Fetve & Propisi

Prespavao sabah namaz

Šejh Muhamed Salih Al-Munajjid

Jedan brat mi se požalio: Većinom prespavam fedžr, obično se ne budim dok sunce ne odskoči, ili u najboljem slučaju se probudim kad je džemat već završio klanjanje. Pokušavao sam da se probudim u pravo vrijeme, ali bez uspjeha. Šta je rješenje moga problema?

Neka je hvala Allahu. Rješenje ovog problema, kao i svakog, ima dva aspekta: teoretski i praktični.

1) Musliman mora da je svjestan koliki značaj ima salat fedžr (sabah) kod Allaha, subhanehu we te ala. Kaže Resul, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko god klanja sabah u džematu, ima ngradu kao da je klanjao cjelu noć.” (Muslim, Tirmizi)

Isto tako kaže Resul, sallallahu alejhi ve sellem: “Najteži namazi za munafika su sabah i jacija, a kad bi oni samo snali šta ovi namazi sadrže, došli bi pa makar pužući.” (Ahmed)

“Onaj ko klanja sabah je pod Allahovom zaštitom. Ne stavljajte se u situaciju u kojoj će vas Allah pozivati za obračun zbog vaše neposlušnosti.” (Taberani)

“Meleci vam dolaze u smjeni dana i noći. Sreću se na fedžru i asru (sabahu i ikindiji), pa oni meleci koji su bili sa vama u toku noći, bivaju pitani od Onog koji zna bolje od njih: Kako ste zatekli Moje robove? Oni odgovaraju: Ostavili smo ih u namazu, a našli smo ih u namazu.” (Buhari)

“Najbolji namaz kod Allaha je fedžr na dan džume, u džematu.” (Silsilah sahiha)

“Ko god klanja al Bardayn, uće u džennet.” (Buhari, Al Bardayn su Sabah i ikindija).

2) Musliman mora da je svjestan ozbiljnosti gubljenja fedžra (sabaha). Ovo je objašnjeno u hadisu: “Najteži namazi munaficima su fedžr i išaa…”

U jednom od Sahiha, se prenosi od ibn Omera ra da je rekao: Ako nismo vidjeli nekoga od nas na fedžru ili jaciji, mislili bi nešto ružno o njima. (Taberani). Oni bi pomislili nešto loše o ovakvoj osobi, koja je odsutna sa ova dva namaza, jer redovno izvršavanje ovih namaza, upućuje na iman i iskrenost dotične osobe. Drugi namazi su, možemo reći, lakši jer su podesniji stvarima koje ljudi rade u toku dana, spavanju itd, ali samo oni koji su odlučni i iskreni, su u mogučnosti da klanjaju ova dva namaza u džematu.

Drugi hadis koji upozorava na gubljenje fedžra je: “Ko god klanja fedžr (Sabah) je pod Allahovom zaštitom. Ne dovodite se u situaciju, da vas Allah poziva na polaganje računa zbog vaše neposlušnosti, jer ko god se nađe u ovakvoj situaciji, biće izdvojen i bačen u džehenemsku vatru.” (Muslim).

Ova dva hadisa su dovoljan dokaz da srce muslimana gori od brige da ne izgubi fedžr iz dva razloga. Prvi je da ga motiviše da radi za nagradu koju dobija kad klanja ovaj namaz, a drugi je je upozorenje koje ga odvraća od neposlušnosti.

Praktični vid rješavanja ovog problema, uključuje niz koraka, koje musliman mora da uradi, da bi se navikao da klanja fedžr i jaciju u džematu. To su sljedeći koraci:

– Rano leći spavati

Iz sahih hadisa vidimo da Resul savs nije volio spavanje prije jacije i razgovor poslije nje. Musliman ne treba da spava prije jacije, jer većina onih koji to čine, obično provede ostatak noći, osjećajući se toliko umornim, da misli da je bolestan. Niti musliman treba da priča nakon jacije, a ulema je to objasnila time što ljudi ostaju sjediti podugo pa ne klanjaju noćni namaz ili još gore, promaše pravo vrijeme fedžra.

