Razne Predaje

Kazivanja o Vjerovjesnicima

Kazivanja o Allahovim vjerovjesnicima

Ovaj alem to jeste, sve je bilo nepostojeće. Allahu teala ih je sve iz ničega stvorio. On je htio da ovaj svijet, do njegovog kraja, obogati ljudskim bićima.

Stvarajuci Adema-alejhisselam-od zemlje, On je ovaj svijet okitio njegovom djecom.

Da bi pokazao ljudima stvari koje su im potrebne i na ovom svijetu i na ahiretu, On je počastio izvjesne od njih na taj način što im je dao da budu Pejgamberi-alejhisselam.

On je Pejgamberima dao visoke stepene kako bi se razlikovali od drugih ljudi. On je Pejgamberima objavio Svoja naređenja, preko meleka koji se zove Džebrail (Džibril).

Pejgamberi-alejhimusselam-su ove komande, bez promjene, prenijeli svojim ummetima to jeste, isto onako kako im ih je Džebrail-alejhisselam-donijeo. Prvi Pejgamber je bio Adem-alejhisselam. Zadnji Pejgamber je naš efendija Muhammed Mustafa-alejhissalatu vesselam.
Između njih dvojice je došlo mnogo Pejgambera. Samo Allahu teala zna njihov broj. [Broj

Pejgambera-alejhimusselam-nije poznat. Dobro je poznata činjenica da ih je bilo više od 124.000. Od njih su 313 ili 315 bili Resuli. Uzeto iz knjige Iman i Islam – poglavlje o vjerovanju u Pejgambere.] Ovdje su nabrojani oni čija su nam imena poznata:

Adem, Idris, Šit ili Šist, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma’il, Ishak, Ya’kub, Jusuf, Ejjub, Šu’ajb, Musa, Harun, Hidir, Juša’ bin Nun, Iljas, Eljesa’, Zulkifl, Šem’un, Išmoil, Junus bin Meta, Davud, Sulejman, Lokman, Zekerijja, Jahja, Uzejr, Isa bin Merjem, Zulkarnejn i Muhammed Mustafa-alejhi ve alejhimussalatu vesselam.

Imena Pejgambera Uzejra, Lokmana i Zulkarnejna su takođe spomenuta u Kur’an-i kerimu. Neki alimi Ehli sunneta su rekli da su ova trojica Pejgamberi dok su drugi rekli da su oni evlije. [U Kur’an-i kerimu su napisana imena samo dvadeset osam Pejgambera.

Imena Šit, Hidir, Juša, Šam’un i Išmoil-alejhimussalatu vesselam-nisu napisana u Kur’an-i kerimu. Uzeto iz knjige Iman i Islam – poglavlje o vjerovanju u Pejgambere]

Muhammed-alejhisselam-je Habibullah (Allahov teala miljenik).

Ibrahim-alejhisselam-je Halilullah [onaj u čijem srcu je bila samo ljubav prema Allahu teala (to jeste, on nije volio imovinu i mal)].

Musa-alejhisselam-je Kelimullah (zato što je on govorio sa Allahom teala).

Isa-alejhisselam-je Ruhullah (onaj kojeg je Allahu teala stvorio bez oca).

[Isa-alejhisselam-se zove i Kelimetullah jer je on je stvoren bez oca to jeste, njegova majka, ga je donjela na svijet sa kelime-i ilahijje (Allahovom teala riječi BUDI!).
Isa-alejhisselam-je va’zio (podučavao) Allahove teala riječi pune hikmeta (mudrosti), koje su preko njega doprle do ljudskih ušiju.

Uzeto iz knjige Iman i Islam – poglavlje o vjerovanju u Pejgambere.]

Adem-alejhisselam-je Safijjullah (onaj kojem je Allahu teala oprostio grešku).

Nuh-alejhisselam-je Nedžijullah (onaj kojeg je Allahu teala spasio od opasnosti).

Ovih šest Pejgambera su uzvišeniji od svih ostalih Pejgambera. Oni se zovu Ulul’azm Pejgamberi.

Najuzvišeniji i najodabraniji od njih svih je Muhammed-alejhisselam.

Allahu teala je poslao na zemlju stotinu suhufa (množina od sahifa, knjižica) i četiri knjige. Džebrail-alejhisselam-ih je sve donijeo.

Deset suhufa je poslano Ademu-alejhisselam, pedeset suhufa je poslano Šisu-alejhisselam, trideset suhufa Idrisu-alejhisselam-i deset suhufa Ibrahimu-alejhisselam.

[Sahifa, (u ovom kontekstu) znači mala knjiga, knjižica, risala. Ne znači stranica ili list papira].

Od četiri knjige, Tevrat-i šerif je poslan Musau-alejhisselam, Zebur-i šerif Davudu-alejhisselam, Indžil-i šerif Isau-alejhisselam-i Kur’an-i kerim zadnjem
Pejgamberu Muhammedu-alejhissalatu vesselam.

U vrijeme Nuha-alejhisselam-je bio veliki potop pa je voda bila prekrila cijeli svijet. Sav narod i životinje na zemlji, su bili potopljeni.

Vjernici koji su bili sa njim, na ladži, su bili spašeni. Nuh-alejhisselam-je ladžu natovario parom od svih vrsta životinja, od kojih su postale današnje životinje.

