파트와스 & 규정

다섯 가지 질문과 답변

Odgovorio: Sead ef. Jasavić

Na ovaj krug pitanja je odgovorio prof. Sead Jasevic

1) Da li postoji sihr

Eselamu alejkum braćo i sestre
Prvo što ću reći jeste da ja živim u gradu gdje veoma malo ima našeg naroda, možda 3%, tako da nisam imao priliku koga da pitam, pa u slucaju da moje pitanje nekom bude neozbiljno, nemojte mi zameriti! Šta mi možete reći o sihiru? Da li je to tačno da se to može postaviti?

Da li ima moć? Da li vam to može postaviti ženska osoba da stalno mislite na nju i ako ne želite da mislite na nju, da vam se ipak veoma često mota po glavi? Pitam jer bih voleo više da znam o tome. Selam za svu našu braću i sestre širom svijeta

Odgovor:

We alejkumu Selam!

Sihir/magija postoji, i u to se mora vjerovati tj. da postoji, samo što je osoba koja se bavi sihrom i magijomnevjernik!

O sihru nam podrobnije govori sljedeći kur’anski ajet: „I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik već su šejtani nevjernici zbog toga što ljude podučavaju sihru/vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonua njih dvojice nisu nikoga učili tome sve dok mu ne bi rekli: »Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!« 나 사람들 su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli 시간 nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati i ako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali!“ (el-Bekara, 102.)

Osnovni zadatak sihra i magije je spajanje između muškog i ženskog ili razdvajanje između muškog i ženskog, tako da može biti da je razlog tome što se neka djevojka non-stop vrzma nekome po glavisihr. Stoga je obaveza na svakome od 나스 da se čuva od djelovanja šejtanskogsvih tipova, i da se u tome pomogne šehadetom, namazom, kur’anom, tevbom i istigfarom, postom, uzimanjem abdesta itd., a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

*****************************

2) Momak mi nije musliman

Zdravo!

Samo bih nešto kratko da Vas upitam: muslimanka sam, vjerujem u Allaha, pokušavam ići pravim putem u islamu. Imam momka koji je iz miješanog braka, majka mu je muslimanka a od oca su mu roditelji srbin i hrvatica. Moj momak nema muslimansko ime i još nije preodjeljen ni za kakvu vjeru. Ne mogu se svoje vjere odreći i ne želim ali možete li mi dati kakav savjet, šta da radim da bi moj momak prešao na islam. Nikada ga nisam prisiljavala ali mnogo razgovaramo o svemu tome.

Unaprijed zahvalna

Odgovor:

Draga sestro po vjeri, molim Allaha dž.š., da te učvrsti i da te nagradi zbog toga što si muslimanka, što Ga se sjećaš i što vjeruješ u Njega, i što imaš želju ići Allahovim dž.š., putem u svom životukoji je jedino ispravni put. Ono što bih ti savjetovao jeste samo to da budeš svjesna svoga Gospodara i Stvoritelja koji najbolje zna šta čovjeku pasuje i šta mu odgovarakako vjerniku tako i nevjerniku. Pravo je za pravog, a krivo za krivog. Čisto je za čisto, dok je nečist za nečist.

Allah dž.š., 그는 말한다: „Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.“ (el-Bekara, 221.)

Draga sestro, idolopoklonici zovu u džehennem; oni koji robuju slikama i kipovima ili grobovima ili hajvanima ili insanimatakvi nisu dostojni časti jedne vjernice-muslimanke. Muslimanka se ne smije udati ni za kog drugog osim za muslimanane bitno koje je nacije taj musliman tj. ne bitno dalje on bošnjak ili rus ili njemac ili turčin ili kurd ili holanđanin ili neki afrikanac itd..

Osoba koja je iskrena u šehadetu, i koja voli Allaha dž.š., i Njegova Poslanika, ne može voljeti onoga ko robuje nekom ili nečem drugom mimo Allaha dž.š.! Allah dž.š., 그는 말한다: „Ne treba da 사람들 koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili očevi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti!“ (58:22.)