Razgovor nakon jacije, a koji je nepoželjan, je kao što ulema kaže, onaj u kojem nema neke jasne koristi, ali ukoliko se nalazi neka korist, kao što je učenje i traženje znanja, čitanje o pravovjernim, razgovor sa gostom, vrijeme sa ženom i porodicom, razgovor sa putnicima i briga o njima i njihovim stvarima, ili neki drugi opravdani razlog, onda nema ništa loše u ovome. Ali kao što smo već rekli, ovo nema ništa sa onima koji bez razloga provode noći u činjenju stvari koje su haram i u kojima nema nikakve koristi.

Znači, musliman treba da spava rano, da bi se probudio na sabah svjež, a izbjegava sjedenja do kasno u noč, koje mu otežava namaz u džematu. Ako čovjek zna da, na primjer, ako legne nakon 11 sati naveče, da će imati problema da ustane na fedžr, onda , sa šerijatske tačke gledišta, ne bi trebao da to čini.

– Treba da je čist i da uči zikr prije nego zaspi. Ovo pomaže čovjeku da ustane na sabah.

– Imati iskren nijet i biti odlučan, kad pođe na spavanje, da će ići na fedžr. Osoba koja ide spavati, nadajući se da sat neće zazvoniti, ili da niko neće doći da ga probudi, sa ovakvim pokvarenim nijetom, neće biti u stanju da klanja sabah.

– Spominjanje Allaha čim se probudi

Ima ljudi koji se probude, ali odmah zaspu. A da spomenu Allaha čim otvore oči, ovo bi razvezlo jedan od šejtanovih čvorova, i motivisalo ga da ustane. Pa kad uzme abdest, njegova odlučnost ojača, a šejtan bježi, pa kad klanja, njegov šejtan je poražen, mizan sa njegovim dobrim djelima postaje teži, a on se osjeća radostan i snažan.

–Traženje pomoći od svoje familije i prijatelja, i međusobno pomaganje u čuvanju namaza. Ovo je, bez sumnje uključeno u Allahove riječi: Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti..(Maida,2) kao i u suri Asr: Tako Mi vremena! Zaista su ljudi na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i čine dobra djela, i koji jedni drugima preporučuju istinu i preporučuju strpljenje.

Musliman treba da pomaže svojoj ženi, na primjer, budeći je da klanja, a ona da pomaže njemu. Otac treba da budi djecu, ne da misli : možda su umorni, imaju sutra školu, jadna djeca i sl. Greška je vjerovati da se ovim čini usluga i da ovo znači biti brižan roditelj. Brižan roditelj je onaj ko svoju djecu budi da čine ibadet Allahu. Naredi čeljadi svojoj da obavljaju molitvu i istraj u tome!(TaHa,132).

Baš kao što se članovi porodice pomažu u održavanju namaza, tako i braća u islamu treba da se potpomažu. Studenti, na primjer, koji žive zajedno ili u blizini, neka bude jedni druge i nek se međusobno pomažu u ibadetu.

– Činiti dovu Allahu da mu pomogne da se probudi na sabah. Dova je jedan od najboljih načina učvrščivanja i uspjeha u svemu.

– Korištenje sata, alarma da se probudi. Ne stavljaj ga uz glavu, pa čim kad zazvoni ugasiš ga a nisi ni svjestan.

– Poprskati lice osobe vodom, ako se teško budi. Resul, sallallahu alejhi ve sellem, je pohvalio čovjeka koji ustane da klanja noću, pa probudi svoju ženu,, pa ako ona odbije, poprska joj lice vodom, a on savs je takođe pohvalio i ženu koja ustane noću da klanja, pa probudi muža, pa ako on odbije, ona njega popska vodom po licu. (Ahmed)

Naravno ima ljudi koje ako bi probudili na ovakav način, psovali bi i prijetili, pa je stoga potrebno imati strpljenja i mudrosti, i znati da je pero dignuto sa onoga ko spava (njegova djela se ne zapisuju dok spava).

– Ne spavati sam. Resul, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio čovjeku da spava sam.(Ahmed). Možda je mudrost u ovome i to da čovjek ima nekog ko ćega probuditi u slučaju da spava.

– Ne spavati na mjestima, gdje niko i ne pomišlja da se neko tu nalazi. Na primejr, spavati u djelu kuće ili studentskog doma, gdje te niko ne traži, i možda čak i misle da si u džamiji, a ti u stvari spavaš.

– Biti živahan čim se probudiš. Ustaj smjesta a nemoj se buditi u etapama, pa čim te onaj što te budi ode, ti se vratiš u krevet.

