Fetve & Propisi

Kako uciniti sehvi-sedzdu?

odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

PITANJE:
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Željela bih da mi prvo odgovorite na pitanje šta je sehvi-sedžda i kako se čini? Drugo, kako se klanja nafila i kako se zanijjeti, te šta se uči na nafili? Više puta bih klanjala navečer namaz, ali ne znam kako se zanijjeti, to jest poslije jacije, i koju je dovu najbolje učiti navečer? Da li je isto proučiti Kur’an na bosanskom prijevodu i proučiti na arapskom jeziku, i šta se sve uči poslije proučenog Kur’ana i koja dova? Es-selamu alejkum, i da vas Dragi Allah nagradi!

ODGOVOR:

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Cijenjena sestro, vaše pitanje je naizgled kratko, ali u suštini obuhvata mnogo stvari. Stoga ćemo vam odgovoriti kratko i sažeto.

Što se tiče sehvi-sedžde, tj. šta je i kako se čini: Sehvi-sedžda je sedžda koju klanjač čini prije ili poslije namaza kako bi nadoknadio propust (grešku) koji mu se dogodio u namazu. Ti propusti (greške) dijele se u tri vrste: dodavanje, oduzimanje i sumnja u tačan broj rekata.

Što se tiče načina činjenja, ako se čini prije selama (zato jer je nešto oduzeto u namazu), čovjek učini dvije sedžde donoseći tekbire prilikom odlaska i povratka sa sedžde, a zatim se preda selam. A ako se čini poslije selama (zato što se nešto dodalo), na isti način se učine dvije sedžde, nakon kojih se preda selam po drugi put, bez učenja ”Ettehijjatu”. (Savjet: savjetujem vam da na internetu nađete – to je lahko preko bilo kojeg pretraživača, kao Google, studiju – tekst koju je napisao mr. Semir Imamović o propisima sehvi-sedžde, studiju koja je objavljena na više islamskih web-sajtova, mislim da će vam koristiti.)

Što se tiče nafile, ne postoji nikakav poseban nijjet koji treba da se izgovara riječima kada želite klanjati nafila-namaz, mjesto nijjeta je u srcu i ne izgovara se riječima. Nije preneseno niti od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od bilo koga drugog iz prvih generacija da su izgovarali nijjet za namaz riječima, a njihova uputa je najbolja uputa. Dovoljno je to što je u vašem srcu da želite klanjati nafilu. Samim tim ste zanijjetili. Preporučeno je da se noćna nafila klanja dva po dva rekjata, tj. da se poslije svaka dva rekjata predaje selam. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ”Noćni namaz je dva po dva.” (Buharija i Muslim) Nakon proučene Fatihe nije precizirano šta se uči, bilo šta da proučite od Kur’ana namaz će biti validan, s tim što je preneseno od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je dugo učio na noćnom namazu. A što se tiče dova koje su preporučene, najbolje je da učite dove prenesene od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je njemu data jezgrovitost u govoru, a ako ih ne znate, dozvoljeno vam je da učite dovu na jeziku koji vam je najlakši i da tako tražite od Uzvišenog Allaha ono što vam treba.

Što se tiče učenja Kur’ana: Učenje Kur’ana na arapskom jeziku nosi sa sobom, između ostalih, dvije velike koristi. Prva, za svaki proučeni harf čovjek će imati sevap – dobro djelo, kao što je spomenuto u vjerodostojnom hadisu. Druga, u tome je upoznavanje propisa vjere, što je neophodno svakom čovjeku muslimanu. Tako možemo kazati da čovjek ako čita Kur’an – prijevod značenja kur’anskih ajeta, to sigurno nosi sa sobom ovu drugu korist, upoznavanje propisa vjere. Također, čitajući prijevod značenja čovjek može da razmišlja o Allahovim riječima, što je naređeno vjernicima. Zbog svega spomenutog možemo kazati da je veoma korisno da čovjek čita prijevod značenja kur’anskih ajeta. Ali, teško je kazati da je ista nagrada za čitanje prijevoda kao i za učenje Kur’ana na arapskom jeziku. Što se tiče dova koje se uče nakon kur’anske hatme, ne postoji nikakva posebna dova koja se uči nakon hatme Kur’ana.

Pezić Elvedin, prof.

Islamski Forum
Back to top button