Različite Teme

Ohalaljivanje nemoralnih stvari

Predznaci Sudnjeg dana: Ohalaljivanje nemoralnih stvari

U dini-islamu je opće poznato šta su veliki harami, i nijednom muslimanu nije nepoznato da je blud haram, i pijenje alkohola također, i instrumenti za muziku i oblačenje svile od strane muškaraca.

Allahov Poslanik, sallallahu alej hi ve sellem, nas je obavijestio da će pri kraju ovog svijeta biti ljudi iz njegovog ummeta, koji će ove navedene harame ohalaljivati, i te je pojave označio kao predznake Sudnjeg dana.

Značenje riječi “ohalaljivanje” navedenih harama može biti dvojako:

icon arrowPrvo je smatranje navedenih djela da su halal, a ne haram.

icon arrowDrugo značenje je da će se činjenje ovakvih djela toliko rasprostraniti i uobičajiti kod ljudi da više neće biti jezika ili srca koji će to osuđivati, kao da ljudi, čineći navedena djela, uopće neće osjećati da čine haram.

Od Ebu Amira ili Ebi Malika el-Eš’arija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu će biti iz mog ummeta ljudi koji će ohalaljivati blud, i svilu, i vino, i muzičke instrumente. I zaista će biti ljudi koji će obitavati kraj velike planine, njihova stoka će (sama) dolaziti i odlaziti1. I doći će im čovjek radi potrebe (siromah), a oni će mu reći: ‘Idi, pa nam dođi sutra!’ Pa će ih Allah pustiti da zanoće2, i onda će oboriti planinu na njih3, a druge će izobličiti u majmune i svinje sve do Sudnjeg dana.“4

Mnoge muslimanske zemlje su popustile u pogledu bluda i alkohola, do te mjere da su u nekim zemljama blud i javne kuće zaštićeni zakonom, sa posebnim olakšicama i čak osobnim zvaničnim dokumentima koje se izdaju prostitutkama. A trgovina alkoholom je u pojedinim arapskim zemljama postala potpuno javna, bez ograničenja, danju i noću se prodaje po trgovima.

Od Ebu Malika el-Eš’arija se također prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će neki ljudi iz moga ummeta piti vino, nazivajući ga imenima koja nisu prava, a iznad glava im svirka muzičkim instrumentima i pjevačice; Allah će provaliti zemlju pod njima, a neke će učiniti majmunima i svinjama.“5

Danas su nažalost mnogi muslimani iskušani jednom od najopasnijih grešaka, slušanja muzike, a ono je najveći uzrok bolesti srca i odvraćanju od sjećanja na Allaha subhanehu ve te’ala, od namaza, od učenja i slušanja Kur’ana i od koristi koje se ima od toga.

Kaže Uzvišeni Allah: “Ima ljudi koji kupuju ‘lehvel hadis’ (zaludan govor), da bi bez znanja, s Allahova puta odvodili i da bi ga za ismijavanje uzimali. Njima sramna patnja pripada.“6

Učenjaci tumače riječi ‘lehvel hadis’ kazane u ajetu kao pjevanje i sredstva za razbibrigu. A Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio slušanje muzičkih instrumenata sa bludom i pijenjem vina kada je kazao: “Zaista će neki ljudi iz moga ummeta piti vino, nazivaj ući ga imenima koja nisu prava, a iznad glava im svirka muzičkim instrumentima i pjevačice…“

Muzika se danas toliko proširila da nema ograničenja, tu su satelitski kanali i radio aparati koji emitiraju svirku i pjesmu dvadeset i četiri sata na dan, ne prekidajući ni za vijesti a kamoli koji odlomak iz Kur’ana. Ovo što se dešava je očiti dokaz istinitosti govora Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A na čovjeku je da se pripazi.

Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Zaista muzika proizvodi licemjerstvo u srcu, kao što voda oživljava bilje.“

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi

Islamski Forum
Back to top button