– Ne tempiraj alarm prerano. Ako se probudiš a znaš da još ima vremena, postoji opsanost da zaspeš i prespavaš sabah.

– Upali svjetlo kad se probudiš.

– Ne ostaj do kasno u noć, pa makar i klanjao nočni namaz. Ima ih koji klanjaju po cjelu noč, pa zaspu koji minut prije sabaha, i promaše fard. Ovo se najčešće događa u Ramazanu. Bez sumnje, ovo je velika greška, jer fard je važniji od nafila. Pa šta reći za one koji cjelu noč provode u nečem lošem?

Čak i islamskim daijama, šejtan može da dođe sa idejom, da oni sjede i rješavaju krupne i značajne stvari, pa promaše namaz i izgube mnogo više nego su skupili.

– Ne prejedaj se prije spavanja. Ovo uzrokuje dubok san, a čovjek postaje tromiji.

– Klanjaj noćni namaz kasnuo u noć, baš prije sabaha tako da kad završiš vitre, u tom dođe i ezan za sabah, i tvoj ibadet se nastavlja. Osim toga noćni namaz je najbolje klanjati u zadnjoj trećini noći.

– Kad pođeš spavati, lezi onako kako je Resul, sallallahu alejhi ve sellem, običavao raditi, na desnu stranu, sa desnom šakom pod glavom. Najbolja uputa je uputa Resula savs.

– Pokušaj spavati malo iza podne, jer ovo smanjuje potrebu za snom u toku noći.

– Ne spavaj iza ikindije i akšama

Iskrenost prema Allahu je najbolja motovacija nekome da ustane na sabah, jer Allah je onaj koji kontroliše sve načine pomoći. Ako je osoba iskrena i žudi za pokornosti Allahu, pa Allah ćemu dati da klanja sabah u džematu, makar on zaspao i koji minut prije sabaha. Iskrenost prema Allahu će svakako dovesti mnoge ljude da iznađu rješenje ovoga problema. Ali bolna istina je da slabost imana i nedostatak iskrenosti su rašireni među ljudima danas, a to vidimo iz malog broja onih koji klanjaju sabah u džematima danas, bez obzira što većina stanovnika oko džamije su muslimani. Nema sumnje da oni spavaju dubokim snom koji podsjeća na bolest i nešto što je van njihove kontrole. Ljudi u ovakvoj situaciji se moraju okrenuti Allahu za pomoć, i učiniti sve u njihovoj moći.

Na kraju jedna riječ onima koji tvrde da postoji hadis, koji kaže da ako osoba želi da ustane na sabah, treba da uči zadnji dio sure Kehf prije spavanja, i ako ima nijet da ustane u određeni momenat, ovo ćemu pomoći da to učini. I oni takođe tvrde da je ovo oprobana metoda. Istina je da ne postoji ni jedan sahih hadis koji upućuje na ovo. A najbolja uputa je uputa Muhameda savs.

Šejh Muhamed Salih Al-Munajjid

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko klanja Sabah tek kada ustane da ide na posao, što uglavnom znači oko 7:30, uzimajući u obzir da na posao ne kasni ni minut – jer je vrlo marljiv u tome da ga upišu među one koji prvi dolaze na posao? Odgovor: Neki učenjaci smatraju da je nevjernik onaj ko bez opravdanja propusti jedan namaz, tako da istekne njegovo vrijeme. Oni to smatraju velikim nevjerstvom koje ga izvodi iz okvira islâma. Po tom stavu ta osoba je nevjernik koji je izašao iz vjere, jer će nakon namjernog odgađanja namaza do isteka njegovog vremena bez šerijatskog opravdanja taj namaz biti bezvrijedan i neće biti primljen (kada ga obavi). Drugi učenjaci smatraju da jedino ostavljanje namaza u cijelosti izvodi čovjeka iz vjere, dakle ukoliko ne klanja ni Sabah ni druge namaze. Ovo mišljenje je bliže dokazima, te prema tom mišljenju koje smatramo ispravnijim taj čovjek nije uznevjerovao – ali je međutim njegovo stanje vrlo kritično. Ovo važi ukoliko ne vjeruje da je dozvoljeno odgađati Sabah do isteka njegovoga vremena. Ukoliko vjeruje da je to dozvoljeno, negiranjem te obaveze je uznevjerovao.
Islamski Forum
Back to top button