Nuh-alejhisselam-je na ladži imao svoja tri sina: Sam, Yafas i Ham. Svi današnji ljudi, na svijetu, su njihovi potomci. On se iz ovog razloga naziva našim drugim ocem.

Ibrahim-alejhisselam-je bio otac Isma’ila i Is’haka-alejhimesselam. Is’hak-alejhisselam-je bio otac Ja’kuba-alejhisselam. Ja’kub-alejhisselam-je bio otac Jusufa-alejhisselam. Ja’kuba-alejhisselam-su takođe zvali i “Isra’il”. Zato se njegovi sinovi i unuci (potomci) zovu “Beni Isra’il” (Isra’ilova djeca). Beni Isra’il su se povećali po broju i mnogi od njih su postali Pejgamberi.

Na primjer Musa, Harun, Davud, Sulejman i Zekerijja su bili među njima. Jahja i Merjem, majka Isa-alejhisselama, su takođe pripadali Beni Israil.

Sulejman-alejhisselam-je sin Davuda-alejhisselam.

Yahja-alejhisselam-je sin Zekerijja-alejhisselama. Hazret-i Merjem je bila Imranova-alejhisselam-kćerka a Zekerijjaova-alejhisselam-svastika (snaha). Harun-alejhisselam-je bio brat Musa-alejhisselama. Arapi su potomci Isma’ila-alejhisselam. Muhammed-alejhisselam-je bio arap.

Hud-alejhisselam-je bio poslan plemenu Ad. Salih-alejhisselam-je bio poslan plemenu Tamud. Musa-alejhisselam-je bio poslan plemenu Beni Isra’il. Harun, Sulejman, Zekerijja i Jahja-alejhimusselam-su takođe bili poslani plemenu

Beni Isra’il. Međutim, ni jedan od njih nije donijeo novi šeri’at to jeste, oni su pozivali Benu Isra’il Musaovom-alejhisselam-šeri’atu. Zebur je bio poslan Davudu-alejhisselam međutim, on u sebi nije sadržavao šeri’at [to jeste, naredbe (emr), pravila (ahkam), ili ibadet].
On je bio pun va’zova i savjeta (nasihat).

Prema tome, on nije ni ukinuo ni poništio Tevrat nego ga je pojačao. Iz ovog je razloga Musaov-alejhisselam-šeri’at trajao tri puta duže od Isa-alejhisselamovog šeri’ata. Kada je Isa-alejhisselam-došao, njegov šeri’at je poništio Musaov-alejhisselam-šeri’at to jeste, Tevrat više nije važio.

Dakle, više nije bilo dozvoljeno slijediti Musaov-alejhisselam-šeri’at. Od tog momenta je trebalo slijediti Isaov-alejhisselam-šeri’at, do momenta kada je došao Muhammed-alejhisselam. Međutim, većina Beni Isra’il nije vjerovala Isa-alejhisselama-pa su i dalje uporno slijedili Tevrat.

Tako su se Jevreji i Nasara (sljedbenici Isa-alejhisselama) razdvojili. Oni, koji su vjerovali Isa-alejhisselama, su se zvali Nasara. Oni se danas zovu Hrišćani.

Oni, koji nisu vjerovali Isa-alejhisselama su nazvani Jehudije (Jevreji). Jevreji i dan danas tvrde da slijede vjeru Musa-alejhisselama- i čitaju Tevrat i Zebur dok Nasara tvrde da slijede vjeru Isa alejhisselama – i čitaju Indžil. Međutim, naš poslanik, Muhammed-alejhissalatu vesselam, posalnik oba svijeta, svijeta ljudi i svijeta džina, je poslan kao Pejgamber za sve aleme (svijetove).

Njegov din (vjera), šeri’at (Din-i Islam), je derogirao sve prethodne objave. Nakon njega neće doći drugi pejgamber. On je zadnji pejgamber-poslanik. Mi smo, elhamdulillah, u njegovom ummetu. Naša vjera je Islam.

Naš Poslanik, Muhammed-alejhisselam, je rođen u gradu Mekki, u ponedjeljak naveče, dvanaestog Rabiul evvela, što se podudara sa dvadesetim Aprilom 571. godine. On je (632.) u u gradu Medini preselio na ahiret , 11 godina po hidžri. Kada je imao četrdeset godina, melek Džebrail-alejhisselam, mu je otkrio Pejgamberluk. On je 622. godine učinio hidžru (preselio se) iz Mekke u Medinu.

U ponedjeljak, 20. septembra došao je u selo Kuba kod Medine, što označava početak Hidžre Šemsi to jeste, muslimanske kalendarske godine. (Sunčana (Solarna) Perzijska godina počinje šest mjeseci prije to jeste, dvadesetog marta, što je magijski (Nevruz) dan.) Prvi Muharrem iste godine označava početak Kameri (lunarnog, mjesečevog) kalendara.

Mi vjerujemo sve poslanike. Allahu teala ih je sve poslao. Ali, kada je Kur’an-i kerim objavljen, sve druge objave su stavljene van snage, derogirane, te zato nije dozvoljeno slijediti ni jednu drugu objavu osim Kur’ana, odnosno ni jednu drugu vjeru osim Islama.

Islamski Forum
Back to top button