Hadisi Kudsi

Dvadest i peti hadis

Adabi nazivanja selama

VRIJEDNOST NAZIVANJA SELAMA I NJEGOVOG ŠIRENJA

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

Prenosi Abdullah ibn Amr ibn el-‘As, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “Koji islam je najbolji?” Kaže:

“Da hraniš gladne i nazivaš selam onom koga znaš i koga ne znaš.“[1]

Biografija ravije:

Abdullah ibn Amr ibn el-‘As ibn Vail es-Sehmi el-Kureši je plemeniti ashab, jedan od prvih muslimana. K’ab ibn L’uej je pradjed u kojem se sastaje sa Poslanikom, sallahu alejhi ve sellem, u porijeklu. Prenio je mnogo hadisa. Preselio je otprilike 65. god. po Hidžri, radijallahu anhu.

Kratki komentar hadisa:

Selam je jedno od lijepih Allahovih imena. Izraz “esslamu alejkum” znači: vi ste u Allahovoj zaštiti, kao što se kaže: Allah je s tobom i Allah te prati. Neki učenjaci smatraju da selam znači spas ili mir, tj. Allahov spas je stalno uz tebe.

Najkraća forma nazivanja selama je da čovjek kaže: ESSELAMU ALEJKUM. A razlog što je u formi selama oblik množine “alejkum” (što znači: vama), iako se jednoj osobi naziva selam, je to što taj oblik obuhvata tu osobu i meleke koji su sa njim. A potpunija forma nazivanja selama je da doda: VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU (što znači: Allahova milost i bereket). Ako je osoba kojoj se naziva selam sama, vadžib je da odgovori na selam, a ako su oni grupa onda je otpozdraljanje fard kifaje. [2]

Adabi nazivanja selama:

Nazivanje selama je sunnet a otpozdravljanje vadžib.
Dobro jutro i dobro veče nisu islamski pozdravi.
Mustehab je nazivati selam onom koga znaš i koga ne znaš.
Dozvoljeno je nazvati selam išaretom uz izgovor riječima (ovo je u slučaju kada te ne čuje osoba kojoj nazivaš selam).
Razgovaranje telefonom se počinje sa selamom.
Mustehab je nazvati selam kad se napušta društvo.

[1] Buharija (1/13), broj 12, Knjiga o imanu, poglavlje: Hranjenje gladnih je od islama, i Muslim (1/65), broj 39, Knjga o imanu, poglavlje: Dokaz da djela u islamu imaju različite vrijednosti i koja djela u islamu se smatraju najvrednijim.

[2] Fard kifaje je vadžib koji je Uzvišeni Allah naredio da se obavi ne gledajući u osobu koja će ga obaviti, pa ako ga neko obavi spada obaveza sa ostalih, a ako ga niko ne izvrši svi su griješni.

Islamski Forum
Back to top button