Другой & темы

Духовная молитва, добровольная молитва

два-Намаз, dobrovoljni Намаз koji se može klanjati petnaeset minuta poslije izlaska sunca pa do deset minuta do nastupanja podne-namaza. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza. Postoji veći broj hadisa koji govore o tome. Вот этот Намаз je odlika iskrenih Allahovih robova. Vjerovjesnik, да благословит его Аллах и приветствует, Он сказал: “два-Намаз redovno obavlja samo onaj ko je Allahu odan; to i jest Намаз Gospodaru odanih robova” (Ибн Huzejma i el-Hakim. Šejh el-Albani je ovaj Хадис uvrstio u prihvatljiva predanja.)

Посланник Аллаха сказал, да благословит его Аллах и приветствует: ”Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA два NAMAZA.” (мусульманин)

Jutarnji (два) Намаз se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata. Nije propisan zikr,Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza. два Намаз se klanja pojedinačno.

Odvojimo vremena prije podne da klanjamo bar dva rekata dobrovoljnog namaza, jer imajmo na umu ove stvari:

Абу Хурайра, р.а., prenosi da je Allahov Poslanik prošao pored kabura koji je bio tek zakopn, pa je kazao: „Dva veoma kratka rekijata, koja vi prezirete i pocijenjujete, kada bi ovaj mogao dodati u svoja djela, njemu bi bilo draže nego ostatak dunjaluka.“ (Ибн Mubarek, u ‘Zuhdu’ 1 / 10 ул. broj: 31; šejh Albani ovaj Хадис je ocijenio vjerodostojnim. смотреть на: Es-Sahiha, 3 / 377, broj hadisa: 1388)

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je RebiaИбн Ka’b zatražio od Poslanika, да благословит его Аллах и приветствует, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, тж. da što više klanja dobrovoljni Намаз. (мусульманин)

Посланник Аллаха, sallallahu ‘alejhi ve selleme, он сказал: “Allah, Дж. С., он говорит: ”…Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama (sunnetima) sve dok ga ne zavolim…”

Jutarnji (два) Намаз je dobrovoljni Намаз koji se može klanjati u periodu nakon što sunce izađe (odskoči, podigne se na horizontu) pa sve do pred podne (oko pola sata).

Bilježi hafiz Ibni Hadžer el-Askelani u svome komentaru na Buharijin Сахих da je imami Hakim sakupio posebno djelo u kojem je sabrao sve hadise koji govore o два namazu. Prenosi ih preko 20 компаньоны.

Ovaj podatak je jasan pokazatelj da je два Намаз bio vid dobrovoljnog ibadeta kojeg su, shodno svojim mogućnostima, prakticirali i ashabi i Allahov Poslanik Мухаммед, с.а.в.с.

Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA два NAMAZA.” (мусульманин)

Navedena hadiska predaja dovoljan nam je podsticaj da ovaj Намаз ponekada i mi klanjamo, kad nam to время i okolnosti dozvole.

Jutarnji (два) Намаз se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata.

Nije propisan zikr, Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza, ali nema smetnje ako bi neko od klanjača ponekada i to prakticirao.

два Намаз se klanja pojedinačno. Može se klanjati i u džamiji, ali i drugdje (u svojoj kući, na njivi …).

Neki učenjaci smatraju da je ovaj Намаз najbolje klanjati u periodu od oko sat do sat i po prije podne namaza, a sve zbog hadiske predaje, koja govori na ovu temu.

Вакантно | СМИ
Кнопка «Вернуться к началу»