Fetve & Propisi

Islamsko odijevanje žene

Hidzab: Islamsko Odijevanje Zene

Zašto je Uzvišeni Allah dželle šanuhu (dž. š.) ženama propisao hidžab, propisno oblačenje koje podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela žene osim lica i šaka?
Isam Farouk Haddad
POSVETA
Ovu brošuru poklanjam svakome tko želi spoznati značaj hidžaba, islamskog odijevanja žene; svakoj muslimanki, udatoj ženi ili djevojci; svakoj vjernici koja, radi Allahovog dželle šanuhu zadovoljstva, želi da se odijeva u skladu s islamskim propisima smatrajući ih vlastitom obavezom.
Molimo Allaha, plemenitog Stvoritelja i Gospodara našeg, da ovu brošuru učini korisnom i blagoslovljenom. Molimo Ga da nas učini od onih čijim je riječima i djelima zadovoljan!
A On je Dobročinitelj, Milostivi!
Autor
HIDŽAB. ISLAMSKO ODIJEVANJE ŽENE
1. Zašto je Uzvišeni Allah dželle šanuhu (dž. š.) ženama propisao hidžab, propisno oblačenje koje podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela žene osim lica i šaka?
Uzvišeni Allah dž. š. je vjernicama propisao hidžab iz sljedećih razloga:
a) Allah dž. š. kaže:”O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je” (al-Ahzab, 59). Zato je odjeća muslimanke njeno odličje i simbol, po čemu se raspoznaje među svim drugim ženama,
jer ako se ona izjednači u razgolićavanju, ne bi se prepoznala niti razlikovala.
Dakle, hidžab nju odlikuje i štiti od svakog koji je navodi na zlo i nemoral.
b) iz bojazni od fitneta (smutnje) jer žena svojim kinđurenjem, šminkanjem i uljepšavanjem sama sebe dovodi a kušnju da skrene s puta krijeposti i čestitosti,
što spada u najveće uzročnike zla i fesada na zemlji;
c) kako bi žena bila zaštićena i kako ne bi iščezao stid, jedan od sastavnih dijelova imana, vjerovanja. Žena se oduvijek navodila kao uzor stida (“stidnija od mlade u đerdeku”), a iščezavanje stida upućuje na manjkavost ženinog vjerovanja i izlazak iz okvira prirode,
fitreta, a kojoj je stvorena;
d) kako Ijude ne bi dovodila u iskušenje da skrenu sa staze
morala i poštenja, osobito ako je žena lijepa;
e) kako bi se razlikovala od muškaraca, jer kada se ne bi razlikovala od njih u ponašanju i oblačenju, ne bi se nimalo stidjela u susretu s njima, što vodi velikoj smutnji, fitnetu. Jednom prilikom je vjerovjesnik Muhammed alejhisselam izišao iz džamije pa je, primijetivši da su se žene pomiješale s ljudima, rekao:”Ostanite iza ljudi, nemate pravo da idete sredinom puta, držite se njegovih krajeva”. Otada su se žene držale krajeva puta do te mjere da je njihova odjeća zapinjala za ogradu.
2. Šta je ženi dozvoljeno da otkrije od svoga tijela?
Znaj, draga sestro, da ženi nije dozvoljeno da otkrije išta više osim lica i šaka. Ostale dijelove tijela ona je obavezna pokriti, jer Uzvšieni Allah dž. š. veli: “. . . i neka pokazuju od svojih ukrasa sumo ono što je očevidno (vanjsko)!” Ibn Abbas, jedan od Resulullahovih a.s. ashaba (drugova) protumačio je ovaj ajet rekavši da u ono što je vanjsko i očevidno spadaju samo lice, šake i prstenje.
3. Koji su uvjeti islamskog hidžaba, propisnog oblačenja?
a) Da pokriva cijelo tijelo žene osim lica i šaka. Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Žena je avret” tj. treba sva da bude pokrivena uz spomenute izuzetke. Ovaj hadis prenosi Tirmizi.
b) da sam hidžab, odjeća žene, ne bude ukrašena, nakinđurena, izazovnih boja koje privlače poglede muškaraca. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “… i neka pokazuju od svojih ukrasa samo ono što je očevidno (vanjsko) “.
“I nemojte se razgolićavati (otkrivati) kao u prvo džahilijjetsko (predislamsko) doba.”
c) da hidžab ne bude proziran, kako se ispod njega ne bi nazirali dijelovi tijela;
d) da hidžab bude širok i prostran kako ne bi ocrtavao dijelove tijela;
e) da hidžab ne bude namirisan ili naparfemisan, jer Allahov Poslanik a. s. kaže: “Koja god se žena namiriše, pa prođe pokraj ljudi i ovi osjete njezin miris postaje za njih kao ona koja je nemoral počinila”.