Po islamu dijete nosi status oca a ne status majke, tako da je taj dečkoi pored toga što mu je majka nekada bila muslimankanemusliman zbog toga što mu je otac nemusliman.

Ako nisi dovoljno učena u vjeri pa sama ne možeš izaći na kraj s njime pokušaj mu dobaviti određenu literaturu islamske tematike koja odgovara njegovom intelektualnom profilu kako bi se malo podrobnije upoznao sa islamomu kojem je on rođen kao što smo i mi, samo što smo mi ostali u toj rođenoj, iskonskoj i prirodnoj vjeri za razliku od njega jer su ga njegovi roditelji pokvarili! Pokušaj ga upoznati sa nekim od imama ili daija koji su visoko-obrazovani kako bi ga bolje i temeljitije upoznali sa Allahom dž.š., njegovim i našim Gospodarom.

Sve u svemu, ako on ne primi islam, nemoj da te šejtan vara, pa da učiniš ono što je njegova majka već od prije učinila, pa da propadneš i na dunjaluku i na ahiretu! Naša zadnja stanica i naše jedino uživanje je džennet stoga nemoj prodavati vječnost za prolaznost! Selam!

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

************************

3) Da li zena smije nositi hlace

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM!!!

Da li ima ŠERIJATSKI DOKAZ, da žena može nositi pantalone (hlače-popularno nazvane). Allah vas pomogao i bio zadovoljan sa svima nama. Abdullah!!!

Odgovor:

Odjeća muslimanke mora biti široka i neprozirna, i da pokriva cijelo tijelo, a što se tiče konkretno nošenja pantalona one mogu doći u obzir samo ispod haljine ili ogrtača, kao vid zaštite ‘avreta/stidnog mjesta, u slučaju spoticanja ili padanja.

Alija r.a., 그는 말한다: „Bio sam s Poslanikom s.a.w.s., do groblja Bekije, jednog kišnog dana, kada prođe jedna žena jašući na magarcu, ali u tom naiđe na neskladni dio zemlje zbog čega pade s magarcaa Poslanik s.a.w.s., namah okrenu glavu od nje. Rekoše mu: Allahov Poslaniče, odjevena jeima hlače na sebi. Poslanik s.a.w.s., 레시: „Allahu, oprosti ženama iz mog ummeta koje oblače hlače!“ (Musned el-Bezzar, br.898.; Musannef ‘Abdurrezzak, br.5043.; Medžme’ul-Zeva’id, br.8511.; Kenzul-‘Ummal, br.41244, 41245, 41246, 41247, 41838, 41839, 45141, 45147.; Kešful-Hafa’, br.255.. U djeluel-Feva’id el-Medžmu’ah“, 1/189., stoji: Shodno svim sabranim putevima ove predajehadis je hasen.)

Ebu Hurejre r.a., 그는 말한다: „Dok je Allahov Poslanik s.a.w.s., sjedio ne jednim od vratima mesdžida, naiđe jedna žena na jahalici, i kada se zadesi naspram Allahova Poslanika s.a.w.s., spotaknu joj se jahalica i pade. Poslanik s.a.w.s., okrenu glavu od nje, jer se otkrila. Povikaše: Allahov Poslaniče, obučena je u pantalone/seravil. 레시: Alah se smilovao ženama koje nose pantalone!“ (Šu’abul-Iman, br.7808.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodi ovaj hadis u svom fikhskom djeluŠerhul-‘Umdeh“, 4/322., u poglavlju: „Mustehabb je ženi da klanja 나마즈 u tri dijela odjeće“, gdje kaže da je bolje da žena ispod haljine ima izar ili seravil/pantalonea Allah najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

*******************************

4) Nagrada zeni za 나마즈 u dzematu

EsSelamu Alejkum

Ko klanja jaciju u dzematu kao da je klanjao pola noci, a ko klanja sabah u dzematu kao da je klanjao cijelu noc.“ (hadis)

