Različite Teme

Sura El Bekare (Krava) Video

Sura: El-Bekara Krava

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji čovjeka stvara u najljepšem obliku i uzdiže ga iznad mnogih Svojih stvorenja, dajući mu mnoge blagodati i iskazujući mu velike počasti. Ako čovjek ustraje u pokornosti Allahu, Allah će te Svoje blagodati i počasti još i uvećati u džennetima prepunim naslada i užitaka, ali ako ne ustraje, bit će ponižen i bolnu kaznu će iskusiti.
Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog Jedinog! Samo je On Sveznajući i samo je On Stvoritelj. I svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob i poslanik, jer i Allah je svjedok Svome Poslaniku, s.a.v.s., i kaže:

1. Elif Lam Mim.
2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima o­nima koji se budu Allaha bojali;
3. o­nima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od o­noga što im Mi budemo davali;
4. i o­nima koji budu vjerovali u o­no što se objavljuje tebi i u o­no što je objavljeno prije tebe,
i o­nima koji u o­naj svijet budu čvrsto vjerovali.
5. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i o­ni će o­no što žele ostvariti.

Islamski Forum
Back to top button