f) da hidžab ne sliči odjeći muškarca, jer Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik a.s. prokleo čovjeka koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud i drugi. Allahov Poslanik a.s. je takoder rekao: “Tri osobe neće ući a Džennet niti će Allah dž.š. na Sudnjem danu u njih gledati: dijete neposlušno prema roditeljima, razgolićena žena koja se poistovjećuje s ljudima (tj. oblači mušku odjeću) i čovjek koji ne vodi računa o moralu svoje porodice.”
g) da hidžab ne sliči odjeći nemuslimanki, jer Allahov Poslanik a.s. veli: “Ko se poistovijeti s jednim narodom on je od njih (tj. pripada njima).” Ovaj hadis prenosi Ahmed.
h) da hidžab ne bude od odjeće kojom se želi isticanje među ljudima, svejedno bila to odjeća skupocjena pa se oblači iz ponosa ili pak bezvrijedna, loša i pokrpana, pa se oblači radi isticanja zuhda, pokornosti odn. poniznosti, ili dvoličnjaštva.
4. Kome žena može pokazati svoje ukrase, odnosno pred kim se može otkriti?
Žena se može otkriti samo pred osobama koje su navedene u sljedećem kur’anskom ajetu:”To mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Neka ukrase svoje ne pokazuju drugima!”
5. Kada je žena dužna da obuče hidžab?
Žena je dužna da nosi hidžab, tj. da se propisno obuče kada postane punoljetna tj. nakon prve menstruacije. Međutim, dužnost je roditelja da svoju kćerku navikavaju na hidžab od malih nogu kako bi ga, kada joj postane obavezan, lakše prihvatila.
6. Da li su žene vjerovjesnika Muhammeda a. s. nosile hidžab?
Da, žene poslanika Muhammeda a.s. bile su pokrivene tj. nosile su hidžab. U dvjema vjerodostojnim hadiskim zbirkama, Buharijevoj i Muslimovoj, prenosi se da je Aiša – radijallahu anha – rekla: “Allahov Poslanik Muhammed a.s. bi klanjao sabah (u džamiji u džematu) gdje bi bile prisutne i neke žene, vjernice, prekrivene i zamotane u svoje ogrtače. Potom bi se one vraćale svojim kućama prije nego li se potpuno razdani tako da ih niko ne bi prepoznao”.
Dakle, hidžab, pokrivanje, je bio običaj Poslanikovih žena, kao i žena njegovih ashaba, koji predstavljaju najodabraniji dio njegova ummeta, najplemenitijeg naroda kod Uzvšienog Allaha dž.š., koji su bili najuzvišenijeg morala i odgoja, najpotpunijeg imana i djelovanja.
Oni za nas predstavljaju najljepši uzor, jer Allah dž.š. je njima bio zadovoljan kao što je zadovoljan onima koji ih na najljepši način slijede i oponašaju.
7. Da li je nošenje hidžaba ibadet, pokornost Allahu?
Da, nošenje hidžaba je ibadet. jer se time odaziva naredbi Uzvišenog Allaha dž.š. koji u Kur’anu azimu šanu kaže: “O, vjerovjesniče! Reci ženama i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste niza se ogrtače (haljine) svoje”.
8. Da li je razgolićavanje i nepropisno oblačenje muslimanke grijeh prema Allahu dž. š. i Njegovom Poslaniku?
Da, nepropisno oblačenje i razgolićavanje muslimanke je grijeh! Uzvišeni Allah dž. š. kaže: “I reci vjernicama neka obaraju svoje poglede i neka čuvaju svoja stidna mjesta i neka pokazuju od svojih ukrasa samo ono što je očevidno (vanjsko). I neka spuste svoje ogrtače niza se…” (Nur, 31).
Žena koja se nepropisno odijeva, koja dakle otkriva svoj avret i razgolićuje se neće Allahu dž.š. ništa naškoditi. Ona će nauditi samo sebi, jer Allahov Poslanik a.s. veli:
“Svi sljedbenici moga ummeta će ući u Džennet osim onoga koji odbije”. – Ko je taj koji odbija? – upitaše ashabi. “To je onaj ko mi se bude pokoravao (tj. moje upute slijedio); ući će u Džennet, a onaj ko me ne bude slijedio (tj. bude se o moje upute ogriješio) on je odbio (tj. odbio je poslušnost meni i neće ući a Džennet)” odgovori Allahov Poslanik.
9. Koje su štete i ružne posljedice razgolićavanja i nepropisnog odijevanja žene?
Štetne posljedice nepropisnog odijevanja muslimanke su velike i mnogohrojne! Spomenimo neke:
a) Širenje moralne anarhije u društvu; b) omogućavanje spuštanja Allahove dž.š. srdžbe općom kaznom; c) iskvarivanje morala ljudi, a osobito omladine i pubertetlija kao i njihovo navođenje na put nemorala i zabranjenih djela; d) rušenje porodičnih veza, gubljenje povjerenja i širenje razvoda braka; e) trgovanje ženom kao sredstvom za propagandu, uživanje i razonodu.
10. Ovo je pitanje upućeno tebi osobno, sestro muslimanko, nakon što si pročitala ovih devet pitanja i odgovora i nakon što si spoznala važnost hidžaba. Da li se slažeš da treba da nosiš hidžab?
Sama odgovori na ovo pitanje.
Islamski Forum
Back to top button