Ima ženski i muški džemat. Da li se nagrade u ovom slučaju i slučajevima koji se iznose u sličnim hadisima za klanjanje u džematu odnose na ženu koja klanja u džamiji, jedina od žena. Nažalost, u mjestu gdje ja živim, ima dosta džamija, ali uvijek kada odem na 나마즈, ima puno muškaraca, formiraju safove, a ja budem jedina od žena da dođe na 나마즈 ili nekad, rijetko dođe još neka žena. Znači, da li ja imam istu nagradu što klanjam sama tj. da li se ovaj ‘džematu hadisu odnosi na žene i muškarce zajedno kao jedan džemat?

Allah vas nagradio.

Amina

Odgovor:

We alejkumu Selam!

Obavljanje namaza u džematu je jedan od najpritvrđenijih sunneta, i ono je jedno od najvrijednijih odlika islama, i jedno je od naboljih djela kojim se čovjek može približavati Allahu dž.š..

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., 말했다: „나마즈 obavljen u džematu je vrijedniji za 27 puta od namaza obavljenog zasebno!“ (Muttefekun ‘alejh)

Sada ćemo spomenuti i par hadisa vezanih za status obavljanja namaza u džematu od strane žena:

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., 말했다: „Ako nekome od vas žena zatraži dozvolu za odlazak u džamijunemoj da je spriječava od toga!“ (Muttefekun ‘alejh)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., 말했다: „Nemoj da klanja s nama jaciju-나마즈 žena koja se namirisala!“ (이슬람교도, br.444.)

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., 말했다: „Nemojte spriječavati žene od odlaska u džamije, 알리, kuće njihove su im bolje!“ (Sunen Ebu Davud, br.567.)

Ummu Selemeh r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., 말했다: „Najbolje džamije za žene su sobe njihovih kuća!“ (Ahmed, br.26584., Ibnu Huzejme, br.1683.)

Poslanik s.a.w.s., 그는 말한다: „Žena je cijela ‘avret (stidna, izazovna), i kada izađe iz svoje kućešejtan je zaokupira!“ (Tirmizi, br.1173.): dok u drugoj predaji stoji: „a Allahovom dž.š., licu, će biti najbliža onda kada je u svojoj kući!“ (Sahih Ibnu Huzejme, br.1685.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., 말했다: „Žene su ‘avret! Žena će izići iz svoje kuće i to s početka neće biti strašno, 알리, šejtan je polako obuzima govoreći joj: „Pored kojeg god muškarca da prođeš ima da ga zavedeš tj. da mu se svidiš!“ Žena će oblačiti svoje haljine, pa će joj se reći: Kuda? Odgovoriće: Idem obići bolesnika ili idem klanjati dženazu ili idem klanjati u džamijia najbolje će robovati i ‘ibadetiti svome Gospodaru u svojoj kući!“ (Šu’abul-Iman, br.7819.; el-Mu’udžem el-Kebir, br.8914.; )

Abdullah b. Suvejd el-Ensari prenosi od svoje tetke Ummu Humejd, žene Ebu Humejd el-Sa’idija, da je došla Poslaniku s.a.w.s., rekavši mu: „O Allahov Poslaniče, ja volim klanjati 나마즈 za tobomnašta joj on reče: „Znam da voliš klanjati 나마즈 za mnom, 알리, 나마즈 kojeg ćeš klanjati tamo gdje spavaš ti je vrijedniji od namaza kojeg ćeš klanjati na drugom mjestu u sobi, 나 나마즈 obavljen u sobi ti je vreijedniji od namaza kojeg bi obavila negdje drugo u kući, 나 나마즈 obavljen u svojoj kući ti je vrijedniji od namaza kojeg bi obavila u lokalnoj džamiji, 나 나마즈 u lokalnoj džamiji ti je vrijedniji od namaza obavljenog u mojoj džamiji!“ 레시: Naredila je da joj se napravi mesdžid na kraju svoje kuće, kojeg je zastrla, i u njemu je klanjala sve dok nije umrla! (Ahmed, br.27135., Ibnu Huzejmeh, br.1689., Ibnu Hibban, br.2217.. Šejh Albani rhm., ocjenjuje ovaj hadis: hasen ligajrihi. Pogledaj: Sahihul-Tergib vel-Terhib)

