od dunjaluka i svega na njemu. Dio Dženneta veličine luka od strijela i bića bolji je od dunjaluka i svega na njemu. Kada bi se Džennetska hurija pojavila na zemlji, ispunila bi je svojim mirisom i sjajem. Njen veo na glavi vredniji je od dunjaluka i svega na njemu.”

Ummu Seleme se jedne prilike obratila Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:
“Allahov Poslaniče, reci mi nešto o Allahovim riječima‚ Hurun ajn’”! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: – znači bijele žene, širokih i okruglih očiju! Hurija je na stepenu sokolova krila!”

Allahov Poslaniče, reći mi šta znače Allahove riječi:
“Ke enne hunne l jakutu wel merdžan”! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Njihova čistoća i sjaj su poput čistog i sjajnog bisera u školjki, koga ne mogu ruke dodirnuti”!

Allahov Poslaniče, reci mi šta znače riječi Allaha:
“Fihinne khajratun hisan”! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “One su lijepog ponašanja i umilnih lica”!

Allahov Poslaniče, a šta znače riječi Allaha: “Ke ennehunne bidun meknun”! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Njihova nježnost je poput nježne kožice unutar jajeta do ljuske.”

Allahov Poslaniče, reci mi šta znače riječi Velikog Allaha: “Uruben etraba”! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “To su žene koje su na dunjaluku umrle stare, iznemogle i izboranih lica. Njih će Allah na Sudnjem danu stvoriti mladim i nevinim, istih godina, privlačnim, umiljatim i ljupkim”!

Allahov Poslaniče, ko je vrijedniji, žene dunjaluka ili hurije”? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Žene dunjaluka su vrijednije od hurija kao što je spoljašnost vrijednija od unutrašnjosti”!

Ummu Seleme upita: “Kako, Allahov Poslaniče?”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Vrijednije su po svom namazu, po postu i po ibadetu Allahu. Njihova lica će Allah obasuti svojim nurom, tijela će im obaviti svilom, biće biserno bijele boje, nosiće zelenu odjeću, žut nakit, kadiće se na biseru, češljati češljima od zlata i govoriće: “Mi smo vječne, nikad umrijeti nećemo, mi smo sretne, nikad tugovati nećemo, mi smo zadovoljne, nikad se nećemo rasrditi, blago onom kome pripadnemo i ko nama pripadne”!
Opis hurija

Poslušajte sada osobine kojima je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao hurije, pa ako ih povrh toga ne poželiš da se oženiš s njima, onda znaj da je tvoj iman slab. Muslim u svome Sahihu bilježi hadis od Ejjuba, koji prenosi da je Muhammed bin Sirin rekao: “Ili se hvališite ili smatrate muškarce boljim od žena, hoće li doista muškarci biti brojniji od žena u Džennetu? ” Ebu Hurejre, radijallahu anhu, reče:

“Zar Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: “Prva skupina vjernika ući će u Džennet sjat će poput punog mjeseca, oni poslije njih svijetlit će poput sjajne zvijezde na nebu. Svaki od njih imat će po dvije hurije čija će se koštana srž vidjeti kroz njihovo meso. U Džennetu niko neće biti neoženjen.

Džennetlije će ući u svoj dvorac kod sedamdeset dvije hurije koje je Allah, subhanehu we te’ala, stvorio u Džennetu i dvije ovodunjalučke žene koje će biti vrednije od džennetskih hurija zbog ibadeta kojeg su činile na ovome svijetu. Ući će kod prve od njih dvije u sobi od rubina u kojoj će biti krevet od zlata ukrašen biserom s posteljinom od svile i kadife. Kada stavi ruku među njene plećke, vidjeće kroz njena prsa, odjeću, kožu i meso kao što neko od vas gleda u rubin.

Njena jetra biće mu poput ogledala. Boravak s njom nikada mu neće dosaditi, niti će njoj sa njim. Kada god bude imao odnos s njom, vidjeće da je ponovo postala djevica. Poslije nekoliko vremena bit će mu rečeno: “Mi znamo da je se nikada nećeš zasititi, niti ćeš ti njoj ikada dosaditi. Međutim ti imaš druge žene mimo nje. On će izići od nje i otići kod sljedeće hurije i tako redom.

Abdullah ibn Muhammed el-Begavi kaže:
“Pripovjedao nam je Ali, on od Zubejra, on od Ebu Ishaka, ovaj od Asima, on od Alije, radijallahu anhu, koji je o tumačenju ajeta: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennetu biti povedeni…” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 73), je rekao:

“Kada džennetlije dođu do jednih od džennetski vrata,
vidjet će drvo ispod čijeg će korjena izvirivati dva tekuća izvora. Kada dođu do jednog od tih izvora, imat će osjećaj kao da im je naređeno da dođu do njega. Kada se napiju njegove vode, Allah, subhanehu we te’ala, odstranit će iz njihovih utroba nečistoću i sve što ih je uznemiravalo i mučilo.

Zatim će otići kod drugog izvora, očistit će se njegovom vodom, pa će se na njihovim licima vidjeti tragovi uživanja i sretnoga života. Taj će ih osjećaj, poslije toga zauvjek pratiti i nikada neće osjediti. Zatim će doći do čuvara Dženneta, pa će im on reći:

“Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu će te vječno boraviti. ” (Prevod značenja, Ez-Zumer,73). Zatim će ih dočekati njihove sluge u Džennetu i usluživat će ih kao što sluga uslužuje svoga gospodara. Tražit će od njih muštuluk za skrivene radosti koje ih čekaju i govorit će im: “Raduj se počastima koje ti je Allah, subhanehu we te’ala, pripremio.”

Zatim će jedan od tih mladića iz posluge požuriti do njegove hurije koja ga čeka pa će joj reći: “Došao je taj i taj” (spomenut će njegovo dunjalučko ime), a ona će ga upitati: “Jesi li ga vidio? ” a sluga će reći: “Da, ja sam ga vidio i on upravo dolazi kod tebe.” Hurija će se tako silno obradovati da će istrčati do vrata. Kada on stigne do svoga dvorca u Džennetu, vidjet će da je njegov temelj od ogromne stijene od bisera. Iznad njega je pločnik zelene, crvene, žute i svih drugih boja. Zatim će pogledati u krov dvorca i vidjet će da je on sjajan poput bljeska munje.

Da mu Allah, subhanehu we te’ala, nije ojačao vid, oslijepio bi od jačine njegove svjetlosti. Kada spusti pogled, vidjet će svoje hurije, pehare postavljene, jastuke poredane, i ćilime prostrte. Zatim će se ugodno smjestiti u svoj divan i reći:
“Hvaljen neka je Allah, Koji nas je na Pravi put uputio, mi ne bismo na Pravom putu bili da nas Allah nije uputio. ” (Prevod značenja, El-E´eaf, 43)

Zatim će glasnik povikati:

“Vječno će te živjeti i nikada nećete umrijeti, stalno će te tu boraviti i nikada nećete odputovati, vječno će te biti zdravi i nećete se razboljeti. ”

Islamski Forum
Back to top button