Historijske Teme

Pad Bagdada [2. dio]

Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio]

Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio]

Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. Međutim, Uzvišeni Allah je drugačije odredio. Jedini put u historiji čovječanstva se desilo da neki narod osvoji i pokori drugi narod a zatim prihvate njihovu religiju!

Mongoli, takav žestok i okrutan narod koji je sijao teror nad svim tadašnjim narodima i koji je usadio strah u srca svih svojih protivnika, prelazi u islam i postaju jedni od nosilaca islamskog bajraka sljedećih nekoliko stoljeća.

Dr. Ragib Sirdžani navodi da je Berke Kan bio prvi mongolski vladar koji je prihvatio islam i tako formirao prvi islamski kanat unutar Mongolskog carstva. Berke Kan je bio mlađi brat Baku Kana koji je bio osnivač Zlatne Horde, tj. Ulus džudži. Berke Kan je unuk velikog osvajača Džingis Kana, a Zlatna Horda je srednjovjekovna mongolska država čija je oficijalna vjera, nakon dolaska na vlast Berke Kana, bila islam. Kasnije se Berke Kan ujedinio sa Memlucima u Egiptu protiv Ilhanida, tj. jednog drugog mongolskog kanata čija je oficijalna religija bila šiizam, kao i u borbi protiv drugih mongolskih vojski. Tim činom je uspio odbraniti preostali dio muslimanskog svijeta.

Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio]
Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio]

Iako su pokorili islamski svijet njih je islam pokorio! Od četiri velika mongolska kanata, tri su bila gotovo sto-posto muslimanska! Gotovo svi stanovnici tih kanata su postali muslimani.
Čagatai Kanat je obuhvatao prostor Kirgistana, Kine, Uzbekistana, Tadžikistana, Afganistana, Pakistana, Mongolije, Indije, Turkmenistana, Kazahstana i Mongolije.
Zlatna Horda ili Kipčak Kanat je obuhvatao prostor Rusije, Ukraine, Kazahstana, Moldavije, Bjelorusije, Rumunije, Uzbekistana, Turkmenistana, Gruzije, Azerbejdžana, Bugarske, Kine i Poljske.
Ilhanidi ili Il Kanat je obuhvatao Iran, Azerbejdžan, Armeniju, Afganistan, Tursku, Turkmenistan, Pakistan, Irak, Gruziju, Siriju, Tadžikistan i Rusiju.

U posljednjem, četvrtom Kanatu, Juan kanatu su također živjeli muslimani, ali je njihov broj bio neznatan u odnosu na budiste i šamaniste.
Abbasijski hilafet se kasnije uspio oporaviti od ove devastacije premiještajući prijestolnicu svog hilafeta u Kairo. Posljednji halifa Abbasijskog carstva je bio El-Mutevekkil treći kojeg je sa vlasti skinuo osmanski sultan Selim prvi tako okončavajući dugu vladavinu potomaka Ibn Abbasa, radijallahu anhuma.
Autor: Eldar Tutnić, student Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Odsjek za islamsku vjeronauku

Pustošenje Bagdada (1258)
Pustošenje Bagdada (1258)

Napomena: U ovom tekstu je obuhvaćen veliki historijski period, stoga imajte na umu da su mnoge bitne činjenice preskočene pokušavajući izbjeći preopširnost teksta.

Korištena literatura

Zehebi, Š. Sijeru ‘alamin-nubela, Muessessetu-risale, 1985.
Sujuti, A. Tarihul-hulefa, Mektebetu Nezar Mustafa el-Baz, 2004.
Buhari, M. Sahihul-buhari, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, vol. 2, Sarajevo, 2011.
Sallabi, A. El-Megul bejnel-intišar vel-inkisar, El-endelus el-džedide, 2009.
Morgan, D., Reid, A. The eastern Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, vol. 3, Cambridge university press, 2011.
Frazier, Ian. “Invaders: Destroying Baghdad.” New Yorker. 25 2005: br. str. Web. 17 Nov. 2012. .

Ochsenwald, William, and Sydney Fisher. The Middle East: A History. 6th. New York: McGraw-Hill, 2003.

Saunders, JJ. A History of Medieval Islam. London: Routledge, 1965.

Islamski Forum
Back to top button