Historija & Teme

Krstaški ratovi ili Križarski

The Crusades Definition, Religious Wars & Facts

Križarski ratovi su bili niz vjerskih ratova koje je Rimokatolička crkva pokrenula, podržavala i ponekad usmjeravala između 1096. i 1271. godine na istočnom Sredozemlju s ciljem oporavka Svete zemlje od islamske vladavine. Izraz “križarski ratovi” primjenjuje se i na druge pohode koje je Rimokatolička crkva pokrenula protiv paganizma i hereze, za rješavanje sukoba među rivalskim rimokatoličkim skupinama ili za sticanje političke ili teritorijalne prednosti. Križarski ratovi su se razlikovali od ostalih vjerskih sukoba po tome što su ih sudionici smatrali pokorom koja je donijela oprost. Historičari osporavaju definiciju pojma “križarski rat” s ograničenjima na oružana hodočašća u Jeruzalem, uključujući sve katoličke vojne pohode s obećanjima o duhovnoj dobrobiti ili onih sa karakterističnim religioznim žarom.

Križarski ratovi u očima Arapa

Papa Urban II je 1095. godine pokrenuo Prvi križarski rat na Klermonskom saboru čime je potaknuo vojnu potporu Bizantijskom caru Aleksiju I protiv Seldžučkih Turaka. To je izazvalo oduševljenje svih društvenih slojeva u zapadnoj Europi. Historičari raspravljaju o kombinaciji motivacija dobrovoljaca koji su se javno zavjetovali na pridruživanje križarskom ratu – razmatraju se mogućnosti masovnog hodočašća u Jeruzalem, zadovoljavanje feudalnih obaveza i ekonomske i političke prednosti. Križari su na Bliskom istoku uspostavili četiri križarske države: Grofoviju Edesu, Kneževinu Antiohiju, Kraljevinu Jerusalem i Grofoviju Tripoli. Prisutnost križara ostala je u regiji do pada Akre 1291. godine, nakon čega nije bilo daljnjih križarskih ratova za oporavak Svete zemlje.

Rekonkvista, borba između kršćana i muslimana na Pirinejskom poluostrvu, je proglašena križarskim ratom 1123. godine, a okončana je padom Granadskog emirata 1492. godine. Sjeverni križarski ratovi koji su vođeni protiv paganskih plemena sjeveroistočne Europe su smatrani križarskim ratovima od 1147. godine. Papa Inocent III je 1199. godine započeo praksu proglašavanja političkih križarskih ratova protiv neposlušnih kršćanskih vladara. Politički križarski ratovi su 1208. godine korišteni protiv heretika, pa su se nastavili protiv Bohemije u 15. stoljeću i protestanata u 16. stoljeću.

Iako savremena zapadna historiografija u svojim novijim tumačenjima Križarskih ratova vidi neku vrstu kulturno-civilizacijskog susreta Orijenta i Okcidenta, za vrijeme kojeg je došlo i do prenošenja tekovina grčko-arapske orijentalne civilizacije na rimsko-kršćanski prostor Evrope, ne može se zaobići i ne reći da su križarski ratovi prvenstveno bili brutalni vojni sukobi, koji su na većem području istočnih i južnih obala Mediterana nanijele veliku civilizacijsku štetu, koštale života preko hiljade nedužnih civila i vojnika, razarajući pri tom i sva strana im kulturna dobra.

Dokumentarni film The Crusades: Crescent and the Cross (Križarski ratovi: polumjesec i krst) govori o ratovima i bitkama koji su vođeni tokom 12. i 13. stoljeća između evropskih križara i muslimana na Bliskom istoku za sveti grad Jerusalim i druge gradove u Palestini.
Krstaški ratovi ili Križarski ratovi, naziv za više vojnih ratnih pohoda evropskih kršćanskih (katoličkih) sila tokom srednjeg vijeka protiv narastajućih snaga Islamskog carstva, uglavnom na istočnim obalama Mediterana.Trajali su od 11. do 13. vijeka, a cilj im je bio povratiti po svaku mjeru i na bilo koji način sveta mjesta kršćanstva u vlastite ruke.

Povod za Prvi križarski rat bilo je zauzimanje Jerusalema 1070. od strane Seldžuka (čime su hodočašća u Svetu zemlju postala otežana), a ugroženim se osjetila i Bizantija, koja je svojoj zapadnoj “braći” po vjeri uputila poziv za pomoć. U srednjovjekovnoj Evropi nastaje veliki pokret, koji se sastoji od pripadnika francuske, flamanske i normanske vojske, a istovremeno dolazi i do osnivanja novih viteških redova (Templari, Johanitanci, Njemački red).

Part 1 of a monumental documentary on the crusades produced by the History Channel entitled “Crusades: crescent and the cross”.This is part one of two. A must watch, and an excellent production!

U to vrijeme dolazi i do afirmacije križa kao općeg simbola kršćanstva. Na području Levanta, na istočnim obalama Mediteranskog mora, križari, učesnici u Križarskim ratovima, grade i veliki broj masivnih vojnih utvrda, od kojih je najpoznatiji “Krak des Chevaliers” u zapadnom dijelu Sirije, 80 km zapadno od Homsa, iz 12./13. vijeka. U isto vrijeme dolazi i do osnivanja više manjih križarskih država.

U ovom serijalu od četiri epizode predstavljamo dramatičnu priču o križarskim ratovima viđenu očima Arapa. Serijal pruža novu perspektivu o historiji križarskih pohoda, uključujući poznate ličnosti kao što su Salahudin, Richard Lavlje Srce, kralj Frederik i mnogi drugi.

Al Jazeera Media Network
Al Jazeera Media Network

Učimo o Islamu
Back to top button