Poznato je to da je 나마즈 u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji vrijedniji za hiljadu puta od namaza obavljenog na drugom mjestu ali prethodna predaja 나스 upućuje na to da je ipak obavljanje namaza u džematu specifičnije za muškarce u odnosu na žene, i da je za žene vrijednije da klanjaju kod svojih kuća, a i ako odu 나마즈 obaviti u džamiji za imamomšto im je dozvoljenoimaju nagradu namaza obavljenog u džematu, a Allah dž.š., najbolje zna.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

******************************

5) Zekat

Selamun alejkum.

Živim u SAD četrnaest godina. Nejasno mi je da li sam dužan platiti zekjat na naslijeđenu imovinu (od rahmetli oca) koja se nalazi u Bosnimoj nasljedni dio je jedna četvrtina, ali tu sudski naslijeđenu četvrtinu ne koristim kako fizički tako ni materijalno. Sud je donio odluku u nasljednom postupku da sam ja nasljednik jedne četvrtine ali fizička dioba nije sprovedena jer se mora ići u poseban postupak za to. Tako da sam samo naslijednik jedne četvrtine na papiru i ništa više. U slucaju da sam obavezan platiti zekjat na to, kako ću da znam na koji iznos da odvojim 2.5%.. Selam iz daleke Amerike!

Damir

Odgovor:

We alejkumu Selam!

Zekat će biti obavezan muslimanu za izdvojiti tek onda kada ispuni određene uvjete što je sama Allahova dž.š., mudrost u propisivanju propisa postavljajući uvjek za njih određene uslove koji se moraju ispuniti. Kada ne bi bilo tih uvjeta i šartova svako pitanje bi moglo biti i obavezno i neobavezno. Svi Allahovi dž.š., propisi neće biti upotpunjeni dok se ne ispune uslovi predviđeni za njih, i dok se ne uklone prepreka sa puta ostvarenja dotičnih propisa.

Uslovi vezani za obavezu zekata se dijele na dvije grupe:

1. Uslovi koje mora ispuniti osoba da bi bila obavezana zekatom, tipa: da je u pitanju musliman, da je slobodna osoba, dok se oko punoljetstva i razumnosti islamski učenjaci razilaze mada je jače mišljenje (džumhur), da će za maloljetne i nerazumne osobe njihov velijj dati zekat.

2. Uslovi koje mora ispunjavati sami imetak kako bi se na njega dao zekat:

Da pripada jednoj od vrsta imetaka na koju se daje zekat.
Da imetak dostigne visinu nisaba.
Da imetak pregodini.
Da se u potpunosti posjeduje određeni imetak.

Islamska ulema je složna na tome da se zekat daje na sljedeće vrste imetka:

1. Zlato.
2. Srebro.
3. Kamile.
4. Goveda.
5. Bravi.
6. Pšenica.
7. Ječam.
8. Hurme.
9. Grožđe.

Pored navedenih vrsta imetaka postoje još i druge vrste imetaka oko kojih islamski učenjaci nisu složni da li se na njih daje zekat ili ne.

Što se tiče konkretno tvog slučaja ne može se dati precizan odgovor na njega zbog toga što nisi naznačio o kakvoj vrsti imetka je riječ; da li ta četvrtina koju si naslijedio ispunjava nisab ili ne, i ko je kriv zbog neizvršene fizičke diobe imetka. Tek kada se navedu traženi detalji možemo pokušati da damo približniji odgovor, u suprotnom ne.

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

빈 | 미디어
위로 가기 버튼